Že 17. Akademijo MM je uredil gostujoči urednik doc. dr. Mihael Kline. V reviji je objavljenih pet prispevkov, ki obravnavajo etične percepcije potrošnikov v viralnem marketinškem komuniciranju, vpliv kulturnih razlik na vedenje turistov, dejavnike nakupa ponarejenih luksuznih izdelkov, družbeno odgovornost v dobi skepticizma in netnografsko raziskovanje vpliva sporočanja od ust do ust v družbenih medijih.

17. Akademija MM (PDF)

Urednik revije, dr. Kline, je v uvodu poudaril pomen sodelovanja treh najpomembnejših akterjev pri izdajanju znanstvenih prispevkov - sodelovanje med avtorji, recenzenti in uredniki, spregovoril pa je tudi o prispevku Akademije MM k marketinški znanosti: "Teorija ni zgolj preprosto opisovanje. Je identifikacija vzročnih struktur, ki so nato osnova za napovedovanje. Kot takšna je zato edina prava osnova za razlago marketinških pojavov. Kot gostujoči urednik sem deloval v prepričanju, da je to končni cilj, h kateremu mora težiti tudi Akademija MM."

Svoje prispevke so prispevali: Pina Javernik, Klement Podnar, Zlatko Jančič, Irena Smrkolj, Irena Vida, Mateja Kos Koklič, Wim Elving in Mark van Vuuren, Maja Knehtl, Irena Ograjenšek in Gregor Pfajfar.

In še zanimivi naslovi prispevkov:

  • Etične percepcije potrošnikov v viralnem marketinškem komuniciranju
  • Vpliv kulturnih razlik na vedenje turistov: analiza japonskih in ameriških turistov v Sloveniji
  • Dejavniki nakupa ponarejenih luksuznih izdelkov: primerjava dveh kulturno različnih trgov – Slovenija in Južna Koreja
  • Brez zavajanja: družbena odgovornost v dobi skepticizma
  • O netnografskem raziskovanju vpliva sporočanja od ust do ust v družbenih medijih

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice