Program

Dogodek

Ko govorimo o trajnostnem delovanju podjetij in trajnostnem razvoju, se velikokrat zaletimo v večplastnost področja trajnosti. Poznamo podjetja, ki se trajnostni lotevajo proaktivno in skozi svoje trajnostno delovanje dejansko pozitivno vplivajo na širšo družbo in okolje. Iščejo načine, kako zmanjšati negativne vplive ali celo ustvarjajo pozitivne učinke svojega delovanja (na širši ekosistem). Nekatera podjetja se trajnosti lotevajo zgolj zaradi regulatornih zahtev, nekatera pa do trajnostnega razvoja pristopajo strukturirano, z jasno določenimi KPI-ji.

Zaradi te večplastnosti podjetja, družba in uporabniki trajnost razumejo in dojemajo zelo različno, predvsem pa nanjo gledajo z različnih zornih kotov. Na naslednjem Marketing TOPX izobraževanju bomo:

  • Raziskali, kako (različno) razumemo trajnost in demonstrirali pomembnost enotnega razumevanja koncepta trajnosti znotraj posamezne organizacije.
  • Poudarjali pomembnost trajnostnega delovanja podjetij, tako z vidika odgovornega odnosa do okolja in družbe kot z regulatornega vidika.
  • Predstavili primer merjenja oz. celostnega ovrednotenja trajnostnega delovanja podjetij, kako trajnostno naravnanost merimo (Trajnostni poslovni indeks - TPI).
  • Pokazali, kako se trajnostna naravnanost organizacije manifestira v praksi skozi primere.
  • Raziskali navade potrošnikov in njihov pogled na trajnost.
  • Kako naj se podjetja lotijo ali upravljajo trajnostno delovanje, ne glede na fazo, v kateri se podjetje (že) nahaja.

Ksenija Škrlj se dolga leta ukvarja z razvojem strategij za digitalno preobrazbo ter digitalizacijo podjetij iz različnih panog. Svoje področje delovanja je nadgradila s trajnostnim razvojem, za katerega meni, da bi moral biti integriran v vsako poslovno strategijo. Predstavila bo pomembnost trajnostnega delovanja podjetij, predstavila različne vidike trajnosti in pristope podjetij.

Marjana Lavrič Šulman ima preko 20 let izkušenj v razvoju in implementaciji celostnih trženjskih strategij ter upravljanja z blagovnimi znamkami. Po dolgoletnem vodenju Furure DDB je svojo pot obogatila s treningi vodenja in coachingom, pridobila pa je tudi certificat Business Genome Practitioner. Na izobraževanju Marketing TOPX bo nastopila v dveh vlogah. Predstavila nam bo zgodbo podjetja PlanetCare, ki želi s slovensko inovacijo zmanjšati delce mikroplastike v vodi in nas z manifestacijo trajnosti vodila skozi koncept Business Genome.

Prof. dr. Vesna Žabkar z Ekonomske fakultete UL bo predstavila, kako so se v skupini raziskovalcev na Ekonomski fakulteti lotili celostnega ovrednotenja trajnostnega delovanja podjetij s pomočjo Trajnostnega poslovnega indeksa (TPI), ki vključuje okoljski (ekološki), družbeni in upravljalski vidik trajnostnih praks – t.i. ESG.

Jaka Jelenc bo predstavil, kako so v Danfoss Climate Solution in Danfoss Trato vpeljali ESG sistem. Predstavil bo tudi ESG cilje oz. KPI-je ter aktivnosti za njihovo doseganje.

Prof. dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta UL: Trajnostno delovanje podjetja – kaj pa Slovenija?

Številne raziskave v razvitem svetu kažejo na to, da trajnostno delovanje podjetja vpliva na višjo konkurenčno prednost, izboljšanje javne podobe in ugleda podjetja. Kje pa je Slovenija? V skupini raziskovalcev na Ekonomski fakulteti so se lotili celostnega ovrednotenja trajnostnega delovanja podjetij s pomočjo Trajnostnega poslovnega indeksa (TPI), ki vključuje okoljski (ekološki), družbeni in upravljalski vidik trajnostnih praks – t.i. ESG. Meritev med podjetji dopolnjujejo z letno anketo med širšo javnostjo za najbolj prepoznavne znamke iz raziskave TPI ter z analizo pojavnosti podjetij v medijih glede na izbrane ključne besede, ki pokrivajo vse tri vidike ESG. Do sedaj zbrani podatki dajejo širši vpogled v trajnostno delovanje velikih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, tako glede na lastno poročanje kot glede na stališča, ki jih ima širša slovenska javnost do trajnosti teh podjetij.

Pridružite se nam na Marketing TOPXu v torek, 21. marca, ob 16. uri na GZS (Dimičeva ulica 13).
Če vas zanima še več vsebin na temo trajnosti, vam v branje priporočamo DMS priročnik: Trajnostni razvoj nima končnega roka.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam