Društvo za marketing Slovenije je že desetič podelilo nagradomarketinški up2012 za najboljše magistrsko delo s področja marketinga, in sicer je bila nagrajena mag. Patricija Filipič Orel z ljubljanske Ekonomske fakultete. Nagrajena je njena magistrska naloga z naslovom: "Uporaba analize sestavljenih učinkov za oblikovanje programa zvestobe kot elementa diferenciacije med trgovci z izdelki široke potrošnje". Letos smo podelili tudi posebno priznanje za doprinos k stroki, in sicer mag.Lari Šesek za njeno magistrsko nalogo: "Problematika slovenskega marketinškega izrazja". Delo si zasluži pozornost slovenske marketinške stroke tako zaradi problematike kot zaradi njene izčrpne obravnave.

Obrazložitev komisije

mag. Patricija Filipič Orel: Uporaba analize sestavljenih učinkov (conjoint analysis) za oblikovanje programa Zvestobe kot elementa diferenciacije med trgovci z Izdelki široke potrošnje, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, mentorica prof. dr. Irena Ograjenšek, somentor doc. dr. Tomaž Kolar

Magistrsko delo Patricije Filipič Orel predstavlja poglobljen prikaz raziskovanja trenutno zelo aktualne problematike zaostrenih konkurenčnih razmer v slovenski trgovini na drobno, ki se kaže skozi ekstenzivno uporabo programov zvestobe. Delo si zato po mnenju komisije za izbor nagrade marketinški up 2012 zasluži pozornost znotraj širše marketinške stroke in vede.

Osnovno izhodišče avtoričine razprave je, ali številni programi zvestobe v očeh porabnikov sploh še delujejo kot element razlikovanja med ponudniki, ali pa so postali že pričakovan sestavni del tržno-komunikacijskega spleta. Avtoričina empirična izvedba magistrskega dela, ki temelji na pristopu integracije kvantitativnih in kvalitativnih metod, je celovita, pristop pa originalen, saj ga odlikuje sodobna metodologija. Ugotovitve magistrskega dela so večplastne in informativne. Na podlagi ugotovitev avtorica izpelje številne konkretne napotke za prakso oblikovalcev programov zvestobe; hkrati pa je njeno delo dobrodošel prispevek k obstoječemu znanju na področju marketinga v trgovini na drobno.

Komisija je s svojimi enotnimi ocenami potrdila, da je Patricija Filipič Orel s svojim magistrskim delom pokazala veliko raziskovalnega duha in tako na teoretični zlasti pa na empirični ravni zasnovala zelo dobro raziskovalno delo s praktičnimi implikacijami.

Obrazložitev za podelitev posebnega priznanja upravnega odbora DMS in Akademske sekcije DMS za doprinos k stroki

mag. Lara Šesek: Problematika slovenskega marketinškega izrazja, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, mentorica doc. dr. Urša Golob Podnar, somentorica doc. dr. Nataša Logar Berginc


Komisija za izbor nagrade marketinški up 2012 se je skupaj z upravnim odborom DMS in Akademsko sekcijo DMS odločila, da podeli posebno priznanje magistrici Lari Šesek za delo z naslovom"Problematika slovenskega marketinškega izrazja."

Podeljevalci nagrade ocenjujejo, da si delo zasluži pozornost slovenske marketinške stroke tako zaradi problematike kot zaradi njene izčrpne obravnave. Magistrsko delo raziskuje področje, ki je v slovenskem marketinškem prostoru vseskozi predmet bolj ali manj burnih razprav, zlasti med teoretiki marketinga in sorodnih strok.

Avtorica najprej naredi pregled razvoja strokovnih terminologij pri nas in razvoja marketinške terminologije v svetu in pri nas. Obširno raziskovanje marketinških gradiv nadgradi z ugotovitvami intervjujev s slovenskimi akademskimi predavatelji na področju marketinga. Skozi interpretativni pristop obravnava in problematizira rabo nekaterih marketinških izrazov v vsakdanjem, strokovnem in znanstvenem jeziku. Med drugim ugotavlja, da je eden izmed izvirnih grehov za izrazoslovne težave v nedefiniranih pomenih, ki se skrivajo za izrazjem.

Čeprav se zdi, da magistrsko delo odpira več vprašanj kot daje odgovorov, je dober temelj za nadaljnji razmislek in diskusije o problematiki marketinškega izrazja pri nas. Še posebej v času, ko smo v globalnem svetu priča fluidnosti marketinškega izrazja in iznajdevanju vedno novih izrazov za ne tako nove marketinške koncepte in prakse.

Komisija ocenjuje, da je avtorica pomembno prispevala k obuditvi razprav o marketinškem izrazju, hkrati pa nakazala pot do oblikovanja terminološkega slovarja s pomočjo korpusnega pristopa, ki si ga marketing kot uveljavljena stroka zasluži.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice