Akademija MM je drugič izšla marca 1998. Vsi prispevki, razen prispevka dr. Borisa Snoja, so bili predstavljeni na drugi Slovenski marketinški konferenci junija 1997 v Lipici, ki jo je pripravilo Društvo za marketing Slovenije. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala Iča Rojšek, članica uredniškega odbora 2. Akademije MM.

2. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

Malce nas je že skrbelo, da se bo uresničil pregovor o eni lastovki, ki še ne prinese pomladi. Druga lastovka je namreč morala kljub mili zimi premostiti težavne ovire na poti domov. A vendarle ji je uspelo – druga številka Akademije MM je končno pred vami.

Pretežni del vsebine sestavljajo prispevki z zadnje marketinške konference v Lipici, ki so po mnenju recenzentov v največji meri izpolnili merila za objavo v strokovno-znanstveni reviji. Vendar pa je uredniški odbor sklenil, da izid revije poslej ne bo več vezan na slovensko marketinško konferenco.

Potrudili smo se, da bi druga številka Akademija MM presegla raven poskusnega zajčka, pri tretji pa že pričakujemo, da se bodo pokazali prvi učinki krivulje izkušenj in učenja.

Iča Rojšek

KAZALO VSEBINE:

TRŽNA NARAVNANOST IN TRŽENJSKE STRATEGIJE

  • Dr. Boris Snoj, mag. Vladimir Gabrijan: Tržna naravnanost podjetij v Sloveniji – realnost ali fikcija?
  • Dr. Damijan Mumel, mag. Matjaž Iršič: Učinki privatiziranja in tujih vlaganj na nekatere marketinške aktivnosti podjetij v Sloveniji

MEDNARODNO TRŽENJE

  • Dr. Milan Jurše: Izgrajevanje tržne pozicije na mednarodnih trgih kot dimenzija učinkovite strateške zasnove mednarodnega marketinga
  • Mag. Maja Makovec Brenčič: Dejavniki konkurenčnosti v mednarodnem trženjskem okolju – včeraj, danes, jutri?

TRŽENJE IN DRUGE POSLOVNE FUNKCIJE

  • Dr. Iča Rojšek: Trženje in druge poslovne funkcije – prijatelji ali sovražniki?
  • Dr. Boris Snoj: Marketinški vidiki klasificiranja izdelkov
  • Dr. Bruno Završnik, mag. Vinko Zupančič: Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov

OBNAŠANJE POTROŠNIKOV

  • Dr. Damijan Mumel: Kako ocena vidnosti in nujnosti uporabe izdelkov nakazuje moč vplivanja referenčnih skupin na izbiro kategorije in znamke izdelkov

ODNOSI V ORGANIZACIJAH IN MED NJIMI

  • Mag. Vesna Žabkar: Kakovost odnosov med naročnikom in oglaševalsko agencijo

OCENE IN PREDSTAVITVE

  • William G. Nickels, Marian Burk Wood: Marketing, Relationships, Quality, Value (dr. Zlatko Jančič)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice