Letos je marketinška odličnost doživela intenzivno prenovo z namenom razširiti prepoznavnost različnih vidikov marketinške odličnosti in jo še bolj približati marketinški stroki.

Žirija je izmed odličnih podjetij poleg prejemnika velike nagrade izbrala nagrajence po kategorijah:

1. kategorija: ODLIČEN KORAK PRED DRUGIMI

V to kategorijo sodijo projekti, ki jih lahko opišemo z besedo 'novo', 'narejeno drugače'. Lahko gre za novost ali inovacija na enem od 7P, to je lahko nov izdelek, nova storitev, nov prodajni kanal, nov geografski trg, nova ciljna skupina, nov format trgovine, nova uporabniška izkušnja. Obenem sem sodijo tudi projekti, ki so z uvedbo novega poslovnega modela vpeljali nove prihodkovne vire, uvedli nov način obračunavanja za boljše rezultate, na primer uvedba novega cenovnega modela, novega partnerstva …

2. kategorija: TRANSFORMACIJA

Transformacija skozi katerega koli od 7P-jev, pri čemer je bil marketing gonilo sprememb ali podpora pri izvedbi. Lahko gre na primer za razvoj kompetenc, nadgradnjo procesov, vpeljavo novih orodij, vpeljavo novih tehnologij …

3. kategorija: ODLIČNOST MARKETINŠKE STRATEGIJE

Marketinška naravnanost se izraža v poslovni strategiji podjetja. Izrazita marketinška usmerjenost poslovanja celotnega podjetja.

4. kategorija: ODLIČNOST ODGOVORNEGA DELOVANJA & MARKETINŠKA ODLIČNOST V IZREDNIH RAZMERAH

Trajnostna usmeritev s pozitivnimi okoljskimi in/ali družbenimi izboljšavami. Projekti, rešitve, inovacije in novosti s trajnostno usmeritvijo, ki že prinašajo pozitivne in opazne okoljske in/ali družbene izboljšave, obenem pa vplivajo tudi na pozitivne poslovne učinke.

Odlično obvladovanje posebnih okoliščin. Odličen odziv marketinga na posebne razmere: projekti, rešitve, reakcije, ki jih je podjetje izvedlo v posebnih okoliščinah in so družbeno pogojene.

Atlantic Droga Kolinska - Argeta: Podpiramo lokalno – Posoška postrv

Zmagovalec v kategorijah Odličen korak pred drugimi, Odličnost odgovornega delovanja & marketinška odličnost v izrednih razmerah ter velike nagrade Marketinške odličnosti 2021

V razmahu epidemije, ki se kot kriza pri uporabnikih kaže v spremenjenih nakupnih navadah, z nakupom cenejših blagovnih znamk ali blagovnih znamk, ki jim zaupajo, v Argetini ekipi niso želeli svojih uporabnikov prepustiti drugim. Razvili so posebno iniciativo #PodpiramoLokalno s katero so nagovorili okrepljen lokalni sentiment in ga uporabili za krepitev lojalnosti blagovni znamki. Povezali so se z Mercatorjem in ribogojnico Faroniko, da bi najbolj učinkovito pomagali lokalnim prebivalcem in gospodarstvu. Postavili so zgled v sodelovanju in poslali močno sporočilo, ko sta se prva dva deležnika odpovedala svojemu deležu. Z razumevanjem, da kompleksnost razvoja izdelka v prehranski industriji ni enostavna, so se na aktualne razmere odzvali hitro in vrhunsko.

Marketinga se lotevamo strateško, resno in s strastjo, vedno pa je v središču vsega uporabnik. Izzive pri nas prevajamo v priložnosti. Predvsem pa imamo svoje delo in drug drugega zelo radi.“ - Petra Čadež

NLB: Strateška iniciativa osredotočenosti na stranke

Zmagovalec v kategoriji Odličnost marketinške strategije

V NLB so ponudili #OkvirPomoči, s katerim lokalnim malim podjetnicam in podjetnikom, kmetovalkam in kmetovalcem ter mikro in malim podjetjem pomagajo pri blažitvi posledic koronakrize. Udejanjili so dobro idejo v pravem trenutku, kar je sprožilo dober odziv naslovljenih uporabnikov. Pri tem so dokazali moč povezovanja in med-organizacijskega partnerstva. Jasno in glasno so se prelevili v vlogo mentorja in stopili na stran malega človeka. Z moderno kampanjo, ki aktivno vključuje deležnike, so svojo vlogo dokazali tudi z dejanji.

“S projektom smo v obdobju ohlajanja gospodarstva zaradi epidemije dokazali, da razumemo okolje, poznamo svoje stranke, znamo predvideti njihove potrebe, predvsem pa to, da smo se sposobni zelo hitro prilagoditi. “ - Andrej Krajner

Telekom Slovenije: Odličnost uporabniške izkušnje

Zmagovalec v kategoriji Transformacija

»Vodilni v uporabniški izkušnji« je eden izmed ključnih strateških ciljev zapisan v strategiji Telekoma Slovenije, ki verjame da je odnos do uporabnikov ključen pri vzpostavitvi zvestobe kupcev in doseganju njihovega zadovoljstva. Ekipa se je lotila kompleksnega projekta, ki je tesno povezan s krovno strategijo in je prodrl v vse pore podjetja. Spremenili so namreč korporativno kulturo in izvedli preobrazbo, v katero so uspešno vključevali ljudi. S široko zastavljeno in dlje časa trajajočo preobrazbo, ki so jo dobro izvedli, so v svoji industriji ostali vodilni v uporabniški izkušnji.

Z odlično uporabniško izkušnjo dosegamo kratkoročne poslovne cilje, hkrati pa krepimo svojo dolgoročno strateško pozicijo – ostati prva izbira uporabnikov. V zadnjih dveh letih smo zadovoljstvo uporabnikov na stičnih točkah povečali za 20 odstotkov, v projektnem obdobju štirih let pa za 50 odstotkov.“


O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam