Kaj je dražje? Imeti stavke ali ustvarjalne in zadovoljne sodelavce? Vedno iskati nove dobavitelje ali biti zanesljiv kupec? Stalno iskati nove odjemalce ali biti dovolj zanesljiv, da imaš stalne? Je dražje skrbeti za okolje ali popravljati škodo, storjeno okolju?

Tokrat smo se na mesečnem srečanju posvetili družbeni odgovornosti (DO) podjetij. Uvodničar ddr. Matjaž Mulej (EPF, IRDO) je povabil na mednarodno konferenco DO in izzivi časa 2013 »Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti«, ki bo od tega četrtka, 7., do sobote, 9. 3., v mestu najstarejše trte na svetu, Mariboru. Mulej je zastavil nekaj elementarnih vprašanj, na katera si naj odgovorijo podjetja, ki razmišljajo o uvedbi aktivnosti DO globoko v svoje drobovje. 

Kaj je dražje? Imeti stavke ali ustvarjalne in zadovoljne sodelavce? Vedno iskati nove dobavitelje ali biti zanesljiv kupec? Stalno iskati nove odjemalce ali biti dovolj zanesljiv, da imaš stalne? Je dražje skrbeti za okolje ali popravljati škodo, storjeno okolju? (ddr. Matjaž Mulej) 

 

USTANOVITELJ SANDI ČEŠKO GLAVNI POBUDNIK DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V STUDIU MODERNA 

Živa Vadnov iz Studia Moderna, slovenskega podjetja, ki posluje v 21-ih državah in ima 400 milijonov potrošnikov, je povedala, da ob prodajnih uspehih razvijajo tudi svojo trajnostno strategijo. Pri oblikovanju te na prvo mesto postavljajo vrednote podjetja: inovativnost, znanje, okolje, zaposleni. Težijo k temu, da z DO aktivnostmi povezujejo zaposlene, vodstvo in partnerje. Aktivnosti usmerjajo v tri smeri: k zaposlenim, zunanjemu okolju, procesom in proizvodom. Začeli so doma: z ozaveščanjem svojih zaposlenih. Vsakemu, ki se je vsaj sedemkrat v mesecu pripeljal v službo s kolesom, so konec meseca podarili košarico v Sloveniji pridelanega sadja. Nato pa so postopoma svoje aktivnosti razširili tudi v drugi dve smeri. Pobudnik aktivnosti družbene odgovornosti v podjetju je njegov ustanovitelj Sandi Češko, ki se drži načela: ‘Pokaži, ne govori.

SKUPINA TRIGLAV LETNO SPONZORIRA IN DONIRA 4,3 MILIJONE EVROV 

Urša Manček iz Skupine Triglav pravi, da je DO, poleg strokovnosti in varnosti, temeljna vrednota njihove skupine. Pred dobrim letom dni so sprejeli strategijo DO, ki izhaja iz identitete znamke Triglav, katere bistvo so integriteta, dostopnost, družina in največja vrednost za denar. Strategija DO prispeva k uresničevanju poslanstva in strategije skupine do 2015. DO se je v Triglavu začela kot projekt, danes pa je vgrajena v strateške cilje in ukrepe finančne skupine. Med drugim so vzpostavili svoj sistem sponzorstev, ki poziva interesente k sodelovanju na razpisu, in zaenkrat dobro deluje. Močno se opirajo tudi na priporočila; Kodeks dobrega poslovnega ravnanja Zavarovalnice Triglav predpisuje etično in DO ravnanje, odnos do kupcev in dobaviteljev. 

POZOR(!)NI ZA OKOLJE

Ana Verčko Grilec iz podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires, ki je od leta 1998 v Sloveniji vložilo že 200 milijonov evrov, trdi, da so pri njih zavezani skupnostim, s katerimi živijo. Na področju DO se zavezujejo biti najboljši na treh področjih: produkti, okolje in varnost. Razumljivo je varnost na prvem mestu, saj je pri njih zaposlenih več kot tisoč ljudi v proizvodnji. Pri okolju prisegajo na taktiko 3 x 0. Nič neskladnosti, nič odlaganja smeti na deponije, nič topil (ki so bistvena sestavina za izdelavo gume). Količino komunalnih odpadkov so v petih letih zmanjšali za kar 92 %. Izvajajo pa tudi projekt Pozor(!)ni za okolje, s katerim srednješolce opozarjajo na nepravilnosti pri odnosu do okolja in jih želijo naučiti zaželenih praks.

‘KAM PA KAM? BREZ VARNOSTNIH OČAL NE BO ŠLO, PRIJATELJ.’

Jana Petkovšek Štakul je za okroglo mizo zbrala vse tri gostje, omizju pa sta se pridružila še Andreja Kodrin (Challenge: Future) in Aleš Kranjc Kušlan (Ekvilib). Strinjali so se, da so pri DO potrebni počasni koraki. Kranjc Kušlan je poudaril, da se vodstvo res odloča o ukrepih DO, izvaja pa jih srednje vodstvo, zato mora to najbolj verjeti v projekte. Ana Verčko Grilec pravi, da se DO v podjetju čuti v preprostih rečeh: ‘V proizvodnji pri nas v Goodyearu brez varnostnih očal ne morete hoditi, sodelavci vas bodo zelo glasno opozorili na to neskladje z varnostnimi navodili.’Kodrinova pravi, da so ugotovili, da je mlade bistveno lažje aktivirati skozi konkreten problem, saj ga dojamejo in iščejo rešitev. Letošnja tema izziva za prihodnost je boj proti brezposelnosti mladih. Osnovni cilj pa je mladim dati priložnost konkretnega dela, da pridobijo izkušnje. Kako pa ustvariti oddelek za DO?Vadnova bi začela tam, kjer ima dobre odnose in zaledje. Formirala bi skupino, ki se zazvema za isti cilj. Kranjc Kušlan jo je dopolnil: “DO ni cilj, ampak je pot.”

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice