27. številko Akademije MM, ki je izšla v aprilu, je uredila izr. prof. dr. Urša Golob iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. V Akademiji MM je tokratna tematika namenjena marketinški kratkovidnosti, ki se kaže zlasti v pomanjkljivi osredotočenosti na porabnika. Številna podjetja se danes še vedno hitro ujamejo v zanko produktne usmerjenosti, znotraj katere sta izdelek in njegova kakovost superiorna, marketing le nujna posledica izdelka in zato zreduciran na podporo prodaji skozi tržno komuniciranje, skrb za porabnika, ki mu je izdelek pravzaprav namenjen, pa potisnjena v ozadje. Da je treba ta gordijski vozel enkrat za vselej presekati, nam, vsak na svoj način, pripovedujejo tudi prispevki tokratne številke Akademije MM, ki vsi po vrsti v središče svojega raziskovanja in razmišljanja postavljajo porabnika in njegove potrebe.

27. Akademija MM (PDF)

Teja Šulin Podkrajšek, Klement Podnar: OKOLJSKA OZAVEŠČENOST, SKEPTICIZEM DO ZELENIH OZNAK IN PRIPRAVLJENOST PLAČATI VEČ ZA ZELENE IZDELKE: EKSPLORATIVNA ANALIZA

Prvi prispevek obravnava trajnostni in ekološki vidik potreb porabnikov. Avtorja se v raziskavi med slovenskimi porabniki osredotočata na povezanost med okoljsko ozaveščenostjo, skeptičnostjo do zelenih oznak in pripravljenostjo plačati več za izdelke z zelenimi oznakami. Rezultati njune študije kažejo, da ima okoljska ozaveščenost pozitiven vpliv na pripravljenost plačati več za zelene izdelke, kar je pomemben signal za proizvajalce in trgovce in kaže na vedno večjo ekološko usmerjenost slovenskih porabnikov.

Urška Tuškej: ANTROPOMORFIZACIJA ZNAMK: PREVERJANJE ZANESLJIVOSTI IN VELJAVNOSTI DVEH IZBRANIH NAČINOV MERJENJA

Avtorica se v drugem prispevku ukvarja s konceptom antropomorfizacije znamk, ki razkriva, da porabniki lahko znamko zaznavajo tudi kot človeško entiteto. Poleg predlogov, kako antropomorfizacijo izmeriti, rezultati njene študije na vzorcu slovenskih porabnikov potrjujejo tudi pozitivni vpliv antropomorfizacije znamk na čustveno zavezanost porabnika in prispevajo k utemeljitvi vloge, ki jo ima antropomorfizacija znamk pri vzpostavljanju odnosov med potrošniki in znamkami.

Petar Gidaković, Barbara Čater: MANAGEMENT PRITOŽB PORABNIKOV IN NJEGOV POMEN ZA POSLOVANJE PODJETJA

Vprašanja odnosov s porabniki se dotikata tudi avtorja tretjega prispevka. Ugotavljata, da pritožbe porabnikov kljub pogostosti tega pojava v poslovni praksi predstavljajo v slovenskem prostoru relativno slabo raziskano področje, hkrati pa se v praksi pojavlja veliko nezadovoljstvo z reševanjem pritožb, čedalje več pa je tudi spletnih pritožb. Prispevek želi zato z opredelitvijo ključnih pojmov s tega področja in s pregledom relevantne literature pomagati predstavnikom podjetij bolje razumeti management pritožb ter njegov pomen za uspešno poslovanje.

Nina Čenič, Urša Golob: IGRIFIKACIJA V STORITVENEM MARKETINGU: UVAJANJE ELEMENTOV IGER V PROCES SPLETNEGA NAKUPA LETALSKIH KART

K večji usmerjenosti k potrebam novodobnih porabnikov in posledično k uspešnejšemu poslovanju podjetja lahko veliko prispeva tudi izboljšana uporabniška izkušnja storitve. Avtorici se v prispevku osredotočata na vprašanje pomena elementov iger v marketinški praksi. Rezultati njune eksplorativne študije v obliki kvazieksperimenta kažejo, da zlasti elementi, ki povečujejo čustveno vključenost in fizično prisotnost, pozitivno vplivajo na uporabniško izkušnjo.

Neža Hrovat, Nataša Verkl: VPLIV SLOVENSKIH LEPOTNIH BLOGOV NA NAKUPNO NAMERO GENERACIJE MLAJŠIH MILENIJCEV

Na digitalno realnost porabnikov se osredotoča tudi zadnji prispevek tokratne številke. Avtorici v petem prispevku raziskujeta vlogo blogerjev – vplivnežev, ki delijo mnenja ali priporočila o uporabi specifičnih izdelkov, tržnih znamk ali podjetij. V empirični študiji predstavljata model raziskovanja vpliva blogov na nakupno namero. Izsledki raziskave pokažejo, da vsebine, ki jih slovenski lepotni blogerji podajajo na svojih blogih, vplivajo na nakupno namero generacije (mlajših) milenijcev. Prispevek rezultate reflektira v luči implikacij za ustvarjalce blogov kot za podjetja, ki z blogerji sodelujejo z namenom uresničevanja marketinških ciljev.

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.


O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice