Nagrado za Marketiški up je Društvo za marketing Slovenije prvič podelilo v letu 2001. Nagrado za najboljše diplomsko delo s področja marketinga je dobila Urša Golob.

  • Urša Golob: "Vpliv oglaševanja na tržne deleže blagovnih znamk izdelkov široke potrošnje", mentor mag. Janez Damjan, somentorica prof. dr. Vesna Žabkar.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice