omisija marketinškega upa 2016, najboljšega zaključnega pisnega dela študentov na podiplomski ravni, je izmed sedmih prispelih magistrskih nalog kot najboljši, z enakim številom točk, izbrala dve, in sicer nalogo Alenke Cok z naslovom "Učinek države izvora na nakup kave na primeru italijanskih porabnikov" in Nadje Djuričič z naslovom "Dejavniki uspešnega vključevanja znanih osebnosti v oglaševanje nepridobitnih organizacij".

Izbor marketinškega upa 2016 je opravila komisija v sestavi: prof. dr. Dejan Verčič (FDV), asist. Domen Malc, mag.psih. (EPF) in doc. dr. Mateja Kos Koklič (EF).

Alenka Cok:  Učinek države izvora na nakup kave na primeru italijanskih porabnikov, mentorica prof. dr. Tanja Dmitrović, EF

Kot poudarja komisija, je avtorica v svojem delu preučila relevantno temo za italijanski trg, a področje izvora izdelkov predstavlja relevantno in vedno bolj aktualno temo tudi na območju Slovenije, zaradi česar naloga nudi uporabne smernice tudi za slovensko marketinško stroko. "Nalogo odlikujejo obsežen pregled literature, smiselno oblikovane hipoteze in ustrezno kombinirana kvalitativna in kvantitativna metodologija, ki podpirata druga drugo," je zapisala komisija, ki dodaja, da sta teoretični in empirični del bogato podkrepljena, obenem pa je potrebno izpostaviti kandidatkin pristop k snovanju konceptualnega modela, katerega dobro poveže in utemelji z obstoječo literaturo. Iz ugotovitev sledi tudi uporabna vrednost za podjetja, sicer v manjši meri za slovenska podjetja.

Nadja Djuričič: Dejavniki uspešnega vključevanja znanih osebnosti v oglaševanje nepridobitnih organizacij, mentorica prof. dr. Vesna Žabkar, EF

Delo Nadje Djuričič po mnenju komisije pokriva zanimivo področje iz dveh vidikov: prvič, ker gre za temo, ki zadeva neprofitno dejavnost; in drugič, ker je vključevanje znanih osebnosti v oglaševanje (tudi) neprofitnih aktivnosti v Sloveniji pogosto. Komisija je posebej pohvalila obsežen in temeljit pregled literature. Kljub temu, da je v oglaševanju tema uporabe slavnih osebnosti že precej raziskana, je manj prisotna v domeni neprofitnih organizacij, kar je osrednji izziv kandidatkine naloge. "To magistrsko delo izstopa po izjemno močnem empiričnem delu, kjer uporabi kompleksno analitično metodo strukturnega modeliranja. Na kreativen način pristopi k oblikovanju oglasnih sporočil in preverjanju njihovega zaznavanja med porabniki," poudarja komisija.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice