11 finalistov, 11 marketinško odličnih podjetij, ki so s svojimi inovativnimi pristopi ter celostnim razumevanjem marketinga zgled poslovni skunosti. 30. maja bomo v Portorožu tretjič podelili nagrado marketinška odličnost leta, v končnem izboru pa so zares tista podjetja, ki vsakodnevno živijo marketinško miselnost v vseh delih podjetja in pri tem dosegajo odlične poslovne rezultate.

FINALISTI: PODJETJA, KI POSLUJEJO V B2B SEGMENTU

V B2B segmentu so strokovno komisijo prepričala štiri podjetja, ki na medorganizacijskih trgih živijo marketinško miselnost in dosegajo odlične rezultate. Čeprav so marketinški pristopi in izzivi v B2B okolju nekoliko drugačni od tistih v B2C okolju, vsi finalisti dokazujejo, da razumejo in predvsem izkoriščajo marketinške priložnosti za doseganje odličnih poslovnih rezultatov

Farmacevtsko podjetje Krka iz Novega mesta vidi marketing kot enega ključnih področij in se zaveda njegove še večje pomembnosti v prihodnosti. Vse strateške odločitve v podjetju se sprejemajo na osnovi mnenja marketinga, to so odločitve, ki so vezane na širjenje asortimana, vstopanje na nova terapevtska področja, usmerjanje v nove tehnološke rešitve, širjenje poslovne mreže. »Z uvrstitvijo med finaliste smo dobili potrditev, da delamo prave stvari na področju marketinga in da se Krka tudi z vidika marketinške odličnosti in tudi izven farmacevtske branže uvršča med najboljše,« menijo v novomeškem podjetju. V Krki se intenzivno pripravljajo na spremembe v poslovnem okolju in spremljajo trende, ki se pojavljajo ne samo doma, temveč tudi v tujini. V skladu s poslovnimi cilji deluje tudi marketing: »Naš ključni cilj je doseganje in preseganje poslovnih ciljev podjetja, vse aktivnosti marketinške ekipe so usmerjene v to in jih zato ves čas nadgrajujemo in izpopolnjujemo. Če smo pri tem opaženi tudi s strani marketinške stroke, je to seveda še dodatna spodbuda in motivacija.«

‍Novomeška Krka je vodilno slovensko farmacevtsko podjetje.
Naš ključni cilj je doseganje in preseganje poslovnih ciljev podjetja, v to so usmerjene vse aktivnosti marketinške ekipe. -Krka, Novo mesto

Med finaliste se je z marketinško odličnostjo uvrstilo tudi podjetje Renault Nissan Slovenija, ki se ukvarja s trženjem in prodajo avtomobilskih znamk Renault, Nissan in Dacia. Vloga marketinga v podjetju je ključna, saj marketinški oddelek vključuje in povezuje vsa osnovna področja, ki omogočajo realizacijo primarne aktivnosti podjetja – trženja in prodaje avtomobilov. Uvrstitev med finaliste je za podjetje potrditev, da se pravilno lotevajo marketinških prijemov: »Postati finalist nam predstavlja predvsem potrditev, da je projekt, na katerega smo ponosni, poleg poslovnega uspeha dobil potrditev tudi znotraj stroke. Dobil je torej potrditev med tistimi, ki najbolj vedo, kdaj nek projekt preseže okvir vsakodnevnega reševanja odprtih nalog in postane izziv ali celo vzgled v panogi,« zadovoljstva ne skrivajo v podjetju Renault Nissan Slovenija. Marketing v podjetju sodeluje pri strateških odločitvah na vseh nivojih – produktnim planiranjem in lansiranjem modelov, usmerjanjem in definicijo končnega izdelka, pri optimizaciji dobavnih rokov in pri pripravi ter izvedbi komunikacijske strategije, torej presega osnovne naloge marketinga in je celostno vpet v delovanje podjetja. Kaj podjetje ocenjuje kot največjo prednost pred konkurenco? »Služba za nas ni zgolj samo kraj, kamor prideš, da narediš tisto, kar se pričakuje od tebe, zato se bomo tudi v prihodnje trudili delati vrhunske projekte. To so namreč zgodbe, ki zaznamujejo okolje, prinesejo tudi osebno zadovoljstvo in predvsem nasmeh na obrazih vseh, ki so vpleteni v take izzive.«

V podjetju Renault Nissan uspešne projekte označujejo kot zgodbe, ki prinašajo zadovoljstvo.
Naši projekti so zgodbe, ki zaznamujejo okolje, prinesejo osebno zadovoljstvo in predvsem nasmeh na obrazih vseh, ki so vpleteni v take izzive. -Renault Nissan Slovenija

Podjetje SIJ, d.d. v tradicionalni panogi proizvodnje, prodaje in predelave jekla in jeklenih izdelkov ubira inovativen pristop v celotni miselnosti podjetja, kar jih precej razlikuje od podjetij v panogi. »V prihodnje želimo postaviti referenčni primer digitalnega marketinga v jeklarski industriji. Z novo lansiranimi produktnimi znamkami in konstantno širitvijo produktnega portfelja nam novih izzivov in motivacije preprosto ne more zmanjkati,« odločno in optimistično v prihodnost zrejo v podjetju. Marketing skupaj z oddelkom strateškega razvoja deluje na področju razvoja poslovanja celotne skupine – nivo strateškega marketinga in vodi večje projekte, kot sta vpeljava CRM sistema in projekt znamčenja, sodeluje pa tudi pri oblikovanju in izvrševanju komercialne strategije podjetja ter pripravi letnih gospodarskih načrtov. Podjetje ima v svojem B2B segmentu odličen nastop z jasno izraženimi cilji, kaj želi doseči in z visoko dodano vrednostjo izdelkov dosegajo izrazito diferenciacijo izdelkov na trgu, s tem pa visoko stopnjo konkurenčnosti in tudi zato se je uvrstilo med finaliste nagrade marketinška odličnost. »Veseli smo, da sta naše delo in trud prepoznana ne samo znotraj Skupine SIJ, ampak tudi širše v strokovni javnosti. To je potrditev, da marketing zares igra eno izmed ključnih vlog v podjetju, tako na strateškem kot tudi na operativnem nivoju.«

Podjetje SIJ navdušuje z inovativnimi pristopi v tradicionalni panogi.
V prihodnje želimo postaviti referenčni primer digitalnega marketinga v jeklarski industriji. -SIJ

Steklarna Hrastnik v zadnjem obdobju piše zgodbo o uspehu. Po slabi finančni situaciji pred nekaj leti se je v zadnjih letih soočila s procesom reorganizacije poslovanja in iz podjetja za proizvodnjo steklenih izdelkov se je razvilo inovativno tehnološko podjetje, ki gradi globalna partnerstva. Marketing je izvedel celoten projekt razvoja nove blagovne znamke Hrastnik1860 in sodeluje pri večini strateških odločitev podjetja, zlasti z raziskavami in s pripravo analiz, na podlagi katerih se identificirajo nove priložnosti za podjetje in določajo ciljni trgi. »Veseli nas, da je naša strast do dela prepoznana, uvrstitev med finaliste pa, da smo na pravi poti. Menimo, da smo z inovativni pristopi, ki jih razvijamo za potrebe lastnih marketinških akcij, prepričali komisijo za uvrstitev med najboljše. Uspešni rezultati le-teh so nam omogočili ne samo nov zagon in strast do tega, kar počnemo, ampak tudi nova delovna mesta, na katera smo prav tako ponosni,« se svojega dobrega dela zavedajo v Steklarni Hrastnik. Podjetje se v svoji viziji prihodnosti zavzema za vse tesnejše sodelovanje s poslovnimi partnerji pri razvoju novih produktov in pri tem povezovanju ima ključno vlogo ravno marketing. Odličnost izkazujejo tudi z izrazito spremembo v delovanju podjetja, usmerjeno h kupcem ter inovativnimi pristopi. »V prihodnosti načrtujemo še ambicioznejše podvige. Nenehno nadgrajujemo naš inovacijski center PBC1860. Gradimo na še močnejši analitiki, informatiki in načrtovanju. Okrepili bomo sodelovanje z univerzami in partnerskimi podjetji. Še več pozornosti pa bomo namenili R&R ter design managementu.«

Steklarna Hrastnik se je razvila v inovativno tehnološko podjetje.
Uspešni rezultati so nam omogočili ne samo nov zagon in strast do tega, kar počnemo, ampak tudi nova delavna mesta, na katera smo prav tako ponosni. -Steklarna Hrastnik

FINALISTI: MALA IN SREDNJA PODJETJA, GLAVNINA POSLOVANJA V B2C SEGMENTU

Med malimi in srednjimi podjetji v B2C segmentu so se med finaliste za nagrado marketinška odličnost uvrstila podjetja, ki so komisijo uspela prepričati z inovativnimi pristopi, razumevanjem kupcev in uresničevanjem marketinške miselnosti v vseh delih podjetja.

Podjetje Lumar IG je eno izmed tehnološko vodilnih slovenskih proizvajalcev montažnih objektov, ki je s svojimi inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami prisoten tako v Sloveniji kot tujini. Filozofija podjetja je usmerjena h kupcem, v vseh postopkih, od načrtovanja, razvoja, nakupa in tudi pozneje so v ospredju želje in pričakovanja kupcev. »Uvrstitev med finaliste za nagrado marketinška odličnost 2017 je dokaz, da lahko s sledenjem zastavljeni viziji, inovativnimi pristopi, konstantnim delom in pojavljanjem v ključnih ciljnih skupinah ter strokovno in predano ekipo sodelavcev dosegamo odličnost na vseh nivojih našega delovanja,« zatrjujejo v podjetju. Podjetje se na celovit in sistematičen način loteva razumevanja potreb svojih kupcev, pri čemer se ne omejuje samo na potrebe, ki jih s svojimi produkti neposredno zadovoljujejo, temveč razmišljajo širše in razvijajo produkte v smeri zadovoljevanja drugih, komplementarnih potreb. Njihovi inovativni pristopi so še toliko bolj opazni, saj delujejo v tradicionalni industriji, sami pa inovativnost izpostavljajo kot enega od ključnih dejavnikov uspeha in generatorjev (bodočih) prihodkov. »Tudi v prihodnje bomo sledili zastavljeni viziji in filozofiji delovanja. Še naprej bomo ponujali inovativne in kakovostne, okolju in ljudem prijazne produkte, ki bodo ob ostalih aktivnostih tudi v prihodnje vodili v nadaljnjo rast in razvoj podjetja.«

V podjetju Lumar posebno skrb namenjajo trajnostnemu razvoju in varstvu okolja.
Inovativnost je eden ključnih dejavnikov uspeha in generatorjev (bodočih) prihodkov. -Lumar IG

Podjetje Podravka Ljubljana je eden izmed vodilnih dobaviteljev prehrambenih izdelkov na slovenskem trgu z izjemno širokim asortimanom. Marketinški oddelek je razdeljen na strateški marketing, ki oblikuje letne strategije za Žitove blagovne znamke, ter na marketing tržišča, ki definira letne marketinške načrte tako za Žitove kot tudi Podravkine blagovne znamke, glede na različne dejavnike. Uvrstitev med finaliste pomeni dodatno motivacijo za marketing v podjetju: »To je potrditev strokovne javnosti  za vse aktivnosti, ki jih izvajamo, kot tudi za sam pomen marketinga v podjetju. Potrošniki so glavno merilo naših tržnih rezultatov, vendar pa je tudi strokovna javnost prepoznala vlogo, ki jo ima oddelek marketinga pri kreiranju celostne strategije podjetja in pomembnost marketinga v doseganju zastavljenih ciljev. Priznanje strokovne javnosti in doseženi rezultati so potrditev , da smo marketinško usmerjeno podjetje, ki kontinuirano vlaga v moč naših blagovnih znamk kot tudi v modernizacijo marketinških aktivnosti ter internih procesov.« V podjetju se zavedajo izzivov, ki jih prinaša prihodnost, in so nanje pripravljeni: »Podravka je od nekdaj bila vodilna glede marketinga v regiji, kar je ohranila do danes. Nove proizvodne in marketinške rešitve so rezultat velikega znanja, ki obstaja v podjetju. Posebej velika pričakovanja imamo od večje internacionalizacije Žito blagovnih znamk kot tudi od prilagoditve zahtevam potrošnikov in kreiranju izdelkov po njihovi meri na tržišču Slovenije.«

Pri Podravki se bodo še bolj usmerili v internacionalizacijo svoje blagovne znamke.
Nove proizvodne in marketinške rešitve so rezultat velikega znanja, ki obstaja v podjetju. -Podravka Ljubljana

V podjetju Postojnska jama izpostavijo podatek, da je Park Postojnske jame v letu 2016 beležil milijon obiskov in ravno zadovoljstvo obiskovalcev je cilj oziroma temeljna platforma marketinga. »K temu cilju stremijo vsi zaposleni, od natakarjev, vodnikov do vodstvenih kadrov,« poudarjajo v podjetju. Celotno podjetje se podreja marketinškim izhodiščem in strategija celotnega podjetja izhaja iz jasnih marketinških odločitev in temeljih marketinških smernic. V  podjetju Postojnska jama se dobro zavedajo, da uvrstitev med finaliste nagrade marketinška odličnost pomeni dodatno motivacijo za zaposlene v podjetju: »Gre za pomembno potrditev vsem zaposlenim, da je naše delo tudi strokovno cenjeno, čeprav delamo zgolj to, kar bi moralo početi vsako ambiciozno podjetje. Naše delo izhaja iz temeljnega pravila, da delamo le to, kar je dobro za Jamo in gosta. Potem je vse tako enostavno in opazno. Marketing je najpomembnejši oddelek podjetja in praktično nobene pomembne odločitve ne sprejmemo brez njegovega soglasja.« Podjetje Postojnska jama izjemno dobro pozna področje svojega dela, dobro pozna konkurenco in razume, da njihova konkurenca ni le najbližji hotel, ampak je mnogo širša in sega tudi v druge industrije. »Morda nas dela opazne to, da smo večno nezadovoljni in vedno na preži. Marketing in inovacije so temeljni za delovanje našega podjetja. Marketing mora biti neprestano osredotočen na zaznavanje  priložnosti,  da lahko svetuje o potencialnih strateških akcijah. Zato bomo še krepili funkcijo marketinga, da vodi in spodbuja sodelovanje med vsemi oddelki ter to tudi kontrolira.«

V Postojnski jami se marketinga lotevajo na drugačen način, a so pri tem izjemno uspešni.
Naše delo izhaja iz temeljnega pravila, da delamo le to, kar je dobro za Jamo in gosta. Potem je vse tako enostavno in opazno. -Postojnska jama

FINALISTI: VELIKA PODJETJA, GLAVNINA POSLOVANJA V B2C SEGMENTU

Velika podjetja, veliki izzivi. Med finaliste za nagrado marketinška odličnost v kategoriji velikih B2C podjetij so se uvrstila podjetja, ki se s temi izzivi najbolje spopadajo, hkrati pa se dobro zavedajo tudi prihajajočih izzivov in priložnosti ter so nanje pripravljena.

Podjetje A1 Slovenija deluje v izjemno konkurenčni panogi, v kateri sledi svojemu poslanstvu: »Nuditi uporabnikom najboljšo uporabniško izkušnjo, ki se sklada z njihovim digitalnim življenjskim slogom,« razvija smiselne komunikacijske rešitve, ki ustrezajo potrebam uporabnikov in pri tem dosega odlične rezultate. Marketing je prvi in osrednji temelj strategije podjetja, ki ga dopolnjujejo poslovna transformacija, digitalizacija in inovacije ter korporativna učinkovitost z usmerjenostjo na stranke. »Uvrstitev med finaliste nam daje priznanje, da delamo v pravi smeri in nas motivira k še boljšemu marketinškemu nastopu. Menimo, da smo si uvrstitev v jagodni izbor prislužili s strateškim in celovitim nagovarjanjem ciljnih skupin, z odličnostjo ponudbe in smiselnimi komunikacijskimi rešitvami, ki ustrezajo potrebam uporabnikov,« so prepričani v podjetju A1 Slovenija. Podjetje se dobro zaveda sprememb pri navadah potrošnikov, jih podrobno spremlja ter temu prilagaja ton in stil komunikacije in ponudbo, s čimer bodo nadaljevali tudi v prihodnje: »Še naprej bomo snovali produkte, narejene po meri uporabnikov in jim nudili najboljšo uporabniško izkušnjo, ki se sklada z njihovim digitalnim življenjskim slogom.«

Podjetje A1 vse svoje aktivnosti prilagaja potrebam in željam uporabnikov.
Uporabnikom želimo nuditi najboljšo uporabniško izkušnjo, ki se sklada z njihovim digitalnim življenjskim slogom. -A1 Slovenija

Podjetje Addiko bank se je v juliju 2016 preimenovalo iz dotedanje Hypo banke in izvedlo prenovo znamke, repozicioniranje in prenovo tako celotne podobe, zunanjega videza kot tudi poslovne filozofije in strategije. V letu 2016 se je banka reorganizirala in prestrukturirala v banko, ki ponuja jasne, enostavne in hitre rešitve, t. i. straightforward bančništvo. Marketing deluje kot ena od strateških funkcij podjetja, v letu 2016 pa se je funkcija marketinga združila s produktnim vodenjem. »Dejstvo, da nas je v finale uvrstila strokovna komisija, nam pomeni močno potrditev, da je naša banka z novo blagovno znamko in poslovno filozofijo, ki stoji za njo, na pravi poti. Straightforward bančništvo je očitno prava izbira pri odločitvi, da se podamo na popolnoma novo pot bančnega poslovanja. Še posebej smo ponosni na to, da smo med finalisti edini predstavniki branže, ki sicer velja za bolj konzervativno,« izpostavljajo v podjetju in dodajajo, da je k uvrstitvi med finaliste najbolj pripomoglo dejstvo, da je marketinška funkcija vključena v celotno ožilje banke: »To je pripomoglo k implementaciji naprednih rešitev, jasnemu in enostavnemu komuniciranju, sposobnosti ''poslušanja'' trga ter strateškemu pristopu k digitalnemu marketingu. Nedvomno pa so razlog tudi poslovni rezultati, ki smo jih dosegli tako, da smo znali povezati marketing, pravi produkt in vrhunsko prodajo.«

V podjetju so še posebej ponosni, da so se kot edini predstavnik bančništva znašli med finalisti.
Želimo biti prisotni tam, kjer se potencialne stranke nahajajo in kamor se seli potrošnja. -Adikko bank

Osnovno poslanstvo podjetja Big Bang, največjega ponudnika avdio-video izdelkov, računalništva in gospodinjskih aparatov na slovenskem trgu in z njimi povezanimi storitvami, je dolgoročno zadovoljstvo kupca in obogatitev novih življenjskih slogov, ki se pojavljajo na trgu. Marketing je v podjetju eden ključnih oddelkov pri postavljanju strategij, skrbi za postavitev komunikacijske strategije na nivoju podjetja, sodeluje pri postavljanju cenovne politike in pri širitvi na nove blagovne skupine in trge. »Zagotovo je to za celotno naše podjetje s skoraj 400 zaposlenimi veliko priznanje, da delamo dobro in odlično izhodišče, da moramo v tem tempu tudi nadaljevati. Že od same ustanovitve podjetja, pred 21 leti, smo usmerjeni v potrošnika. Naša vizija, poslanstvo in ambicija je ponudba vrhunskih izdelkov priznanih blagovnih znamk s storitvami in še boljša storitev v obliki svetovanja, izobraževanja potrošnika in hitre ter kakovostne poprodajne službe,« odločno poudarjajo v podjetju. Podjetje uporablja inovativne marketinške pristope in odlično deluje v digitalnem okolju, kjer vpeljuje napredne digitalne pristope. Posebej pohvalno je dejstvo, da podjetje uporablja lastna Big Bangova znanja, lasten razvoj in inovacije ter se vključuje v mednarodne izobraževalne projekte. V zadnjih letih smo iz klasičnega ponudnika produktov zrasli v ponudnika produktov in storitev, ki potrošniku nudi celostne rešitve: »To nista le produkt in cena, temveč celostna uporabniška izkušnja za potrošnika. Naš glavni cilj je rast, ki jo bomo dosegli z novimi prodajnimi modeli, celostnimi rešitvami za potrošnika in predvsem analitičnim spremljanjem internih procesov in obnašanjem potrošnika. Naučili smo se, da potrošniku ponudimo relevantno informacijo glede na fazo nakupa, v kateri se nahaja.«

Podjetje Big Bang navdušuje z uporabo lastnega znanja, razvoja in inovacij.
Uvrstitev med finaliste je priznanje, da delamo dobro in je odlično izhodišče, da moramo v tem tempu tudi nadaljevati. -Big Bang

Družba Mercator deluje v zelo konkurenčnem okolju. Kot trgovina z živili deluje v panogi, ki je izrazito usmerjena na kupca, konkurenco in trg. Marketing ima pomembno vlogo pri sooblikovanju strategije podjetja in pri snovanju aktivnosti vključuje raznovrstne analize (konkurence, trga, potrošnika) za predstavitev novih idej in preučitev tržnih priložnosti. »Za Mercator je uvrstitev med finaliste pomembna potrditev uspešnega dela celotne marketinške ekipe. Ponosni smo, da smo večkrat med finalisti te marketinške nagrade, še posebej pa letos, ko smo v leto vstopili v novem, pomlajenem ritmu in s fokusom na naše glavne primerjalne prednosti,« razmišljajo v podjetju. Marketing poleg tega skrbi tudi za opredelitev ključnih unikatnih prodajnih vrednosti podjetja in opredelitev komunikacijskih strategij le-teh. Na osnovi unikatnih prodajnih vrednosti podjetja Mercator gradi marketinške aktivnosti za diferenciacijo na konkurenčnem trgu živil. Izpostaviti je potrebno tudi celostno vpetost marketinga v delovanje podjetja ter povezovanje z ostalimi oddelki v podjetju. V tem pogledu Mercator napreduje iz leta v leto.

Mercator iz leta v leto dokazuje vpetost marketinga v delovanje celotnega podjetja.
Ponosni smo, da smo večkrat med finalisti te marketinške nagrade, še posebej pa letos, ko smo v leto vstopili v novem, pomlajenem ritmu. -Mercator

VČLANI SE

Enajst finalistov, ki se potegujejo za nagrado marketinška odličnost leta:

  • Kategorija podjetij, ki v glavnem poslujejo v B2B segmentu: KRKA, d.d., Novo mesto, RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., SIJ d.d., STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
  • Kategorija mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu: LUMAR IG d.o.o., PODRAVKA d.o.o. Ljubljana, POSTOJNSKA JAMA, d.d.
  • Kategorija velika podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu: A1 SLOVENIJA, d.d., ADDIKO BANK d.d., BIG BANG, d.o.o., MERCATOR, d.d.

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam