Program

Dogodek

Uvod bo debato bo pripravil David Pivk (Nike). Govoril bo o tem tem, kako morata biti danes »brand building« in »performance marketing« (oz. prodaja) povezana kot še nikoli prej. Oddelka morata imeti iste cilje in strategijo, ki ustvarja kratkoročni učinek na prodajo in dolgoročni na moč blagovne znamke! Predpogoj za to je, da ima marketing mesto v vodstvu podjetja, saj takšen model deluje zgolj takrat, ko je celotno podjetje usklajeno s takšno strategijo. Konec je časov, ko prodaja in marketing vsak delata po svoje. Predvsem pa je pomembno, da je marketing tisti, ki upravlja odnose z uporabniki, kar pomeni kar precejšen prenos moči znotraj podjetja. Tradicionalno je namreč prodaja vedno narekovala marketingu, kako opravljati svoje delo.

Davidove izkušnje bo dopolnila Kristina Gregorc (Mercator), direktorica digitalne komunikacije, razvoja in spletne prodaje. Kristina bo z nami delila svoje izkušnje in poglede, kako lahko marketingaši v podjetju dosežemo spremembe, napredek in rast. Njen zadnji večji projekt, ki izstopa iz redne ali tradicionalne dejavnosti podjetja in je nekaj novega tako za podjetje kot tudi za trg, je M soseka. Kako dobiti podporo za nekaj tako drugačnega v podjetju, kako zagotoviti, da se premagajo vse ovire pri implementaciji, kako vključevati sodelavce itd…

Septembrsko mesečno srečanje bo v ponedeljek, 27. septembra, med 17:00 in 18:30 v stavbi Gospodarske zbornice Slovenije.

Ne bomo pa razkrili še dveh koristi, ki jih dobite z udeležbo na mesečnem srečanju. Naj ostaneta skrivnost do zadnjega ponedeljka v mesecu. Mesečno srečanje v živo bo veliko več, kot so spletni dogodki.Septembrsko mesečno srečanje DMS ima naslov Marketing kot gonilo rasti – kako naj to dosežem? Razmišljali bomo, kaj lahko marketingaš naredi v svojem podjetju, da bo marketing imel vlogo nosilca rasti.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice