Predsednik drugostopenjske komisije za nagrado marketinška odličnost dr. Mitja Pirc (Deloitte) je pripravil nekaj nasvetov, kako si s pripravo odlične prijave povečati možnosti za osvojitev nagrade.

Nagrada marketinška odličnost nagrajuje tista podjetja, ki znajo dokazati, da je za poslovno odličnost podjetja v veliki meri odgovoren marketing. "Gre za celostno nagrado. Že vrsto let v Društvu za marketing Slovenije širimo miselnost, da marketing krepko presega okvirje oglaševanja in da je marketing vse, kar je povezano s trgom in potrošniki. Nenehno delimo znanje in s tem razvijamo stroko. Ključno je, da podjetje ob prijavi jasno prikaže, da marketing obravnava kot strateško funkcijo in da je marketing soudeležen pri strateških odločitvah podjetja ter soustvarja poslovno strategijo," poudarja predsednik komisije za nagrado dr. Mitja Pirc (Deloitte).

Marketing je vse, kar je povezano s trgom in potrošniki. - dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Katere prijave izstopajo? "Izstopajo tiste prijave, ki jasno prikažejo, da podjetje natančno razume pomen marketinga in ki dokažejo, da je marketing gonilo dobrih poslovnih rezultatov. Pomembno je tudi, da dobro opišete vaše podjetje in panogo, v kateri deluje. Člani komisije ne poznajo delovanja podjetja in posebnosti branže, zato jih zares natančno opišite, saj lahko ključno vplivajo na presojo," svetuje Mitja Pirc.

"Člani komisije imajo za pregled posamezne prijave na voljo približno eno uro časa, zato jim olajšajte delo s pripravo grafikonov in tabel," svetuje dr. Mitja Pirc (Deloitte).

Kaj ocenjuje komisija? "Nabor nagrajencev v zadnjih letih je zelo raznolik. Ne ocenjujemo, ali je podjetje veliko. Če bi bilo tako, bi vsako leto zmagala velika podjetja, ki intenzivno investirajo v marketing in izvajajo ogromno aktivnosti. Podjetje mora skozi prijavo pojasniti, da ima omejen proračun, a da v sklopu razpoložljivih sredstev dosega svoj maksimum. Če pri tem pokaže še inovativne pristope, potem je to prednost. Za zgled lahko vzamete enega izmed zmagovalcev nagrade - Postojnsko jamo. Podjetje nima nobenih kompleksnih marketinških sistemov, ne izvaja podrobnih tržnih raziskav, ampak zmagujejo s svojo pristnostjo, umerjenostjo v kupca in nenehno razmišljajo o njegovih pričakovanjih ter jih tudi izpolnjujejo in celo presegajo."

Mitja Pirc izpostavlja: "Odličnost pomeni biti najboljši v okoliščinah, v katerih delaš. Prijava na nagrado marketinška odličnost je vseobsegajoča. Morda za nekatere nagrade vaše podjetje ne more tekmovati, marketinška odličnost pa je priložnost, da tudi majhna podjetja prikažejo svojo inovativnost pri načrtovanju marketinških aktivnosti in izvajanju marketinške strategije. Prijava je lahko tudi odlična platforma za pregled tega, kaj v podjetju počnete in kje bi lahko še napredovali."

VČLANI SE

Foto: Nejc Lasič

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice