Akademija MM je devetič zapovrstjo izšla maja 2002. Prispevki te številke sodobno in dinamično prikazujejo različna vsebinska področja trženja. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala Maja Makovec Brenčič, članica uredniškega odbora Akademije MM.

9. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

Pomlad že prehaja v poletje. Stara lastovka se vrača z mladostno zagnanostjo in sporoča, da je slovensko trženje povsem aktualno, znanstveno in strokovno večkrat na zavidljivi ravni. Čeprav je pot do naše lastovke dolga in naporna, je dokazala, da je vztrajnost in prijazna pripravljenost vseh, ki so ji pomagali k ponovnemu rojstvu, odsev nenehne skrbi za rast in razvoj trženja pri nas. To prav gotovo dokazujejo prispevki v 9. številki naše revije, ki je pred vami. Vanjo smo slušali privabiti prispevke z vseh področij trženja, obenem pa poudariti prenos trženjskih znanj in akademskih dosežkov avtorjev tako v domačem kot tujem okolju. Predvsem smo skušali spodbuditi mlajše znanstvenike in raziskovalce, da predstavijo svoje dosežke, bodisi pod mentorstvom izkušenejših ali samostojno. Pri tem vsebinsko nismo omejevali svobode avtorskega duha, seveda v luči kriterijev znanstvene revije …

Maja Makovec Brenčič

KAZALO VSEBINE:

I.

  • Anja Milenković in Vesna Žabkar: Merjenje vplivov trženjskih izdatkov za uspešnost poslovanja podjetij: primer slovenskih podjetij
  • Rok Trošt: analiza povezanosti med tržno naravnanostjo in organizacijsko strukturo na primeru slovenske predelovalne industrije
  • Mateja Matajič: Trženje, temelječe na odnosih med podjetji, v slovenskih razmerah – konceptualni model in empirična preverba

II.

  • Nataša Vrčon Tratar in Boris Snoj: Pomen organizacijske kulture za uspešnost storitvenih organizacij

III.

  • Irena Vida: Dejavniki etnocentrizma in mednarodno trženje: primerjalna analiza štirih držav
  • Biljana Crnjak Karanović: EPRG in  njegova potencialna uporaba pri izbiri tujega investitorja

IV.

  • Herbert Kotzab: ECR kot hibridni način upravljanja odnosov s potrošniki v prehrambeni industriji

V. RECENZIJA

Milan Jurše: Tone Hrastelj: Mednarodno poslovanje v vrtincu novih priložnosti

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice