5. Akademija MM je izšla decembra 1999. V njej se avtorji prispevkov osredotočajo na globalizacijo, logistične sisteme, odnosni marketing, zaznano kakovost storitev in trende. To številko je uredila Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisal dr. Milan Jurše, član uredniškega odbora 5. Akademije MM.

5. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

Prispevki v 5. Številki Akademije MM, ki jo imate v rokah, so svojevrsten izbor nekaj »velikih« (strateških) tem, ki jih dopolnjujejo »majhne« teme, za katere se nam pogosto dozdeva, da so celo marginalne po svojem pomenu, a vendarle prispevajo svoj delež k mozaiku konceptov, strategij in instrumentov za učinkovito snovanje in udejanjanje marketinških strategij organizacij za uspešno konkuriranje na trgu.

Z željo, da bi postala Akademija MM resnični katalizator slovenske marketinške raziskovalne stroke, vpet v aktiven dialog z gospodarsko prakso in nenehno umeščanje v mednarodne razvojne silnice marketinške stroke in znanosti, Vam želim zanimivo branje prispevkov.

dr.Milan Jurše

KAZALO VSEBINE:

  • Marjan Svetličič: Globalizacija: raj na zemlji ali pekel (izbrane zmote o globalizaciji)
  • Peter Schnedlitz, Maria Madlberger: Entwicklungstendenzen des Landenbaues im Handel (Eine empirische Erhebung in Österreich, Deutschland und der Schweiz) (Trendi in razvojne tendence pri načrtovanju prodajaln na drobno)
  • Boris Snoj, Vesna Savič, Bojan Rajtmajer: Merjenje zaznane kakovosti storitev družbe ISS Servisystem iz Maribora
  • Herbert Kotzab, Thomas Reutterer: The design of logistics systemy by logistics practitioners – Optimal results by the use of the conjoint-analysis? (Oblikovanje logističnih sistemov v logistični praksi – Optimalni rezultati z uporabo conjoint analize)
  • Ocene in predstavitve: Evert Gummesson: Total Relationship Marketing (Zlatko Jančič)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice