Razpisujemo mesto za člana upravnega odbora DMS, ki se bo pridružil osemčlanski ekipi UO DMS za obdobje 2017-2020. Mesto je ponovno odprto zaradi predčasnega odstopa enega od članov upravnega odbora. Člani UO DMS vodijo delovanje društva, odgovorni so za izvedbo programa, razvoj novih aktivnosti in izpolnjevanje poslanstva društva. Novega člana bomo izvolili na Zboru članov v januarju 2019, ekipi aktualnega upravnega odbora DMS se bo novi član pridružil za obdobje enega leta, do februarja 2020. Svojo prijavo izpolnite v prijavnem obrazcu in pošljite na naslov info@dmslo.si do 21. decembra 2018. Podrobnosti o razpisu v nadaljevanju.

RAZPIS ZA NOVEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA DMS

Zaradi predčasnega odstopa enega od članov upravnega odbora razpisujemo mesto za člana upravnega odbora DMS, ki se bo pridružil osemčlanski ekipi UO DMS za obdobje 2017-2020. Novega člana bomo izvolili na Zboru članov v januarju 2019, ekipi aktualnega upravnega odbora DMS se bo pridružil za obdobje enega leta, do februarja 2020.

NALOGE UPRAVNEGA ODBORA

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela ter vodi delo društva. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Člani upravnega odbora so odgovorni za izvedbo programa, razvoj novih aktivnosti in izpolnjevanje poslanstva društva. Član upravnega odbora mora poznati aktualno dogajanje na področju marketinga in poslovnega sveta, imeti širino marketinškega in poslovnega znanja, večletne izkušnje in poznanstva v poslovnem svetu. Več o nalogah upravnega odbora in delovanju Društva v statutu.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV UO DMS

S pridobitvijo naziva člana upravnega odbora pridobi član tako pravice kot tudi dolžnosti. Član ima pravico, da se udeležuje sestankov upravnega odbora in na njih aktivno sodeluje ter zahteva vse potrebne informacije za delovanje v upravnem odboru. Upravni odbor se povprečno sestane desetkrat letno, pri čemer je dolžnost članov, da so prisotni na vsaj 70 % sestankov upravnega odbora v enem letu.

Član upravnega odbora mora odgovorno opraviti naloge, ki jih sprejme v okviru svojega delovanja v Društvu. V času svojega mandata mora sodelovati vsaj pri dveh projektih na leto. Aktivno mora skrbeti za ugled in promocijo Društva v strokovni in širši javnosti ter izkazati samoiniciativnost z aktivnostmi, ki bodo povečale strokovnost, ugled in dobrobit Društva. Pri svojem delovanju v okviru Društva mora upoštevati interese Društva in jih prioritizirati pred lastnimi koristmi in samopromocijo. Več o delovanju upravnega odbora v Poslovniku o delu upravnega odbora.

RAZPISNI POGOJI
  • Kandidat potrdi prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca, ki ga pošlje na info@dmslo.si do 21. decembra 2018.
  • Na razpis naj se prijavijo kandidati, ki imajo željo po angažiranem in odgovornem delu v ekipi z ostalimi člani upravnega odbora.
  • Kandidat naj ima vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja marketinga.
  • Kandidat v kratkem življenjepisu izkazuje širino marketinškega in poslovnega znanja.
  • Kandidat priloži vsaj 2 kontakta obstoječih članov DMS, ki lahko kandidata priporočita.
  • Prijava naj vključuje do 2.500 znakov besedila o viziji razvoja društva.
  • Na razpis se lahko prijavijo redni člani Društva za marketing Slovenije. Član DMS mora imeti poravnano članarino za tekoče leto.
PRIJAVA

Prijavo izpolnite v prijavnem obrazcu na spodnji povezavi in jo do 21. decembra 2018 pošljite na info@dmslo.si. Jasna vizija delovanja društva daje prednost pri izboru.

VOLITVE

O končnem izboru bomo med prijavljenimi kandidati odločali člani DMS na Zboru članov januarja 2019, na katerem bo imel vsak prijavljeni kandidat možnost dvominutne predstavitve. Novi član upravnega odbora bo svoj mandat nastopil s 1. februarjem 2019.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice