Zavedamo se, da priprava dobre prijave za nagrado marketinška odličnost zahteva veliko časa in vpletenost večje ekipe, zato smo pripravili nekaj priporočil, katere elemente vsebuje dobra prijava. Za vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na info@dmslo.si.

DOBRA PRIJAVA ZA NAGRADO MARKETINŠKA ODLIČNOST VSEBUJE NASLEDNJE ELEMENTE:

     
 • Iz prijave je jasno razviden strateški pristop do marketinga v podjetju – kako se marketinška strategija in cilji prepletajo s poslovnimi cilji in izzivi ter kako so v skladu s tem zasnovane marketinške aktivnosti. Dodatna prednost je, če je iz prijave razvidno, v kakšnem odnosu sta marketing in vodstvo podjetja ter kako so marketinški cilji in aktivnosti povezani s strateškimi poslovnimi cilji podjetja.
     
 • V prijavi so predstavljene vse ključne osnove za razlikovanje in prednosti na trgu, katere aktivnosti so najpomembnejše in prispevajo k uspehu podjetja. Prisotna je inovativnost, lahko tudi drznost prijemov in pristopov.
     
 • Pomemben del prijave je usmeritev v potrošnika, ki se izkazuje skozi konkretne aktivnosti, informacijske podlage za odločanje in znanje o trgu, prodajnih kanalih, interakciji s produktom in potrošnikom. Poudarek je na uspešnih praksah, drugačnosti, novih idejah, poznavanju kupca in kako z vedno novimi in inovativnimi rešitvami odgovarjate na njegove potrebe.
     
 • Prikažite, kako upravljate z različnimi kanali in kako zagotavljate celostno uporabniško izkušnjo za stranke na vsaki točki njihove nakupne poti.
     
 • Marketing ima v odličnih podjetjih povezovalno vlogo med ključnimi funkcijami. Zelo pomembno je poudariti in pokazati dobre prakse v upravljanju interne dinamike delovanja, sodelovanje in sorazvoj med funkcijami.
     
 • Prikažite konkretne rezultate – kaj ste izmerili, kako ste v skladu s temi meritvami prilagodili svoje aktivnosti, kako ste se odzvali na spremembe.
     
 • Izstopajo prijave, v katerih je zaznati visoko stopnjo poznavanja področja, celovitost razumevanja tržnega okolja, ciljnih skupin, učinkovitosti aktivnosti – v teh prijavah so razlage podrobne, prisotni relevantni grafični prikazi ... To ni le dodatna prednost za komisijo, ki bo lažje razumela delo prijavitelja, ampak je tudi odlična priložnost za samooceno marketinške ekipe, saj je vprašalnik zelo sistematičen in nudi celovito analizo preteklega delovanja in prihodnjih načrtov.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice