V vedno napeta jadra slovenskega marketinga je zapihal nov veter: to je doktorska študentka programa Tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede, Vanja Žižmond, ki je postala marketinški up leta 2014.

Komisija je v njeni magistrski nalogi z naslovom “Parasocialni odnosi in prenos pomena z medijskih osebnosti na tržne znamke” prepoznala zelo kakovostno delo in svojo odločitev o zmagovalki podprla z besedami: “Gre za obsežno delo, ki povezuje dve različni teoriji. Avtorica je predstavila zelo kompleksen model, hipoteze smiselno izpeljala in podprla s predhodnimi raziskavami. Zanimiva in v preteklosti premalo raziskana tematika.«

Pod mentorstvom dr. Klementa Podnarja je Vanja raziskovala klasično komunikološko teorijo parasocialnih odnosov in jo povezala z marketinškimi teorijami prenosa pomenov ter zavezanosti do tržne znamke. Osredotočila se je predvsem na vidik vzpostavljanja odnosov med člani občinstva in zvezdniki kot ambasadorji blagovnih znamk ter na prenos pomenov z medijskih osebnosti na tržne znamke. Teoretične ugotovitve je podkrepila s študijo primera Tine Maze in Milke. Investicija v dobro nalogo se je - po Vanjinih besedah - poplačala: “V nalogo sem kljub hkratnemu delu v agenciji vložila ogromno energije in časa, ki ga ob delu nisem imela ravno veliko, a sem pri študiju vztrajala. Želela sem napisati nalogo, ki bo inovativna in bo predstavljala pomemben doprinos tako teoriji kot praksi. Nagrada je potrditev, da sem na pravi poti, predstavlja pa tudi dodatno motivacijo, da svoje delo še naprej razvijam v doktorski disertaciji.”

Vanja Žižmond s svojo magistrsko nalogo odgovori na števila vprašanja, kot so: Kaj bo blagovna znamka pridobila od povezave z znano osebnostjo? Kako lahko merimo učinke prenosa pomenov z medijske osebnosti na tržno znamko? Kakšne odnose – pozitivne ali negativne – tvorijo potrošniki do izbrane medijske osebnosti? Kako se bo ta odnos odražal v odnosu do tržne znamke?  Njene ugotovitve predstavljajo pomemben uvod v novo področje raziskovanja, vedno bolj aktualnega za marketinško prakso, ki svoje komunikacijske aktivnosti tudi pri nas velikokrat gradi na povezovanju z znanimi osebami.

Marketinški up leta 2014 ponovno opominja na sveže ideje, ki jih v marketinško akademsko in praktično sfero vnašajo mladi in dokazujejo, da velja nanje v  prihodnosti resno računati. Vanji Žižmond za osvojen naziv iskreno čestitamo!

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice