Program

Dogodek

Januarsko srečanje B2B središča bomo posvetili kompetencam, ki jih v letu 2020 potrebuje B2B marketingaš. Poslovni svet se spreminja z veliko hitrostjo - kupci so vse bolj izobraženi in opolnomočeni, vsak dan se pojavljajo novi poslovni modeli, produkti, storitve, funkcije v podjetju. Vse te spremembe pomenijo, da se bomo neprestano učili, izobraževali in nadgrajevali.

Katera so tista znanja, ki jih različna B2B podjetja v marketingu najbolj iščejo in potrebujejo? Posvetili se bomo tudi razlikam med podjetji - kaj potrebujejo tista podjetja v B2B svetu, ki marketing šele razvijajo, in kaj tista, v katerih je marketing že pomembna, celo strateška funkcija in ima natančno definirane odgovornosti in naloge pri doseganju dobrih poslovnih rezultatov. Razmišljali bomo tudi o tem, katera znanja iz B2C sveta lahko uporabimo tudi v B2B marketingu in katere so tiste specifike B2B okolja, zaradi katerih moramo znanju z B2C področja dodajati nove kompetence.

Januarsko srečanje B2B središča bo v četrtek, 9. januarja, ob 17:00 (GZS, Dimičeva 13, Ljubljana).
Izhodiščna vprašanja pogovora:
  • Ali veste, kako bo oddelek marketinga v B2B podjetju videti jutri? Kaj pa čez 5 let?
  • Katera so znanja in kompetence, ki jih bomo potrebovali?
  • Kakšne veščine bomo morali usvojiti?
  • Kako bomo leta 2025 še konkurenčni na trgu oziroma kako lahko uporabimo spremembe, da to postane

Ta in mnoga druga vprašanja bomo v sproščeni debati zastavljali našima gostoma na prvem srečanju B2B središča v novem letu. Z nami bosta svoje poglede delila Alenka Bizilj Kavrečič, vodja digitalnega marketinga v MDM, in Marko Kavčič, Digital Advisor v podjetju Microsoft.

Srečanja B2B središča so predavanja, na katerih se posvetimo določeni temi, trendu, orodju, aktivnosti iz B2B sveta. Namenjena so vsem članom DMS, še posebej pa tistim, ki delujejo na B2B trgih. Na srečanja B2B središča povabimo goste iz uspešnih domačih in tujih B2B podjetji, ki predstavijo določeno aktivnost, orodje, znanje, ki je njihovem podjetju pomagalo pri nadaljnji rasti.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice