Društvo za marketing Slovenije je na 23. Slovenski marketinški konferenci podelilo letošnje nagrade marketinška odličnost 2018, s katero so nagrajena najboljša slovenska podjetja, v katerih je marketing glavno gonilo dobrih poslovnih rezultatov. Med devetimi finalisti je veliki zmagovalec nagrade podjetje Droga Kolinska.

Za letošnjo nagrado marketinška odličnost se je potegovalo devet finalistov v treh kategorijah:

  • V kategoriji B2B segmenta je slavilo podjetje KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka.
  • V kategoriji mala in srednja podjetja v B2C segmentu podjetje ZKOTZ, d.o.o.
  • V kategoriji velika podjetja v B2C segmentu pa DROGA KOLINSKA, d.d., ki je postala tudi veliki zmagovalec nagrade marketinška odličnost 2018.

Finalisti zaslužni za dvig pomena stroke v poslovnem svetu in družbi

Med deveterico finalistov je komisija izbrala najboljša slovenska podjetja, v katerih je marketing glavno gonilo dobrih poslovnih rezultatov in so v zadnjih letih naredili opazen napredek. Poleg zmagovalcev kategorij so bili med finalisti podjetja: A1 SLOVENIJA, d.d., CENEJE, d.o.o., DEWESoft, d.o.o., DOBA Fakulteta, PETROL, d.d. in ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Vse, kar podjetja naredijo navznoter, se kaže navzven. Vsak izmed finalistov je na svojem področju naredil zelo velike korake naprej, predvsem z interno marketinško organizacijo in z nastopom na trgu. Podjetja so postala precej bolj ambiciozna in pogumna. Hkrati pa marketinga ne razvijajo zgolj znotraj podjetja, ampak dvigujejo raven in pomen marketinške stroke v poslovnem svetu in družbi,« je ob podelitvi nagrad izpostavil dr. Mitja Pirc, predsednik Društva za marketing Slovenije in predsednik komisije za nagrado marketinška odličnost.

Droga Kolinska: do zmag na najkonkurenčnejših evropskih trgih

Podjetje Droga Kolinska, sicer del Atlantic Grupe, si je naziv velikega zmagovalca nagrade marketinška odličnost 2018 prislužilo z nastopom v branži, v kateri deluje, kjer je eno izmed najbolj inovativnih na trgu, pogumno vstopa v nove kategorije ali pa jih celo ustvarja. Pri tem je potrebno poudariti, da podjetje tekmuje na štiridesetih svetovnih trgih in pri tem na nekaterih najbolj zahtevnih in konkurenčnih evropskih trgih tudi zmaguje. Ker je rast eden od treh temeljnih elementov organizacijske kulture podjetja, je jasno, da imajo v Drogi Kolinski natančno izdelane načrte za razvoj in ekspanzijo – skozi nove trge, nove izdelke, skozi razvoj posameznih obstoječih kategorij in skozi razvoj kadrov.

Tudi na marketinškem področju že gledajo naprej. »Najprej bomo močno utrdili vse spremembe, ki smo jih izvedli v letu 2017 in v začetku letošnjega leta. Nova organizacija, razvijanje kompetenc, uvedba novih orodij namreč potrebujejo čas, da se utrdijo. Istočasno bomo krepili kulturo, ki postavlja potrošnika v središče razmišljanja podjetja in gradili vpliv ter strateško pozicijo marketinga,« pravijo v podjetju Droga Kolinska.

Zmagovalna ekipa Droge Kolinske

Prijava podjetja Droga Kolinska

Knauf Insulation: nenehno ozaveščanje trga in stroke

Podjetje Knauf Insulation si je nagrado marketinška odličnost 2018 zaslužila s poslovanjem v izjemno koncentrirani panogi, ki jo obvladuje nekaj podjetij. Razloge je moč pripisati tudi dobremu poznavanju lastnih kupcev, ki jih postavljajo v središče delovanja in ciljnemu usmerjanju aktivnosti marketinga. Ta je vključen v vseh fazah od načrtovanja do upravljanju proračuna. Podjetje ima poglobljen vpogled v celoten nakupni proces, ki mu prilagaja vse marketinške aktivnosti. Velik poudarek dajejo povezovanju marketinga, prodaje in razvoja, s čimer uspešno razvijajo nove inovativne produkte. Prepoznani so tudi kot podjetje, ki znotraj stroke deli znanje. Vodilo prodaje njihovih izdelkov je energetska učinkovitost, ki potrebuje nenehno ozaveščanje pa tudi urejanje področja z zakonodajnega vidika.

»Naše aktivnosti so bile pogosto zelo edinstvene in zlasti znotraj panoge pionirske, včasih tudi precej drzne. Zaradi posebnosti naše dejavnosti običajno rezultati prihajajo z večjim ali manjšim zamikom, zato je tudi merjenje učinkovitosti in vrednotenje teh aktivnosti precejšen izziv. Nagrada nam pomeni priznanje, da razumemo proces preobrazbe marketinga zadnjega obdobja, tudi proces transformacije klasičnih komunikacijskih kanalov v digitalne,« pogled na prejeto nagrado predstavljajo v podjetju Knauf Insulation.

Knauf Insulation

Prijava podjetja Knauf Insulation

ZKOTZ: ustvarjanje pogumne marketinške kulture

Podjetje ZKOTZ je nagrado marketinška odličnost 2018 prejelo zaradi jasnega izražanja, da ima podjetje marketinško miselnost in držo v svojem DNK. Podjetje je začelo z inovativnim produktom v zasičeni kategoriji in je z drugačnim pristopom in predstavitvijo na kickstarter platformi pritegnilo dovolj investitorjev, da je lahko začelo z masovno proizvodnjo. Ves vodstveni kader v podjetju ima marketinško izobrazbo in sledijo marketinškemu načinu razmišljanja. Z izdelano predstavo, da se brez prilagajanja spremembam ne bodo večno obdržali na vrhu, dnevno inovirajo in iščejo nove ideje. Podjetje raste iz leta v leto in ustvarja marketinško usmerjeno korporativno kulturo, v kateri ne manjka poguma in agilnosti, ki sta dve ključni komponenti sodobnega marketinga. Ob vsem tem pa dosega tudi visoko dobičkonosnost.

"Veliko priznanje je, da te stroka, v kateri si včasih kot študent poslušal predavanja, prepozna za marketinško odličnega. V sodobnem marketingu hitre spremembe in hitro prilagajanje trgu delajo rezultate. Brez letnih marketinških strategij, ampak z ambicioznimi kratkoročnimi mesečnimi plani. Imamo še zelo visoke ambicije, želimo biti najboljši in največji za vsako od dveh naših blagovnih znamk,« so ob zmagi v svoji kategoriji povedali v podjetju ZKOTZ.

ZkotZ

FINALISTI MARKETINŠKE ODLIČNOSTI 2018

KATEGORIJA B2B PODJETJA

Ceneje, d.o.o.

Marketing ima v podjetju Ceneje široko področje odgovornosti, skrbi za raziskave trga, vsebinsko zasnovo novih prodajnih produktov, za razvoj novih platform in interakciji s strankami ter sodeluje pri razvoju analitičnih orodij, ki se aplicirajo v aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje. Odgovoren je tudi za razvoj novih produktov, kot je razvoj nacionalne oznake zaupanje CERTIFIED SHOP, katere namen je povečevanje zaupanja potrošnikov v spletno nakupovanje. Podjetje tako ne izkazuje zgolj interne marketinške miselnosti, temveč razmišlja tudi širše ter skrbi za razvoj stroke v poslovnem svetu in družbi. Komisija ugotavlja, da podjetje Ceneje gradi celotno kategorijo spletnih trgovin. Majhnim lokalnim prodajalcem dajejo možnost, da se pojavijo na globalnem trgu. Podjetje je tudi s pomočjo marketinga postalo izjemno pomemben igralec na trgu spletnih trgovin.

Ceneje

DEWESoft, d.o.o.

Podjetje Dewesoft se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce merilnih instrumentov za razvoj izdelkov v vesoljski, letalski, avtomobilski industriji, gradbeništvu in energetiki. Za uvrstitev med najboljše v zelo nišni branži skrbi tudi marketing, ki v podjetju sodeluje pri pripravi strateško-razvojnih usmeritev. Na vsako inovacijo pogledajo tudi z marketinškega vidika, zato je vsaka rešitev zmogljiva in marketinško privlačna. S skrbnimi analizami marketing usmerja tudi cenovno politiko. Komisija za podelitev nagrade marketinška odličnost 2018 ocenjuje, da se DEWESoft kot marketinško usmerjeno podjetje zaveda pomena izgradnje močne blagovne znamke, kar potrjujejo na primer z organizacijo svetovne merilne konference v Sloveniji, s katero v poslovni javnosti in tudi znotraj stroke izobražujejo in gradijo zavedanje o celotni branži.

Dewesoft

Knauf Insulation, d.o.o. , Škofja Loka (zmagovalci kategorije)

V podjetju Knauf Insulation proizvajajo izolacije za gradbeništvo, industrijo in energetiko ter razvijajo nove segmente, kot so na primer rešitve za zeleno infrastrukturo. Poslujejo v izjemno koncentrirani panogi, ki jo obvladuje nekaj podjetij, gradbeno krizo pred leti pa so prešli brez večjih pretresov. Razloge je moč pripisati tudi dobremu poznavanju lastnih kupcev, ki jih postavljajo v središče delovanja in ciljnemu usmerjanju aktivnosti marketinga. Vključen je v vseh fazah od načrtovanja do upravljanju proračuna. Podjetje ima poglobljen vpogled v celoten nakupni proces, ki mu prilagaja vse marketinške aktivnosti. Velik poudarek dajejo povezovanju marketinga, prodaje in razvoja, s čimer uspešno razvijajo nove inovativne produkte. Prepoznani so tudi kot podjetje, ki (kar je  precej neobičajno) znotraj stroke deli znanje. Vodilo prodaje njihovih izdelkov je energetska učinkovitost, ki potrebuje nenehno ozaveščanje pa tudi urejanje področja z zakonodajnega vidika. S svojimi aktivnostmi kažejo, da je v zadnjih letih v podjetju prišlo do preboja in zasidranja marketinškega razmišljanja, s čimer so prepričali tudi komisijo za nagrado marketinška odličnost 2018.

Knauf Insulation

KATEGORIJA MALA IN SREDNJA B2C PODJETJA

DOBA Fakulteta

DOBA Fakulteta je eden od vodilnih ponudnikov spletnega izobraževanja v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, ki ponuja akreditirane dodiplomske in magistrske programe v štirih jezikih. Marketing ima v organizaciji aktivno vlogo in sodeluje pri pripravi strategije na vseh štirih trgih, vključen je v pripravo letnih planov, analizira, raziskuje in vodstvu predlaga rešitve. Obseg njihovega delovanja zajema vse od vodenja nove celostne podobe do predloga spremembe nastopa na globalnih trgih. Marketinško odličnost po mnenju komisije izkazujejo s pogumom in jasno zastavljenimi ambicijami: iz malo znane šole iz lokalnega okolja so se z jasno usmerjenimi akcijami reinventirali in vzpostavili vzdržen poslovni model. Podjetje zelo dobro razume panogo v kateri posluje, brez domišljavosti, da so najboljši na svetu. Z novimi pristopi, digitalizacijo in on-line izobraževanjem so uspeli ohraniti svoj status, se v poplavi šol uspeli diferenciirati od drugih in ohraniti svoj obstoj skozi desetletja sprememb.

Doba

ZKOTZ, d.o.o. (zmagovalci kategorije)

Podjetje ZKOTZ, ki je začelo z inovativnim produktom v zasičeni kategoriji in je z drugačnim pristopom in predstavitvijo na kickstarter platformi pritegnilo dovolj investitorjev, da je lahko začelo z masovno proizvodnjo, jasno izraža, da ima marketinško miselnost in držo v svojem DNK. Ves vodstveni kader v podjetju ima marketinško izobrazbo in sledijo marketinškemu načinu razmišljanja. Velika večina odločitev se sprejema na podlagi informacij, ki ji prepozna in izpostavi marketinška ekipa. Marketing pripravlja in vodi dolgoročno strategijo podjetja, zaznava spremembe v obnašanju strank in v sodelovanju z ostalimi oddelki strategije nadgrajuje in jih posodablja. Komisija za podelitev nagrade izpostavlja, da je ZKOTZ podjetje, v katerem je marketing gonilo poslovnega razvoja in inovativnosti. Z izdelano predstavo, da se brez prilagajanja spremembam ne bodo večno obdržali na vrhu, dnevno inovirajo in iščejo nove ideje. Podjetje raste iz leta v leto in ustvarja marketinško usmerjeno korporativno kulturo, v kateri ne manjka poguma in agilnosti, ki sta dve ključni komponenti sodobnega marketinga. Ob vsem tem pa podjetje dosega tudi visoko dobičkonosnost.

ZkotZ

VELIKA B2C PODJETJA

A1 SLOVENIJA, d.d.

V podjetju A1 Slovenija je marketing prvi in osrednji temelj strategije podjetja, ki 'vogale' podpira skupaj s poslovno transformacijo, digitalizacijo in inovacijo ter korporativno učinkovitostjo z usmerjenostjo na uporabnike. Okoli marketinga je osnovana celotna strategija družbe in marketing je neposredno odgovoren za uspešno doseganje glavnih korporativnih KPI-jev: uporabniške izkušnje, prihodkov in EBITDA. V podjetju je močno poudarjeno sodelovanje med oddelki in sektorji, gotovo pa je v tako velikem podjetju usklajenost delovanja ključna in zaradi velikosti pogosto predstavlja velik izziv. Izjemen razvoj v usmerjenost v stranke prepoznava tudi komisija za nagrado marketinška odličnost 2018, ki se zaveda zahtevnosti panoge, v kateri deluje podjetje. Upoštevajoč korenite spremembe in celo menjavo blagovne znamke, v podjetju izkazujejo veliko razumevanje za področje digitalizacije in premišljen nastop skozi družbeno odgovorne projekte, s katerimi se poskušajo približati potrošniku. Marketing je kot osrednji steber v podjetju odgovoren za široko področje, v središče pa seveda postavlja uporabnika in močno blagovno znamko, vse to dodatno dokazuje, da je podjetje marketinško naravnano in da se marketinška miselnost živi v vseh porah podjetja.

A1

Droga Kolinska, d.d. (zmagovalec kategorije in veliki zmagovalec)

V podjetju Droga Kolinska, ki je del Atlantic Grupe, se zavedajo, da je uspešnost podjetja odvisna od uspešnosti upravljanja in razvoja blagovnih znamk, zato ima marketing v podjetju resnično strateško vlogo. Zaposlene v podjetju spodbujajo, da morajo biti marketinško usmerjeni in kupca postavljati v središče svojega delovanja, saj verjamejo, da vsak zaposleni na svojem področju vpliva na uspeh blagovnih znamk Droge Kolinska. Na ta način se pomen blagovnih znamk in funkcije marketinga, ki jih upravlja, pomembno krepi. Komisija ocenjuje, da podjetje v svojem delovanju izkazuje marketinško miselnost, marketing je vpet v vse pore podjetja in ima jasno določene KPI-je, na podlagi katerih dosega odlične rezultate. Podjetje je tehnološko zelo napredno, pogumno vpeljuje najnovejše rešitve in upošteva digitalne trende. V branži, v kateri deluje, je podjetje eno izmed najbolj inovativnih na trgu, pogumno vstopa v nove kategorije ali pa jih celo ustvarja. Pri tem je potrebno poudariti, da podjetje tekmuje na štiridesetih svetovnih trgih in pri tem na nekaterih najbolj zahtevnih in konkurenčnih evropskih trgih tudi zmaguje. Ker je rast eden od treh temeljnih elementov organizacijske kulture podjetja, je jasno, da imajo v Drogi Kolinski natančno izdelane načrte za razvoj in ekspanzijo – skozi nove trge, nove izdelke, skozi razvoj posameznih obstoječih kategorij in skozi razvoj kadrov.

Droga Kolinska

Petrol, d.d.

V podjetju Petrol ima marketing vlogo sooblikovalca strateških usmeritev. Marketing skupaj z ostalimi oddelki in upravo sodeluje pri pripravi strateškega poslovnega načrta, ki je temeljni korporativni dokument. Sodeluje tudi pri novelaciji strategije in aktivnosti za prehod na nove poslovne modele. Marketing skrbi tako za ustrezno komunikacijo s kupci v t. i. tradicionalnih dejavnostih – bencinski servisi in goriva, kot za razvoj in vzpostavitev novih dejavnosti – celovite energetske in okoljske rešitve, nove storitve in produkti. Inovativna usmeritev podjetja se kaže s hitrim prilagajanjem spremembam, npr. z uvajanjem inovativnih rešitev, kot je mobilno plačevanje mBills, z uvajanjem novih formatov trgovin, novih segmentov ponudbe – sveža prehrana Fresh. Širokemu spektru dejavnosti je prilagojeno tudi upravljanje Petrolovega programa zvestobe. Komisija za podelitev nagrade marketinška odličnost ocenjuje, da podjetje poleg odličnih rezultatov v tradicionalnih dejavnostih nenehno vstopa v nove segmente. Marketing se znotraj podjetja nenehno razvija in upravlja z različnimi segmenti produktov – od kave do elektrarne.

Petrol

Zavarovalnica Triglav, d. d.

V Zavarovalnici Triglav marketing izvaja strateške odločitve pri strateških projektih in procesih digitalizacije poslovanja. Pri uvajanju novih storitev, mobilnih aplikacij in ostalih projektov je marketing vključen že v zgodnjih fazah zasnove rešitev: od poimenovanja, grafične podobe, uporabniške izkušnje in uvajanja inovativnih pristopov. Marketinški oddelek uspešno skrbi za koordinacijo sodelovanja med upravo in strokovnimi področji, pri oblikovanju strategije pa vselej izhajajo iz potreb stranke, ki jo nenehno nagovarjajo skozi različne kanale in analizirajo z različnimi metodami. Komisija za nagrado marketinška odličnost 2018 prepoznava njihovo naprednost v digitalizaciji in v pristopih pri projektih z družbeno odgovorno usmerjenostjo. Predvsem slednjo znajo zelo dobro implementirati in združevati s svojimi produkti. Pri svoji komunikaciji so dosledni in zvesti ključnim elementom svoje znamke, kar se kaže skozi ozaveščanje o varnosti, ki je eden ključnih elementov blagovne znamke. Z razvojnimi in storitvenimi novostmi načrtujejo tudi v prihodnje ohranjati položaj vodilne zavarovalne družbe v regiji. Še naprej definirajo področje, v katerem se gibljejo, hkrati pa so odprti tudi za novosti in spremembe.

Zavarovalnica Triglav

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice