Letos sta si naziv Marketinški up za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja marketinga prislužili Monika Purgar in Jerneja Svenšek. Društvo za marketing Slovenije že nekaj let podeljuje nagrado marketinški up za najboljše zaključno pisno delo študentov na dodiplomski in podiplomski ravni (diplomska in magistrska dela) s področja marketinga/trženja.

Nagrado marketinški up je Monika Purgar prejela za diplomsko delo z naslovom: Nostalgija v oglaševanju: dejavniki, ki vplivajo na potrošnikova stališča do nostalgičnega oglasa


Jerneja Svenšek je nagrado prejela za magistrsko delo z naslovom: Vloga zaupanja v strateških partnerstvih podjetij.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice