Tudi v letošnjem izboru za nagrado marketinška odličnost z veseljem predstavljamo 9 podjetij, ki s strateškim pristopom do marketinga postavljajo visoke standarde v svojih panogah. Zmagovalce bomo tradicionalno razglasili na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu.
Strokovni partner nagrade marketinška odličnost je podjetje Bisnode.

Finalisti v kategoriji B2B podjetij

Ceneje d.o.o.

V družbi Ceneje je marketinški oddelek sestavni del vodstva podjetja in ključne marketinške odločitve se sprejemajo na ravni managementa, kjer sodelujejo vodje vseh oddelkov. Iz prijave je razvidno, da ima marketing ključno vlogo pri oblikovanju strategije podjetja in deluje kot vezni člen med oddelki. Z velikim vplivom na prodajne in druge cilje podjetja, razvoj produktov in nove ciljne trge neposredno prispeva k postavljanju ciljev na nivoju celotnega podjetja. Zaposleni do potankosti razumejo panogo, v kateri delujejo in z inovativnimi digitalnimi prijemi nagovarjajo uporabnike. S sodobnim poslovnim modelom pa spreminjajo pomembno vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov in nakupno-prodajni proces kot celoto. Digitalizacija je temelj njihovega poslovnega modela, vodi pa jo ravno marketing, ki sodeluje pri razvoju produktov tudi v partnerskih podjetjih, ki delujejo na mednarodnih trgih.

"Za napredek so potrebne drzne, prodorne ideje in pogumni ljudje. Pri nas imamo oboje. Marketing v podjetju Ceneje skrbi, da vsi sledimo našemu sloganu: “Prva misel pred nakupom”. Vzpostavljamo okolje, v katerem bodo slovenski in tuji uporabniki imeli na voljo vse informacije, bodisi ko izbirajo znamko in želen produkt ali ko se odločajo za izdelek in trgovca. To pomeni, da dajemo potrošnikom moč, da sprejemajo informirane odločitve za nakup, ki jim ustreza, je priročen in hkrati najbolj varen. Vodilo celotnega podjetja (ne le marketinga) je Digivolucija in nekonvencionalno, out-of-box razmišljanje. Ne le, da zaposleni hitreje predlagajo nove ideje, ampak samoiniciativno predlagajo tudi nova izobraževanja, še posebno takšna, ki izvirajo iz specifičnega marketinškega znanja (UX in Google Analytics). Iz tega se razvija nova dobra praksa medsebojnega usposabljanja, ki iz nas naredi zmagovalce," razmišljajo v podjetju Ceneje d.o.o.

Finalisti nagrade marketinška odličnost 2019 - Ceneje d.o.o: "Za napredek so potrebne drzne, prodorne ideje in pogumni ljudje. Pri nas imamo oboje."
Danfoss Trata, d.o.o.

V podjetju Danfoss Trata marketinška strategija sledi poslovni strategiji in igra svojo vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev ter usmeritev. Marketing je povezovalec med prodajno organizacijo in kupci, med produktnimi linijami in lokalnimi trgi. Z razumevanjem zakonitosti panoge marketing odlično promovira digitalizacijo in digitalna orodja, ki so osnova za stike s kupci, partnerji in drugimi ciljnimi skupinami. Marketinški pristop je usmerjen na reševanje potreb in izzivov kupcev, na tem tudi temelji večina marketinških aktivnosti podjetja. Podjetje se zaveda pomena širjenja znanja, digitalizacije, komuniciranja in inovativnih marketinških pristopov, zato organizira interne delavnice, s katerimi se ta miselnost širi po vseh oddelkih podjetja. Komisijo za nagrado marketinška odličnost je prepričala ravno inovativnost, s katero podjetje Danfoss Trata postavlja nove marketinške standarde v panogi, v kateri deluje.

"V podjetju imamo izoblikovano in začrtano zelo jasno strategijo digitalizacije in digitalne transformacije, ki se osredotoča na ustvarjanje dodane vrednosti za naše kupce in partnerje v industriji. Izvedbo strategije ocenjujemo kot uspešno zaradi tega, ker imamo zavzete ljudi, ki so opolnomočeni za izvajanje marketinških aktivnosti na ključnih trgih in tržnih segmentih podjetja, pri tem pa prihajajo do izraza raznolikost talentov naših zaposlenih, njihova kreativnost in timsko sodelovanje. Podjetnost ljudi, izjemna mreža ključnih kupcev in strast do soustvarjanja s kupci je del kulture našega podjetja," so prepričani v podjetju Danfoss Trata.

Finalisti nagrade marketinška odličnost 2019 - Danfoss Trata: "Podjetnost ljudi, izjemna mreža ključnih kupcev in strast do soustvarjanja s kupci je del kulture našega podjetja."
Intra Lighting d.o.o.

Podjetje Intra Lighting vodi miselnost, da produkt in prodajna naravnanost podjetja zahtevata učinkovito marketinško podporo. Marketing je vpet v različne procese, tudi v razvoj in prodajo, njegovi osrednji nalogi pa sta ustrezna predstavitev produkta na trgu in percepcija blagovne znamke. Komisija ugotavlja, da je celosten marketinški pristop podjetja Intra Lighting za zgled ostalim podjetjem v tej tehnološki panogi. Čeprav podjetje deluje na medorganizacijskih (B2B) trgih, je transformacija marketinške miselnosti na zavidanja vredni visoki ravni. Podjetje se iz produktno naravnanega podjetja intenzivno transformira v podjetje, ki je usmerjeno v uporabnika. Ker v panogi deluje z večjimi igralci, se usmerja v razlikovanje in načrtovanje novih storitev, pri ustvarjanju dodane vrednosti pa igra ključno vlogo ravno marketing.

"Smo drzni, inovativni in vztrajni. Med prvimi v branži smo preusmerili pozornost od produkta na uporabnika, kar je vsekakor lahko zgled za ostala podjetja. Ta korak je zahteval veliko poguma, strokovnosti in poznavanja kupcev. S skupnimi močmi različnih profilov zaposlenih smo ga dosegli in presegli. Pomemben je vsak člen v verigi, veriga pa je močna, če se med seboj povezujemo, se upoštevamo in spodbujamo. Tisto, kar nas še posebej zaznamuje, pa je pozitivno vzdušje, ki ga radi delimo in tudi pričakujemo od ljudi, ki se nam pridružujejo," izpostavljajo finalisti nagrade marketinška odličnost.

Finalisti nagrade marketinška odličnost 2019 - Intra Lighting: "Med prvimi v branži smo preusmerili pozornost od produkta na uporabnika, kar je vsekakor lahko zgled za ostala podjetja. Ta korak je zahteval veliko poguma, strokovnosti in poznavanja kupcev."

Finalisti v kategoriji malih in srednjih B2C podjetij

Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o.

Podjetje Coca-Cola HBC skupaj s partnerjem The Coca-Cola Company skrbi za eno najmočnejših blagovnih znamk na svetu. Usmerjenost na uporabnike je temelj marketinške filozofije v podjetju. Komisija prepoznava njihovo inovativno marketinško miselnost in pristope, ki temeljijo na raziskavah in nenehnem spremljanju potrošnikov, njihovih želja, potreb in trendov. Podjetje se zaveda pomembnosti vlaganja v marketing, ne samo z vidika aktivnosti, temveč tudi širjenja znanja, spoznavanja novih trendov v marketingu ter vpeljevanju inovacij. Marketing je v podjetju nosilec strategije blagovne znamke in uporablja inovativna, sodobna orodja za doseganje kupcev. Podjetje veliko pozornosti namenja tudi družbeno odgovornim projektom ter izboljšanju življenja v lokalnih skupnostih.

"Ključ našega dolgoročnega uspeha je kontinuirano prilagajanje spremembam v okolju, na trgu ali pri potrošnikih. Danes je tak pristop še pomembnejši, saj se tržne okoliščine, življenjske navade in trendi izjemno hitro spreminjajo. Za obstanek med najboljšimi je zato nujno biti v koraku s spremembami. Strast za inovacije in stalno učenje, ki so zapisani v DNK naše družbe, nam omogoča ohranjanje zvestobe naših kupcev in potrošnikov ter da smo del življenja mnogih generacij. Razumevanje potrošnika je naš temelj. Na njem gradimo odličnost v vsem, kar počnemo, vztrajanje na najvišji ravni kakovosti in varnosti, partnerstva s zaposlenimi in drugimi deležniki ter odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Vse, kar na ravni podjetja predstavljamo kot naše poslanstvo, vizijo, vrednote ali konkretne cilje, ki jih želimo doseči, implementiramo na vseh segmentih našega poslovanja in skozi celotno verigo vrednosti našega podjetja. Čeprav tak način poslovanja prinaša številne izzive, je za dosego želenih rezultatov potrebno vztrajati. To, kar podjetja predstavljajo javnosti navzven, morajo tudi sama živeti navznoter. Odgovornost in trajnostno poslovanje sta od začetka neločljivi odliki Coca-Coline korporativne kulture, ki usmerjata vse poslovne odločitve in dolgoročne investicije s ciljem ustvarjanja trajne vrednosti za podjetje in za skupnost, v kateri poslujemo. Pri vsem tem ima marketing strateško pomembno vlogo, saj izostri posluh za ljudi in okolje, da podjetje s svojim delovanjem, izdelki in storitvami prispeva k pozitivnim spremembam," zatrjujejo v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija.

Finalisti nagrade marketinška odličnost 2019 - Coca-Cola HBC Slovenija: "Za obstanek med najboljšimi je zato nujno biti v koraku s spremembami. Strast za inovacije in stalno učenje, ki so zapisani v DNK naše družbe, nam omogoča ohranjanje zvestobe naših kupcev in potrošnikov ter da smo del življenja mnogih generacij."
LUMAR IG d.o.o.

Podjetje Lumar IG v svoji panogi nastopa z inovativnimi marketinškimi prijemi. Komisija ugotavlja, da podjetje inovativno vpeljuje marketing v delovanje podjetja, s čimer kljub precejšnjim konkurenčnim pritiskom v panogi dosega odlične rezultate. S trajnostno usmerjenostjo in zavezanostjo k življenju brez emisij postavljajo trende v celotni kategoriji in se razlikujejo od konkurence. Znamka Lumar IG se strateško povezuje z drugimi znamkami in presega meje panoge gradbeništva. Čeprav je v družinskem podjetju temelj napredka in razvoja podjetniška naravnanost, so znali v podjetju marketing pripeljati na raven, ki je lahko zgled ostalim podobnim podjetjem. S svojimi aktivnostmi uspeva podjetju vstopati v čustveni svet uporabnikov, saj imajo odprta vrata v njihove domove. Predvsem pa jim uspeva spreminjati navade ljudi, kar je ena najtežjih nalog danes.

"Ker s svojim delom in aktivnostmi spreminjamo svet na boljše, saj že vrsto let utiramo pot ekološkim rešitvam na področju gradbeništva in trajnostnega bivanja. Naš marketing ni usmerjen na produkt, ampak na spreminjanje zavesti v družbi. Mi svojo zgodbo živimo in to je edini pravi marketing. Če delaš stvari, ki niso dobre samo zate, ampak za celotno skupnost, se nimaš česa bati," odločno zatrjujejo finalisti nagrade marketinška odličnost.

Finalisti nagrade marketinška odličnost Lumar IG: "Mi svojo zgodbo živimo in to je edini pravi marketing. Če delaš stvari, ki niso dobre samo zate, ampak za celotno skupnost, se nimaš česa bati."
Športna loterija d.d.

Marketing je v podjetju Športna loterija z novo inovativno strategijo in modelom sponzorstev postal del strateške usmeritve podjetja. S prenovljeno ekipo je podjetje znova na poti rasti in jasno definira strategijo sponzorstev ter deljenja sredstev v športu. Podjetje resno pristopa tudi k sponzorskim aktivacijam in aktivno komunicira prek različnih kanalov. Osrednji del marketinških aktivnosti je namenjen družbeni odgovornosti in vlaganju v slovenski šport. Interno je podjetje definiralo strateške komunikacijske stebre, po katerih se ravnajo pri enotni in usklajeni komunikacijski umeritvi. Komisija tako prepoznava vedno boljšo marketinško usmerjenost podjetja, ki temelji na vračanju sredstev v slovenski šport in podpori slovenskih športnikov, zvez, organizacij in klubov.

"Na področju iger na srečo marketinških strategij, komuniciranja in oglaševanja odgovorni prireditelj niti prepusti naključju niti sreči. Športna loterija, kljub dejstvu, da je na trgu soočena z nelegalno konkurenco, gradi partnerstvo s slovenskim športom, ključnim deležnikom v procesu, da trg iger na srečo in slovenski šport ostaneta urejena, varna in uspešna. Aktivacija sponzorstev s skupnimi zgodbami gradi uspešno zgodbo z omejenimi sredstvi in si prizadeva za vzpostavitev trajnostnega modela podpore slovenskega športa. Športna loterija verjame, da bo ta model pripomogel tudi k bolj trajnostnim pristopom podpore civilnim družbenim skupinam, ki bodo skladne s strategijo in marketinškimi načrti podjetij, ki svoje ideje, znanje in vire namenjajo marketingu. Športna loterija je imetnik najvišjih panožnih certifikatov, ki urejajo primernost oglaševanja v panogi, kjer je določene omejitve potrebno spremeniti v konkurenčno prednost, kar je dragocena informacija za vse, ki ustvarjajo slovensko marketinško pokrajino," razmišljajo v podjetju Športna loterija d.d.

Finalisti nagrade marketinška odličnost - Športna loterija: "Aktivacija sponzorstev s skupnimi zgodbami gradi uspešno zgodbo z omejenimi sredstvi in si prizadeva za vzpostavitev trajnostnega modela podpore slovenskega športa. Športna loterija verjame, da bo ta model pripomogel tudi k bolj trajnostnim pristopom podpore civilnim družbenim skupinam, ki bodo skladne s strategijo in marketinškimi načrti podjetij, ki svoje ideje, znanje in vire namenjajo marketingu."

Finalisti v kategoriji velikih B2C podjetij

Mercator d.d.

Podjetje Mercator v izrazito konkurenčnem okolju svojo prednost išče v nenehni usmerjenosti h kupcu. Komisija prepoznava, da ima marketing pomembno vlogo pri soustvarjanju strategije podjetja: temelji namreč na podrobnih raziskavah in analizah trgov, kupcev in panoge, iskanju konkurenčne prednosti in ustvarjanju dodane vrednosti za kupca. Hkrati je zadolžen za strateško upravljanje blagovne znamke, na kateri temeljijo strateški stebri delovanja podjetja. Marketing ima pomembno vlogo tudi pri nadaljevanju procesa digitalizacije v podjetju, ki temelji na izboljšanju nakupne izkušnje uporabnika, kar ostaja osrednji cilj podjetja tudi v prihodnosti. Prav digitalizacija nakupne izkušnje kupcev je tista, s katero Mercator postavlja standarde v svoji panogi.

"Mercatorjeva ekipa deluje v panogi, ki je na eni strani konsolidirana in stabilna, na drugi strani pa izrazito kompetitivna in zasičena. Delujemo na majhnem trgu, kjer je število kupcev omejeno, število kvadratnih metrov novih prodajnih površin pa še kar narašča. V teh razmerah Mercator ohranja stabilno vodilno tržno pozicijo. In dobro nam gre. Letošnje leto obeležujemo že 70 let Mercatorja. Nadaljujemo z delom na temeljih, ki so jih začrtali naši predhodniki tudi na področju marketinga in čuvamo srebrnino, ki nam je bila predana v skrb ter jo plemenitimo z razvojem sodobne trgovine - v ponudbi, storitvah, novih prodajnih poteh. Ko gre za marketinške kampanje in rešitve se največkrat pogleda, kako je to naredil Mercator. Marsikdaj so naše ideje in rešitve povzete, kar je kompliment. Mercator je največje podjetje v Sloveniji, ustvarjamo podobo sodobne trgovine in nadaljujemo z njenim razvojem. Vodi nas osredotočenost na kupca in stalno iskanje novih priložnosti za diferenciacijo blagovne znamke Mercator. Kar delamo dobro, pa ima dobre učinke tudi na številne druge: kupce, partnerje, sponzorirance, lokalno okolje," so prepričani v slovenskem trgovcu.

Finalisti nagrade marketinška odličnost - Mercator: "Marsikdaj so naše ideje in rešitve povzete, kar je kompliment. Mercator je največje podjetje v Sloveniji, ustvarjamo podobo sodobne trgovine in nadaljujemo z njenim razvojem."
SPAR Slovenija d.o.o.

Marketing je v podjetju SPAR Slovenija strateška funkcija. Njegova osrednja naloga je pridobivanje strank oziroma povečevanje tržnega deleža in načrtovanje drugih strateških ciljev podjetja. Komisija prepoznava strateško vlogo marketinga v podjetju, ki presega nekdanji okvir marketinga kot podpore prodaji. Marketing s svojimi aktivnostmi zagotavlja učinkovitost podjetja in ustvarjanje dodane vrednosti za kupce. SPAR Slovenija se na področju marketinga loteva številnih odmevnih inovativnih projektov, s katerimi izkazuje svojo ambicioznost. Podjetje odlično uporablja različne marketinške kanale za doseganje ciljnih publik ter z natančno segmentacijo nagovarja želene ciljne skupine. Podjetje konkurenčno prednost išče v intenzivnem vložku v lastno blagovno znamko in blagovne znamke v premium nivoju. Dobro se zaveda dejstva, da bo v prihodnje kupec še bolj zahteven, zato marketing načrtuje pot do personalizacije nakupa in razvija nova orodja za izboljšanje kupčeve izkušnje.

"Podjetje SPAR Slovenija sledi trendom in jih tudi narekuje. Zgled ostalim podjetjem smo lahko predvsem z uvajanjem novih pristopov in tehnologij v marketinške dejavnosti, pri čemer je naše glavno vodilo, da potrošniku ponudimo prvorazredno nakupno izkušnjo. Uspešnost našega delovanja na tem področju potrjuje tudi odmevnost in mednarodna prepoznavnost naših oglaševalskih kampanj. Ključ do uspeha pa se skriva v tem, da je oddelek marketinga v strukturo našega podjetja umeščen kot ključni akter, kar mu daje zelo pomembno strateško vlogo. Pri tem se spretno prepleta z vsemi ostalimi oddelki in učinkovito izkorišča vse komunikacijske kanale," zatrjujejo finalisti letošnje nagrade.

Zavarovalnica Triglav, d. d.

Zavarovalnica Triglav je vodilno podjetje na trgu v togi finančni panogi, ki uspeva svoje aktivnosti preusmerjati v smer večje povezanosti s strankami. Marketing je tisti, ki vodi spremembe v velikem sistemu in transformira poslovanje podjetja. Komisija prepoznava izrazito razlikovanje aktivnosti v različnih segmentih, poleg tega pa usmerjenost k uporabnikom na vseh stičnih točkah in resnično razumevanje njihovih potreb. Kar pa je morda še pomembneje, v podjetju razumejo, da se bodo te potrebe v prihodnosti hitro spreminjale ter se na to pripravljajo. Zavarovalnica Triglav izstopa tudi s poglobljenim prepoznavanjem sprememb in trendov na trgu, ki jih zna prevesti v uporabne in inovativne rešitve, namenjene reševanju uporabnikovih težav. Zelo dobro razumejo tudi proces digitalizacije, s čimer postavljajo visok nivo v svoji panogi. Podjetje se dobro zaveda, da mora biti zaradi vodilnega položaja v panogi s svojim delovanjem zgled ostalim podjetjem ter nenehno razmišljati o izboljšavah in ohranjanju svojega položaja. Podjetje dobro upošteva tudi zakonitosti drugih trgov, na katerih deluje in vrhunsko izpeljuje najkompleksnejše marketinške projekte.

"Naša drugačnost se odraža predvsem pri inoviranju poslovanja z namenom bolj učinkovitega približevanja našim strankam. Imamo močno, zaupanja vredno blagovno znamko, velikost, ekonomijo obsega in ekonomijo povezanosti (kapitalsko moč), obsežen portfelj strank, kakovostne in celovite storitve, široko paleto produktov in storitev, razvite prodajne poti (večkanalnost in močna lastna prodajna mreža) ter slovimo po hitrem reševanju škod. Ponosni smo, da kot pomembna mednarodna zavarovalno-finančna skupina vstopamo v 120. leto svojega poslovanja. Kljub dolgoletni tradiciji ves čas spodbujamo iskanje skupnih rešitev za izzive sodobnega časa v prostoru, kjer delujemo, smo vodilni v uvajanju novosti v svoji panogi, ob tem pa ohranjamo visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva naših strank," svoje prednosti pred ostalimi izpostavljajo v Zavarovalnici Triglav.

Finalisti nagrade marketinška odličnost leta 2019 - Zavarovalnica Triglav: "Kljub dolgoletni tradiciji ves čas spodbujamo iskanje skupnih rešitev za izzive sodobnega časa v prostoru, kjer delujemo, smo vodilni v uvajanju novosti v svoji panogi, ob tem pa ohranjamo visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva naših strank."


VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam