Program

Izobraževanje

V januarju nadaljujemo s serijo izobraževalnih dogodkov Marketing TOPX. Začenjamo s poslovnimi strategijami in taktikami. Interaktivno izobraževanje bo vodil dr. Mitja Pirc. Na januarskem Marketing TOPX izobraževanju vam želimo približati nekaj vidikov poslovnih strategij in taktik, ki jih lahko uporabite v svojih organizacijah. Poslovne strategije in taktike so jedro delovanja vseh podjetij in organizacij, vendar jim v marsikaterem podjetju posvečajo premalo pozornosti, imajo pomanjkanje razumevanja ali premalo definirane odgovornosti.

Januarsko izobraževanje Marketing TOPX bo potekalo v sredo, 23. januarja, ob 16:00 (GZS, Dimičeva 13, Ljubljana).

Program

1. DEL: POSLOVNE STRATEGIJE IN TAKTIKE: PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

 • Kaj so poslovne strategije in taktike?
 • Kaj so tipični izzivi pri pripravi in izvedbi?
 • Katere so zmagovalne strategije?
 • Kaj so dejavniki, ki vplivajo na izbor strategije?

2. DEL: TRŽENJSKE STRATEGIJE

 • Usklajenost trženjskih strategij s poslovnimi in ostalimi funkcijskimi strategijami
 • Konsistentnost strategije in upravljanje s priložnostmi in tveganji
 • Horizont strategij in fokus na izbrane kazalnike

3. DEL: STRATEGIJE RASTI

 • Organska in neorganska rast
 • Vstop v nove segmente, nove trge, nove sektorje
 • Horizontalna in vertikalna partnerstva

4. DEL: TRENDI IN NOVE TEHNOLOGIJE

 • Potrošniški trendi
 • Nove tehnologije

5. DEL: UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN PRILOŽNOSTMI

 • Spremenjene tržne razmere
 • Makroekonomsko stanje
 • Varnostna tveganja
 • Pravna tveganja

Komu je izobraževanje namenjeno?

Tokratni marketing TOPX je namenjen vsem, ki ste vključeni v pripravo ali izvajanje poslovnih in trženjskih strategij, ste neposredno odgovorni za prihodke ali dobiček za blagovne znamke, segmente, trge, divizijo ali celotno podjetje.

 • Modul priporočamo za napredno in strateško raven znanja.

Udeležba na izobraževanju je za člane DMS brezplačna, v skladu z njihovim nivojem članstva. Za nečlane kotizacija posameznega modula Marketing TOPX znaša 129 € + DDV.

Tokrat imate priložnost, da strokovnjaku za poslovne strategije že pred dogodkom zastavite tudi konkretna vprašanja. Vprašanja o tokratni temi pošljite do ponedeljka, 21. januarja in na dogodku bo predavatelj odgovoril na njih. 

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice