Tudi leta 2008 smo v Društvu za marketing Slovenije podelili nagradi za najboljše zaključno pisno delo študentov na dodiplomski in podiplomski ravni. Nagrado za najboljše diplomsko delo s področja marketinga je dobila Maja Hosta, za najboljše magistrsko delo pa mag. Dušan Vrban.

Komisijo za Maretinški up 2008 so sestavljali: dr. Domen Bajde, Katedra za trženje EF, dr. Tanja Kamin, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi na FDV, prof. dr. Damijan Mumel, Katedra za marketing na EPF in mag. Armand Faganel, Inštitut za marketing na Fakulteti za management Koper.

  • Maja Hosta: "Znanja in sposobnosti sodobnega tržnika", mentor prof. dr. Vesna Žabkar z EF v Ljubljani.
  • Dušan Vrban: "Raziskovanje zadovoljstva zaposlenih na osnovi koncepta neizpolnjenih pričakovanj", mentor prof. dr. Damijan Mumel in somentor prof. dr. Boris Snoj z EPF v Mariboru.

Nagrada smo podelili v okviru 13. Slovenske marketinške konference.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam