Akademija MM je osmič izšla maja 2010 in vsebuje šest kvalitetnih prispevkov, ki so šli skozi roke dveh recenzentov in skozi dopolnjevanje pri avtorjih. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala Vesna Žabkar, članica uredniškega odbora 8. Akademije MM.

8. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

Pri urejanju osme številke Akademije MM, ki je pred vami, je bil v ospredju pomen revije pri širjenju trženjskih znanosti v domačem okolju, predvsem pa pri prenosu znanj in uporabi akademskih spoznanj. Številka je bila v zasnovi odprta za vsa področja trženjskih znanosti.

Vabilo k sodelovanju z znanstvenimi strokovnimi članki se je kljub postavljenemu kratkemu roku za pošiljanje prispevkov odzvalo precej avtorjev. Če bi bili objavljeni vsi prispevki, bi imela revija dvojno debelino sedanje. Vsak poslani prispevek je šel skozi roke dveh anonimnih recenzentov  in skozi dopolnjevanje pri avtorjih. Kriteriji za izbor so bili predvsem primernost obravnavane vsebine prispevka glede na usmeritev revije, vsebinska izvirnost, metodologija raziskovanja in/ali spoznanja prispevka ter uporabnost za prakso. Prepričana sem, da je tudi dvojna recenzija za vsak članek, ki je prispel za objavo v Akademiji, osnova za to, da so izbrani dovolj kakovostni in za strokovno javnost zanimivi članki …

Vesna Žabkar

KAZALO VSEBINE:

  • Zlatko Jančič, Klement Podnar: Marketing in raziskovalno polje korporativne identitete
  • Maja Makovec Brenčič: Teorija virov kot izhodišče strateškega trženja – zgolj teorija, realnost ali prihodnost?
  • Darja Podobnik: Trženjsko sedišče kot nosilec dobaviteljevih trženjskih prizadevanj na medorganizacijskem trgu
  • Tanja Dmitrović, Maja Zorc: Politika trgovske blagovne znamke z vidika proizvajalca
  • Ana Tkalc: Specific aspects of persuasion in advertising:  how attitudes towards a product change according to the Elaboration Likelihood Model (Specifični vidiki prepričevanja v oglaševanju: kako se na podlagi modela Elaboration Likelihood spreminja odnos do izdelka)
  • Tihomir Vraneševič, Đurđana Ozretić Došen: Tourist country brand positioning in the eyes of Croatian students (Pozicioniranje blagovne znamke turistične dežele v očeh hrvaških študentov)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice