Laskavi naziv marketinška direktorica leta 2012 je osvojila Eva Aljančič, direktorica marketinga, Si.mobil d.d. "Ta nagrada ni le moja. Ta nagrada je nagrada celotne ekipe Si.mobila," je ob prejetju kipca dejala letošnja marketinška direktorica leta Eva Aljančič. "Osebno mi to priznanje pomeni zelo veliko. Dobiti priznanje od stroke je posebno in osebno priznanje."

Eva Aljanič, direktorica marketinga, Si.mobil d.d.

Si.mobil je na trgu prepoznan kot izjemno marketinško naravnano podjetje, v katerem je Eva dejavna že desetletje, najprej na področju tržnega komuniciranja, zadnja leta pa kot direktorica marketinga. Jasna marketinška strategija in sistematičnost marketinškega delovanja je vidna tako na korporativni kot izdelčni ravni, kar se kaže tudi v verodostojnih rezultatih, od povečanja povprečnega prihodka na uporabnika, povečanja celotnih prihodkov in tržnega deleža. Eva s svojo funkcijo pokriva izjemno široko področje, od produktnega marketinga, tržnega komuniciranja, CRM do celovite prisotnosti na spletu in družbenih omrežjih. Njeno delo zaznamujejo tudi razvoj novih produktov in širjenje ciljnih skupin, predvsem pa trajnostni razvoj in usklajenost blagovne znamke ter strategije podjetja. V preteklih letih je Si.mobil prejemal nagrade na vseh pomembnejših slovenskih festivalih. Eva Aljančič je močno vpeta v marketinški prostor kot predavateljica na marketinških dogodkih in kot članica stanovskih združenj.

Poleg Eve Aljančič sta se za laskavi naziv potegovala še Ladeja Godina Košir, direktorica marketing in oglasnega trženja, Delo d.d. in Matjaž Grm, direktor Direkcije prodaje in trženja, Adria Mobil d.o.o.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice