Na sedmi marketinški konferenci v Portorožu je Društvo za marketing Slovenije podelilo nagrade marketinški up 2002 za najboljša diplomska in magistrska dela s področja marketinga. Glavno nagrado je za svoje magistrsko delo "Trženje, temelječe na odnosih med podjetji v slovenskih razmerah" prejela Mateja Matajič, drugo nagrado je prejel Rok Trošt za nalogo "Poveznost med organizacijsko strukturo in tržno naravnanostjo podjetja", tretjo pa Katja Uljan za nalogo "Merjenje uspešnosti oglaševanja na primeru blagovne znamke Barcaffe".

Nagrado mentorju je dobila Iča Rojšek z Ekonomske fakultete, mentorica prejemnice glavne nagrade. Kot je v obrazložitvi zapisala komisija, sestavljena iz predstavnikov vseh treh slovenskih kateder za trženje, je Mateja Matajič v svoji nalogi proučevala trženje, temelječe na odnosih, med storitvenimi podjetji v slovenskih razmerah. Potrditi je želela temeljno hipotezo, da slovenska storitvena podjetja uporabljajo trženje, temelječe na odnosih, ker jim to omogoča oblikovanje konkurenčnih prednosti.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice