4. Akademija MM je izšla septembra 1999. Avtorji v tej številki ponujajo številne koncepte v marketingu in jih povezujejo s problemi, ki so za majhno slovensko gospodarstvo zelo aktualni. V tej številki je uredniški odbor prvič mednarodni in prvič so v njej objavljeni tudi prispevki tujih avtorjev. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisal dr. Boris Snoj, član uredniškega odbora 4. Akademije MM.

4. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

V vsaki novi številki naše revije udejanjamo spremembe, in to na bolje. Pač v duhu tega, da si je za doseganje zadovoljstva trga zastavljati vedno višje cilje. Tako to številko revije že ureja mednarodni uredniški odbor. V  njej so prvič objavljeni tudi prispevki tujih avtorjev. Poleg tega si je Akademija MM pridobila status slovenske znanstvene revije, kar pomeni, da bo morala izhajati redno vsaj dvakrat na leto. Prizadevamo si tudi za njeno umestitev v mednarodne računalniške baze in s tem za njeno mednarodno prepoznavnost. Seveda pa ta korak zahteva daljše, konsistentno kakovostno delo v zvezi z vsebino prihodnjih številk.

Za to številko revije je značilno, da jo je s svojimi prispevki preplavil mlajši val slovenskih avtorjev s področja marketinga. In kar je še bolj razveseljivo, iz njihovih prispevkov je vidna vse bolj korektna uporaba vseh sestavin, ki jih zahtevata priprava in objava znanstvenega članka (opredeljen problem raziskovanja, namen, cilji in trditve, predpostavke in omejitve, raziskovalna metodologija, teoretični del, prikaz rezultatov, razprava n predlogi za bodoče raziskovanje). V nekaterih primerih je opus uporabe literature prav na zavidljivi ravni. S to število pa smo ponovno vzpostavili stik z marketinškimi avtorji iz bivših jugoslovanskih republik, natančnejše iz Hrvaške oz. zagrebške Ekonomske fakultete, ki se ponaša z bogatimi tovrstnimi izkušnjami in s katero so imeli v preteklosti tesne vezi zlasti marketinški avtorji z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru …

dr. Boris Snoj

KAZALO VSEBINE:

I.

  • Graham Hooley: Marketing Strategy in a Changing World
  • Milan Jurše: Porajanje virtualnega globalnega trga in njegovi vplivi na mednarodni marketing

II.

  • Vesna Žabkar: Konceptualni model in  empirična preverba trženjskih odnosov med ponudniki in porabniki profesionalnih storitev
  • Matjaž Iršič: Ugotavljanje razvitosti povezovalnega odnosa organizacije z dobavitelji – modelski pristop na primeru vzorca organizacij v Sloveniji

III.

  • Urša Manček: Trženje s hkratno podporo dobrodelnih namenov
  • Janez Damjan, Urša Golob: Vpliv oglaševanja na tržne deleže blagovnih znamk široke porabe
  • Tanja Dmitrović: Trgovska blagovna znamka v trgovini na drobno v Sloveniji

IV.

  • Đurđana Ozretić Došen, Tihomir Vranešević: Accounting, Auditing and Finance Professionals Value Marketing

V. OCENE IN PREDSTAVITVE

Jozo Previšić in Đurđana Ozretić Došen: Međunarodni marketing (Milan Jurše)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice