Marketinški up za najboljše diplomsko delo s področja marketinga je leta 2007 dobil Marko Vrbič, za najboljše magistrsko delo pa mag. Petra Lapajne.

  • Petra Lapajne: ''Efficiency of Promotional Pricing Policy in Merkur Group: The Case of Durables'', mentorica doc. dr. Irena Ograjenšek  (Dostopno v Centralni ekonomski knijžnici).

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice