Program

Izobraževanje

Cenovni pritiski, padanje tržnega deleža, krčenje profitne marže, potreba po nenehnih akcijah in popustih zgolj, da obdržite kupce je samo nekaj od signalov, da je ponudba vrednosti (value proposition) zrela za preoblikovanje. Ponudba vrednosti določa miks produkta, cene, storitve, odnosa in imidža, ki ga podjetje ponuja svojim strankam. Ko se kontekst in pričakovanja strank spremenijo (in le-ta se spreminjajo čedalje hitreje!), mora temu slediti tudi (pre)oblikovanje ponudbe vrednosti. Strank ne zanima, kaj podjetja ponujajo, temveč jih zanima zgolj, kako čim lažje in učinkoviteje opraviti, kar so si zadali.

Na DMS Praktikumu bomo spoznali:
  • preverjen proces definiranja ponudbe vrednosti, ki z upoštevanjem funkcionalnih, emocionalnih in socialnih potreb vaših strank zagotavlja diferenciacijo na trgu in premik od defenzivne pozicije v aktivno vlogo liderja / izzivalca na trgu.
  • pri malih in srednjih podjetjih je premik v novo polje vrednosti relativno hiter in nezahteven, pri velikih sistemih pa se hitro soočimo s prtljago preteklih odločitev - od dediščine IT sistemov, obljube tržne znamke, obstoječega portfolia produktov in storitev, cenovne strategije do pozicioniranja na trgu, trendov in makroekonomskega okolja.
  • z oblikovanjem ustrezne ponudbe vrednosti, ki odraža poslovne cilje podjetja in obenem uspešno zadovoljuje pričakovanja kupcev, boste zagotovili trajen vir konkurenčnosti, diferenciacije in dodane vrednosti.  
Septembrski DMS Praktikum bo potekal v torek, 28. septembra, med 14:00 in 18:00.

Skozi delavnico vas bo vodil Luka Baranović (humanact).

Kaj je DMS Pratikum?

Praktikum je najbolj svež format dogodkov Društva za marketing Slovenije, s katerim odgovarjamo na potrebo članov po še bolj poglobljenem spoznavanju različnih kompetenc.

Gre za poglobljene 4-urne delavnice za urjenje konkretnih veščin. Na teh poglobljenih izobraževanjih bodo udeleženci na konkretnih primerih spoznavali določene principe, orodja, modele, ki jih lahko že naslednji dan uporabijo pri svojem delu. Delavnice vodijo izkušeni strokovnjaki na svojih področjih, ki jih poleg znanja in izkušenj odlikujejo tudi odlične predavateljske / mentorske / svetovalne sposobnosti.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice