Marketinški up za najboljše diplomsko delo s področja marketinga je leta 2009 dobila Ana Jamnik, za najboljše magistrsko delo pa mag. Boris Moškotelec. Nagrado smo podelili v okviru 14. Slovenske marketinške konference, 2. in 3. junija v Portorožu.

V letu 2009 so komisijo za Marketinški up sestavljali: mag. Mateja Bodlaj, EF, dr. Borut Milfelner, EPF, mag. Danijel Bratina, FM Koper, dr. Dejan Verčič, FDV in dr. Aleksandra Brezovec, Turistica.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice