Akademija MM je šestič izšla junija 2000. Ta izdaja je tematska, namenjena stroki, odnosov z javnostmi in integralnemu komuniciranju. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa so spisali mag. Dejan Verčič, Nada Serajnik Sraka in Pedja Ašanin Gole, gostujoči uredniki 6. Akademije MM.

6. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

Odnosi z javnostmi se cepijo v dve smeri: ena poslanstvo stroke razume kot upravljanje odnosov med organizacijo in njenim družbenim okoljem, druga pa kot upravljanje komunikacij med organizacijo i njenim družbenim okoljem. Čeprav bi bilo mogoče takšnemu razlikovanju oporekati, češ da vsakršni odnosi temeljijo na komuniciranju, bi bilo zaman: dvojnost umevanja in izvajanja odnosov z javnostmi ne izhaja iz pojmovanja »odnosov« in »komuniciranja«, temveč iz različnega razumevanja smisla in pomena organiziranja in organiziranega delovanja nasploh.  

Članki, ki smo jih zbrali v tej posebni številki o številki o odnosih z javnostmi in integralnem komuniciranju obsegajo vso paleto od ene do druge skrajnosti in slovenskem prostoru predstavljajo razpravo, ki je doslej pri nas nismo vajeni. Je pa skrajni čas, da z njo začnemo.

mag. Dejan Verčič, Nada Serajnik Sraka in Pedja Ašanin Gole

KAZALO VSEBINE:

  • Dejan Verčič: Uvod v poslovno komuniciranje
  • Pedja Ašanin Gole: Od celibata do integriranih organizacijskih komunikacij
  • James E. Grunig, Larissa A. Grunig: Odnos med odnosi z javnostmi in marketingom v odličnih organizacijah: rezultati študije IABC
  • Thomas Hunter: Integrirano komuniciranje, deležniki i baze podatkov o deležnikih: novi pristopi k upravljanju s komuniciranjem
  • Toni Balažič: Integrirane marketinške komunikacije – odgovor na spremenjeno naravo amrketinga in družbe
  • Natalija Cvikl: Integralno komuniciranje v državni upravi
  • Klement Podnar: Razumevanje koncepta korporativne identitete – meje novonastajajočega raziskovalnega polja
  • Andrej Drapal: Prispevek h konstruktivnemu sovražnemu dialogu med odnosi z javnostmi in trženjem (ad hoc esej)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice