Program

Izobraževanje

Podjetja določajo cene na različne načine. Nekatera to počnejo na podlagi stroškov, druga pa na podlagi konkurence. Zelo malo podjetij pri določanju cen izhaja iz kupcev, ker je tak proces bolj kompleksen, cene pa je težje upravičiti interno v podjetju. Zavedati se moramo, da je percepcija kupca zelo pomemben element določanja cen, razumeti je namreč potrebno, kje v nakupnem procesu cena sploh pride v poštev pri kupcu in kakšno težo ji daje.

Kakšen vpliv ima cenovna politika na poslovanje podjetja in kako se strateško lotiti določanja cen oziroma na katere elemente je treba usmeriti posebno pozornost, bo pojasnil dr. Mitja Pirc iz podjetja Kearney.

Oktobrsko izobraževanje Marketing TOPX bo v ponedeljek, 11. oktobra, med 16:00 in 19:00.
PROGRAM
1. DEL: POMEN CEN ZA POSLOVANJE PODJETIJ
 • Cena in vpliv na poslovanje
 • Kako podjetja postavljajo cene
 • Kako potrošniki dojemajo cene
 • Na kaj še moramo paziti pri postavljanju cen
 • 5 elementov postavljanja cen
2. DEL: DOLOČANJE CEN IZDELKOV / STORITEV
 • Cenovna elastičnost
 • Kaj so potrebni vhodni parametri za določanje cen
 • Metode in pristopi določanja cenovnih elastičnosti
 • Cena in ostali dejavniki trženjskega spleta
 • Delo v skupinah
3. DEL: UPRAVLJANJE S CENAMI
 • Cenovna strategija
 • Cenovni sistem / struktura
 • Realizacija cen
 • Potrošnik in cenovna percepcija
 • Upravljanje s cenami
4. DEL: ODPRTE TEME, POSREDOVANE S STRANI UDELEŽENCEV
 • Odgovori na odprte teme / vprašanja v uvodu na dogodek oz. posredovane pred dogodkom
 • Zaključek: pregled ključnih sporočil in idej / kaj lahko storite jutri v vašem podjetju

Udeleženci programa se bodo z obiskom naučili odkrivati finančne posledice odločitev o cenah, kdaj je smiselno tekmovati glede cene in kdaj ne. Spoznali bodo, kako uporabiti cenovno strategijo pri strateškem usmerjanju podjetja za dolgoročo dobičkonosnost in ne zgolj za odzivanje na kratkoročne izzive. Hkrati bodo odkrili načine, kako spremeniti dojemanje cen strank, da bi dosegli večjo vrednost, in ugotovili, katere možnosti za področje cenovne konkurence so primerne za posamezno podjetje.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Tokratni marketing TOPX je namenjen vsem, ki ste vključeni v pripravo ali izvajanje poslovnih in trženjskih strategij, ste neposredno odgovorni za prihodke ali dobiček za blagovne znamke, segmente, trge, divizijo ali celotno podjetje.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice