Program

Izobraževanje

Velikokrat ponovimo eno naših glavnih vodil, da je marketing gonilo rasti podjetja, med drugim tudi zato, ker najbolje pozna trg, kupca in uporabnika, konkurenco, trende, spodbuja in narekuje razvoj, zato je tudi pomemben sogovornik in soustvarjalec pri postavljanju strategij. In na tokratnem izobraževanju Marketing TOPX se bomo posvetili strategijam rasti.

Na kakšne načine lahko podjetje raste, katere strategije izbrati, kako postavljati prioritete in kakšna je vloga marketinga pri tem. Različne pristope k postavljanju strategij, ki so usmerjene v rast, nam bodo predstavili:

  • Aleš Falatov, direktor marketinga v Skupini SIJ, ki pokriva področja marketinga, strategije in razvoja poslovanja.
    Predstavil bo, kako dosegati rast v fazi zrelosti, pokril bo M&A aktivnosti in kakšna je vloga marketinga pri snovanju in izvajanju zunanjih strategij rasti.
  • Lovro Gruden, direktor in partner v podjetju Vision Partners, bo govoril o postavljanju in vrednotenju strateških prioritet, identificiranju potencialov skozi upravljanje z inovacijami, partnerstev za rast ...
  • Predstavitev različnih strategij rasti bomo zaokrožili s predstavitvijo uspešne zgodbe rasti znamke Donat. Lilijana Mikluš nam bo predstavila njihovo strategijo in ključne vzvode rasti.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice