Program

▪ Brezplačno za člane, ki so izbrali PRO in NEOMEJENI paket.
▪ Za nečlane znaša cena izobraževanja 250 € + DDV.
▪ Člani z ZAČETNIM paketom si lahko udeležbo zagotovite z nadgradnjo paketa ali izkoristite 50 % popust na redno kotizacijo.

O znamčenju (angl. branding) v marketingu govorimo ves čas. A v praksi obstajajo različna razumevanja pojma znamčenja in vrsta različnih (pravih ali napačnih) pristopov k znamčenju. Tudi strokovna literatura navaja presenetljivo različne definicije znamčenja. Ena od najbolj natančnih pravi: »Znamčenje je proces dajanja razlikovalnega pomena določeni organizaciji, podjetju, izdelkom ali storitvam z ustvarjanjem in oblikovanjem blagovne znamke v glavah potrošnikov.«

A tudi ta je v svojem bistvu tavtološka: znamčenje je ustvarjanje znamke. Ustvarjanje znamke je znamčenje. Definicij, pristopov in nejasnosti je torej veliko, zato bomo v prvem delu treninga spoznali različne aspekte in izhodišča pri oblikovanju blagovne znamke.

V enem, bistvenem delu definicije znamčenja se velika večina definicij strinja: gre za oblikovanje razlikovalne podobe v zavesti občinstva. In to je ključ do uspeha.

Na delavnici bomo:

  • seznanjeni s procesom ustvarjanja razlikovalnosti,
  • spoznali vlogo kreativnosti in
  • poskusili v skladu s predstavljeno metodologijo definirati jedro blagovne znamke.

Vabljeni, da se nam pridružite v torek, 14. marca, ob 14. uri v Catering Labu (Kavčičeva ulica 66, Ljubljana).

▪ DATUM: 14. marec 2023
▪ TRAJANJE: 14.00-18.00
▪ LOKACIJA: Catering Lab

Na poglobljenih 4-urnih delavnicah Treninga strateških veščin se udeleženci urijo v konkretnih veščinah, spoznavajo strategije, orodja, modele, ki jim bodo v pomoč pri delu. Delavnice pripravljajo izkušeni strokovnjaki na svojih področjih, ki jih odlikujejo odlične predavateljske, mentorske in svetovalne sposobnosti.

Pridružite se nam v torek, 14. marca, ob 14. uri v Catering Labu.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice