Prenova spletnega mesta podjetja je zahteven in dolgotrajen projekt, pri katerem je treba sprejeti številne težke odločitve in sodelovati s številnimi sodelavci, zato preden se tega lotite, spoznajte devet pravil za uspešnejši projekt.

Prenesite DMS e-priročnik in se prijavite na marketinške novice.

1. Ena oseba nikoli ne ve vsega.

Ena sama oseba ne more poznati vsakega dela procesa ali imeti pregled nad celotnim spletnim mestom. Za uspešno digitalno prenovo morate imenovati ekipo, v kateri bodo različni člani zadolženi za posamezne dele oziroma imajo različne kompetence, s katerimi pokrijete vse vidike prenove. Pri projektu naj sodeluje ekipa, ki je predana prenovi in razume, zakaj je prenova potrebna.

2. Prenove spletnega mesta se lotite, ko imate definiran problem in določene cilje.

Problemi oziroma vzroki, zaradi katerih se lotevate prenove spletnega mesta, so različni: nizka stopnja konverzije, počasnost nalaganja, nova podoba, nedostopnost na mobilnih napravah, funkcionalnosti niso v skladu s poslovnimi cilji, neintegrirana tehnična rešitev, oteženo urednikovanje, neoptimalno vzdrževanje ipd. Če cilji niso jasno definirani, imate lahko v kateri koli od faz projekta težave z njegovim utemeljevanjem.

3. Naredite načrt projekta (blueprint)

Ta naj določa vsebino in obliko rešitve (npr. spletnega mesta), tehnične rešitve in projektno vodenje. Blueprint je lahko namenjen informacijski infrastrukturi, definiranju celostne grafične podobe, načrtu in povezljivosti zalednih sistemov, določanju »jobs to be done« uporabnikov, RACI matriki. Na podlagi tega pa lahko ustvarite tudi časovnico projekta.

4. Določite inpute in outpute načrta (blueprinta)

Na podlagi sestankov z vpletenimi določite tehnične in druge zahteve, ki jih mora vsebovati načrt. Med inpute med drugim spadajo funkcionalne in nefunkcionalne zahteve, tehnične zahteve, seznam in dokumentacija API-jev, seznam in klasifikacijo produktov … Med outpute pa na primer arhitektura digitalnega ekosistema, funkcionalne specifikacije.

5. Pripravite časovnico projekta.

Časovnica naj opredeljuje naloge posameznikov, koliko časa posamezna naloga traja, kdaj se začne, kdaj konča in kdo je zanjo odgovoren. Časovnica je orodje, s katerim sledimo ključnim mejnikom hkrati pa opredeljuje naloge, ki jih – ko so opravljene – lahko odkljukamo. Za operativno delo na projektu pa svetujemo uporabo orodij za projektno vodenje, kjer se zapiše naloge in določa prioritete članom ekipe.

6. Na postavitev spletnega mesta sli strani naj ne vpliva obstoječa organizacijska struktura podjetja ali segmentacija strank.

V tem delu je včasih treba zaupati tudi agenciji, ki bo utemeljila, zakaj takšna postavitev ni primerna. Struktura naj sledi ciljem, ki ste si jih postavili pred začetkom.

7. Načrt prenove spletne strani pripravite tako, da ga lahko spreminjate.

Skozi projekt se bo zagotovo pokazala potreba po spremembi načrta in ta mora biti pripravljen tako, da bo spremembe omogočal. Tam, kjer ni treba, naj stvari ne bodo nepovratno določene.

8. Načrt pripravite tako, da ga bodo lahko razumeli ljudje različnih profilov.

Skozi celoten projekt bo potrebnih veliko razlag in utemeljevanj, za ključne odločevalce ni nujno, da so seznanjeni z vsako podrobnostjo, morajo pa razumeti, kje so pomembni mejniki.

9. CMS izberemo v čim kasnejši fazi projekta.

Tako boste poznali čim več značilnosti vašega spletnega mesta, kar pomeni minimalno prilagajanja CMS-ja projektu ali obratno. Med številnimi ponudniki izberemo tistega, ki v največji meri izpolnjuje zahteve, ki jih ima podjetje.

Na Marketing TOPX-u so se nam pridružili: Erik Renko (NLB), Tomaž Pristovnik, Mateja Jugovic in Benjamin Rančič (vsi Renderspace).

VČLANI SE

Zapis je bil pripravljen na podlagi izobraževanja Marketing TOPX z naslovom Projektni pristopi in izbor orodij za prenovo spletnih portalov v velikih korporacijah in SME. Na njem so svoje znanje in izkušnje delili Erik Renko (NLB), Tomaž Pristovnik, Mateja Jugovic in Benjamin Rančič (vsi Renderspace).

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam