Program

Izobraževanje

Če je nekoč za marketing veljalo, da se njegove zadolžitve vrtijo predvsem okrog upravljanja znamke in oglaševanja, je danes marketing neprimerno kompleksnejši. K okrepljeni vlogi marketinga je zagotovo ogromno pripomogla digitalna revolucija in danes o marketingu govorimo kot o funkciji, ki nosi ključno odgovornost za rast podjetja. Marketing je danes arhitekt rasti.

Kje bo naše podjetje čez 10 let? Danes odgovor na to vprašanje išče marketing. In verjetno je kar prav tako, saj je marketing s svojim poznavanjem trga, kupcev, trendov in priložnosti / nevarnosti danes najbolj kompetentna funkcija za to, da vodi podjetje v (še) boljši jutri. Dejstvo pa je, da mora direktor marketinga poleg poznavanja različnih področij, ki jih pokriva sodobni marketing, biti sposoben ugotovitve marketinga predstaviti vodstvu podjetja. In vodstvo prepričati, da so te ugotovitve tiste, ki zagotavljajo nadaljnjo rast podjetja. Kako pa danes vodstva podjetij v resnici gledajo na marketing in kako lahko marketing postane strateška funkcija v podjetju? Na septembrskem izobraževanju Marketing TOPX bo o tem predavala Aleksandra Kregar Brus, direktorica korporativne strategije v podjetju Atlantic Grupa.

Izhodiščne točke predavanja:
  • Kako vemo, ali je marketing v podjetju strateška funkcija?
  • Kako biti povabljen na vsak sestanek uprave? Stremeti k temu, da je marketing sogovornik pri strateških odločitvah? Kako marketing sprejema odgovornost?
  • Kako marketing vpliva na kulturo celotnega podjetja? Je lahko kultura vir uveljavljanja strateške pozicije marketinga?
  • Kaj marketingu gradi avtoriteto? Kako si zgradimo vpliv?
  • Katere kompetence so potrebne za to, da lahko marketing postane strateška funkcija?

Skozi predavanje bo predavateljica pokazala tudi možne praktične korake, kako se sprememb lotiti. Na praktičnih primerih bomo spoznali, kako se je marketing v podjetju Atlantic Grupa postavil na strateško pozicijo v podjetju.

Septembrsko izobraževanje Marketing TOPX bo v torek, 24. septembra, ob 16:00 (GZS, Dimičeva 13, Ljubljana).

Marketing TOPX je kombinacija predavanj in dela v skupini. Za leto 2019 smo znova pripravili bogat program z odličnimi predavatelji. Strokovne, interaktivne in uporabne vsebine, ki jih bodo delili z nami, so zagotovilo za vrhunsko osvežitev znanj, ključnih za opravljanje posla v današnjem času.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice