Marketinški up 2006 za najboljše diplomsko delo s področja marketinga je dobil Gregor Pfajfar, za najboljše magistrsko delo pa mag. Borut Milfelner.

  • Gregor Pfajfar: ''Postopek uvajanja trgovske blagovne znamke v podjetju Merkur'', mentor doc. dr. Maja Konečnik  (Dostopno v Centralni ekonomski knjižnici).
  • Borut  Milfelner: ''Vpliv marketinškega premoženja in marketinških sposobnosti na uspešnost podjetja'', mentorja prof. dr. Boris Snoj in prof. dr. Damijan Mumel. (Dostopno v Univerzitetni knjižnici Maribor).

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice