Program

Dogodek

Vedoželjnik je namenjen vsem radovednim posameznikom, ki želijo poleg marketinških tem spoznavati tudi druga zanimiva področja. Na dogodke povabimo zanimive goste in skušamo ustvariti sproščeno vzdušje, v katerem med sabo izmenjujemo mnenja, delimo izkušnje in si svetujemo.

V mesecu aprilu se bomo s pomočjo certificiranega psihoterapevta Parova Anzelca podali v svet psihologije in psihoterapije. Skozi pogovor z gostom bomo spoznavali pomen osebne rasti za poslovne izzive in postavljali izzivalna vprašanja. Znamo postavljati meje? Kako skrbimo za lastno psihično kondicijo? Kaj lahko sami naredimo za svoje duševno zdravje? Kako pomembna je empatija in ali se je lahko naučimo? Zakaj se izogibamo prevzemanju odgovornosti? Ali se dovolj poznamo? Ali je psihoterapija tabu tema?

Debatirali bomo tudi o:
  • Vlogi osebnosti pri poslovnih izzivih.
  • Ali je posel racionalna stvar? Racionalnost in emocionalnost - ogenj vs. veter.
  • Kako to, kakšni smo, vpliva na naše poslovne odločitve?
  • Česa o sebi ne vem in kako to vpliva na poslovne odločitve?

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN: Dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima osebna rast, poglabljanje v lastno osebnost in vpliv osebnosti na delovanje v poslovnem okolju in poslovne odločitve.

Vsa mesta na dogodku so žal zasedena.

Kaj sploh je psihoterapija?

"Je proces, ki posamezniku skozi pogovor in medosebni terapevtski odnos omogoča poiskati načine in ustrezne rešitve za svoje čustvene in psihološke težave. Skozi proces se posameznik bolje spozna, uvidi razloge in vzroke za svoje težave in nastanek le-teh. Vse to se dogaja v varnem okolju terapije, ki temelji na empatiji, sprejemanju, spoštovanju in uglašenosti na posameznikove potrebe in osebne lastnosti. ”Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom” je nekoč dejal “oče” psihoanalize Sigmund Freud. Psihoterapija ponuja možnost za osebnostno rast in razrešitev duševnih stisk, čustveno predelavo, odpravo negativnih telesnih simptomov in vedenjskih vzorcev, ki nam povzročajo negativne občutke," razmišlja gost aprilskega Vedoželjnika.

Vtis o Vedoželjniku si lahko ustvarite s prebiranjem reportaž:

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice