Nagrado Marketinški up 2003 za najboljše diplomsko delo s področja marketinga je dobila Bojana Lobe, za najboljše magistrsko delo pa mag. Tomaž Rožen.

  • Bojana Lobe: "Kritika oglaševanja kot vsiljenega sporočanja", mentor dr. Zlatko Jančič (Dostopno v knjižnici Fakultete za družbene vede).

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice