Eva Kalan (Urad informacijskega pooblaščenca RS) predstavlja pravila obdelave osebnih podatkov v direktnem marketingu.

Pri direktnem marketingu je pravilna obdelava podatkov ključnega pomena. Eva Kalan (Informacijski pooblaščenec RS) poudarja, da splošna zakonska pravila za neposredno trženje vključujejo:

  • opt-in oziroma aktivna potrditev prijave za prejemanje e-pošte in SMS;
  • opt-out oziroma odjava za navadno pošto (če bo v veljavi ostal predlog novele ZEKom-1 tudi za telefon);
  • zagotavljanje informacij (72. in 19. člen ZVOP-1);
  • pravica do preklica/prepovedi uporabe osebnih podatkov – to mora biti navedeno v samem oglasnem sporočilu (tudi če gre za SMS);
  • veljaven naslov in transparentnost identitete pošiljatelja.

Izpostavlja nekaj najpogostejših primerov kršitev:

  • pomanjkanje dokazila o načinu pridobitve osebnih podatkov,
  • nezakonito posredovanje ali ustvarjanje adrem,
  • nespoštovanje pravice do preklica,
  • neobveščanje posameznika o njegovih pravicah (tudi do odjave od prejemanja trženjskih sporočil) in
  • pošiljanje sporočil z razkritimi naslovniki.

Problematično pri direktnem marketingu je recimo snemanje telefonskih klicev. Eva Kalan poudarja, da mora biti posameznik obveščen o obstoju in namenu snemanja (zakonit namen je zgolj namen zagotavljanja dokaza o tržni transakciji ali drugi poslovni komunikaciji, ki se nanaša na sklenitev, spremembo ali prekinitev posla) ter trajanju hrambe posnetka. Privolitev služi kot osnovna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju. Na zakonit, pošten in transparenten način pridobljena privolitev je tako bistvenega pomena pri ugotavljanju odgovornosti glede morebitnih kršitev varstva osebnih podatkov. Ko uporabnike obveščamo o varstvu osebnih podatkov, moramo navesti, kateri podatki se zbirajokdo jih zbira in v katere namene.

V kolikor uporabljamo oblak, je v tem primeru upravljalec sam odgovoren, da izbere ponudnika, ki spoštuje slovensko zakonodajo. Pazljivi moramo biti na pogodbeno obdelavo, zavarovanje podatkov in prenos podatkov v tretje države (Privacy Shield).

Eva Kalan (Urad informacijskega pooblaščenca RS)

Zapis je nastal na podlagi dogodka Dan direktnega marketinga 2016. Celotno reportažo si lahko preberete TUKAJ.

Foto: Bojan Stepančič

VČLANI SE

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice