Aktualno tematiko zelenih oznak in njihove vloge pri potrošnikih je v svojem magistrskem delu »Vloga in pomen zelenih oznak pri potrošnikih« obravnavala Teja Šulin Podkrajšek na Fakulteti za družbene vede. Most med marketinško akademsko in praktično sfero, ki ga je na področju marketinga zgradila s svojo magistrsko nalogo, je opazila tudi komisija Akademske sekcije Društva za marketing Slovenije in ji podelila naziv marketinški up leta 2015.

Pod mentorstvom izr. prof. dr. Klementa Podnarja je Teja Šulin Podkrajšek preučevala opredelitev in razmejitev zelenega marketinga od sorodnih pojmov in ga postavila v osrednji kontekst, ki  je tako namenjen zelenim oznakam, njihovi klasifikaciji, pojavnosti in poglobljenemu pregledu z njimi povezanih raziskav. »Pri prebiranju literature in posvetovanju z mentorjem sem tako prišla do zelenih oznak, ki jim tudi sama do tedaj nisem posvečala pretirane pozornosti. Ko sem raziskovala, katere oznake so pri nas sploh prisotne, me je zanimalo, kako so na splošno sprejete oz. poznane pri nas, ali so ljudje res na to pozorni pri svojih nakupih, jih sploh opazijo, kakšni so tisti potrošniki, ki so jim pomembne,« razlaga letošnja prejemnica nagrade marketinški up leta 2015.

Presenečenje nad negativno konotacijo zelenih oznak pri slovenskih potrošnikih

Tako kot so pokazale že tuje raziskave, je tudi avtorica pri preverjanju zastavljenih hipotez ugotovila, da so zelene oznake slabo prepoznane in da jim le malo potrošnikov namenja pozornost. Teja Šulin Podkrajšek pravi, da je pričakovala rezultate, ki kažejo na to, da ključno vlogo pri tem igrajo dvomi v verodostojnost oznak in izdelkov samih. Prav tako višje cene zelenih izdelkov ne odražajo nujno tudi boljše kakovosti. »Skorajda vsakemu, ki me je povprašal o temi moje magistrske naloge, sem morala razložiti, kaj to sploh je in o čem raziskujem, z izjemo ljudi iz stroke.« Ti so prepoznali njen doprinos na področju marketinga, in sicer so bili letošnji člani komisije prof. dr. Dejan Verčič (FDV), asis. Maja Hosta (EF) ter asist. Domen Malc, mag. psih. (EPF).

Teja Šulin Podkrajšek

»Nagrade sem zelo vesela in menim, da je potrditev tega, da se trud splača – v smislu vztrajnosti, organiziranosti in doseganju ciljev, ki si jih zadaš. Ob vseh obveznostih, ki sem jih imela v zadnjem letu, letu in pol, ko je nastajala naloga, sem vmes imela pomisleke o tem, zakaj želim zadostiti takšnim zahtevam in standardom do same sebe, a ko potegnem črto, je bilo vredno. Odličen občutek je bil že po uspešnem zagovoru in pozitivnemu mnenju profesorjev, nagrada marketinški up pa doda še večjo dodano vrednost,« pravi nagrajenka. S svojo magistrsko nalogo ponuja vrsto zelo uporabnih ugotovitev za prakso in treh pomembno povezanih spremenljivk – okoljska ozaveščenost, kritičnost in pripravljenost plačati več.

Ugotovitve dela Teje Šulin Podkrajšek kažejo, da bo potrebno potrošnike bolje izobraziti, tudi s povečanimi marketinškimi napori, da bodo zelene oznake tudi pri nas zaupanja vredni signali, ki ne nazadnje višajo tudi tržni delež. Na podlagi magistrskega dela se poraja vrsta novih raziskovalnih vprašanj, povezanih s to aktualno problematiko in kaže na pomen svežih idej mladih v marketinški akademski in praktični sferi.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice