Program

Izobraževanje
▪ Brezplačno za člane DMS.
▪ Za nečlane znaša udeležba na dogodku 149 € + DDV.

Na tokratnem izobraževanju želimo predstaviti primere podjetij, ki so trajnost postavili v središče svojega delovanja in se uspešno podala na pot trajnostnega razvoja. Trajnost razumejo kot odgovornost do zaposlenih, uporabnikov, partnerjev in širše družbe ter odgovornost do planeta. Svoj pogled in izkušnje bodo predstavili:

 • Vanesa Čanji (Fit media) bo na isti imenovalec postavila različne koncepte trajnosti, iz dolgoletnih izkušenj bo predstavila, kako dobro se marketing znajde v vlogi nosilca trajnostnega razvoja in kaj v prihodnje prinašajo zakonodajne zahteve s področja trajnosti.
 • Nina Kelemen (Zavarovalnica Triglav), ki koordinira področje trajnosti v Skupini Triglav, bo predstavila trajnostno strategijo Skupine Triglav in posamezne projekte, s katerimi podpirajo to strategijo.
 • Nataša Češnovar Gregorc (Atlantic Grupa / Argeta) bo razložila, zakaj so se v ekipi Argete lotili trajnosti in kakšna je njihova strategija trajnostnega razvoja, kateri so bili na tej poti najpomembnejši koraki in mejniki.
 • Klavdija Vidic in Iva Starc (Atlantic Grupa / Donat) nam bosta predstavili primer Donata - kako so se lotili postavljanja trajnostne strategije, s kakšnimi omejitvami so se soočili in katere 4 stebre zajema njihova trajnostna strategija.
 • Aleš Falatov (SIJ) močno poudarja pomen trajnostnega razvoja, še posebej v industriji, iz katere prihaja. Predstavil bo, na kakšen način so trajnosti zavezani v Skupini SIJ in kakšne izzive pričakujejo v prihodnosti.

Trajnostno delovanje je edini možni način za soočanje z izzivi, s katerimi se spopada naš planet. "Marketing igra pomembno in osrednjo vlogo pri spodbujanju bolj trajnostne prihodnosti in marketinški strokovnjaki morajo vse, kar počnejo, usmeriti skozi trajnostno lečo. Tista podjetja, ki se trajnosti ne osredotočajo ali jemljejo resno, tvegajo propad, saj zaposleni želijo delati za organizacije, ki delijo njihove vrednote, stranke želijo sodelovati s pristnimi blagovnimi znamkami, vlagatelji pa pred investiranjem iščejo načrte trajnostnega razvoja," poudarjajo na Chartered Institute of Marketing (CIM), ki trajnostni transformaciji posveča posebno pozornost (Sustainable Transformation HUB).

Trajnost in trajnostni razvoj predstavljata izjemno obsežno področje, ki se v organizacijah dotakne vseh oddelkov, zato na izobraževanju ne bomo odgovorili na vsa vprašanja. Bomo pa zagotovo:

 • predstavili, katera vprašanja se nam zastavljajo pri trajnostnih projektih,
 • kdo v podjetju je odgovoren za trajnost in kako pomembno vlogo ima pri tem marketing,
 • zakaj trajnostno delovanje zagotavlja integriteto znamke,
 • na kaj je potrebno biti pozoren na začetku poti,
 • kaj nam določa zakonodaja in kateri so različni tržni mehanizmi, s katerimi si lahko pomagamo,
 • odgovorili na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih boste zastavili.

Marketing TOPX bo v torek, 15. novembra, ob 16. uri na GZS.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam