Program

Dogodek

Vplivneži kot širša družbena sprememba - njihova vloga, odgovornosti ter prihodnost v okviru tržnega komuniciranja

V zadnjih letih se nam je pred očmi odvila mogoče najpomembnejša transformacija družbenega okolja, ki jo je zakrivila digitalna revolucija. V njej smo vsi postali »mediji« in slednje je prineslo tudi pomembne spremembe na področju tržnega komuniciranja. A mediji (še posebej tisti z velikim dosegom in vplivom) imajo, poleg pomembne vloge tako v tržnem kot v javnem komuniciranju, tudi velik družbeni pomen. Od tod tudi potreba po njihovi regulaciji, jasnem pravnem okviru in znotraj tega okvira tudi samo-regulativi. Skratka, vrsti pravil in dogovorov, ki na slovenskem trgu na nekaterih področjih niso več kos današnjim izzivom. Ali pač?

Trženje vpliva in dosega ima od nekdaj zelo jasna pravila in odgovornosti – tako v odnosu do in z vidika pravic potrošnikov kot z vidika uveljavljanja najboljših praks na področju varovanja konkurence. Zato je oziroma bi moralo biti deležno pozornosti znotraj celotnega oglaševalskega trikotnika. Zakaj bi torej v primeru trženja vplivnežev moralo biti drugače? In kako? Kakšni so pristopi in dobre prakse doma in v tujini? Je v trenutnih razmerah sploh možna smiselna ureditev?

To je samo nekaj začetnih vprašanj gostom okrogle mize, ki se bo posvetila predvsem mejnim vprašanjem marketinga vplivnežev, velikega izziva z vidika uveljavljanja visokih profesionalnih standardov tržnega komuniciranja ter medijske ureditve. Pogovor, ki bo potekal pod okriljem treh organizacij (SOZ, DMS, IAB), ima za cilj odpreti multidisciplinarni in čim širši pogovor, ki bo v naslednjih mesecih vodil k pripravi priporočil / smernic najboljše prakse tudi na tem segmentu tržnega komuniciranja.

O DOGODKU

Dogodek "Dobro jutro, oglaševalci!" bo potekal v petek, 10. maja 2019 z začetkom ob 9:00, zaključili bomo do 10:30. LOKACIJA: Center inovativnega podjetništva NLB, Trg republike 2, Ljubljana.

PRIJAVA

Prosimo, da prisotnost na dogodku potrdite po e-pošti: dobro.jutro.oglasevalci@soz.si do vključno torka, 7. maja do 12:00. Navedite: ime in priimek, delovno mesto in e-naslov ter pripišite tudi član DMS / IAB Slovenia. Udeležba je za člane SOZ / DMS / IAB brezplačna. Pri evidentiranju prijav velja pravilo »do zasedbe prostih mest«.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice