Na 25. Slovenski marketinški konferenci v Portorožu smo ponovno po dveh letih podelili nagrade marketinške odličnosti leta. Z njimi Društvo za marketing Slovenije nagrajuje podjetja, ki z marketinško naravnanostjo ustvarjajo dodano vrednost izdelkov oz. storitev in so z odličnimi poslovnimi rezultati zgled celotni slovenski poslovni skupnosti.

Vseh 13 finalistov smo povprašali, zakaj so po njihovem mnenju lahko zgled ostalim podjetjem, kaj delajo drugače in kaj se lahko druga podjetja od njih naučijo.  

Petra Čadež, Atlantic Grupa

Marketinga se lotevamo strateško, resno in s strastjo, vedno pa je v središču vsega uporabnik. Izzive pri nas prevajamo v priložnosti. Predvsem pa imamo svoje delo in drug drugega zelo radi.


Mercator

Na precej zasičenem področju, kjer se stalno borimo z močno konkurenco, moramo biti ves čas pozorni, odzivni in pronicljivi. Zato v Mercatorju skušamo stalno inovirati, delati nekoliko drugače. V timu se podpiramo, da si upamo in damo vse od sebe, ob napakah pa ne popustimo, ampak se česa naučimo. Zelo pomembno je, da smo ob tem, ko razvijamo in izvajamo res lepe in dobre projekte, ki sledijo poslovni strategiji podjetja in dajejo rezultate, tudi zelo vztrajni. Za dobre stvari je vredno potrpeti.


Donat

V okviru podjetja Atlantic Grupe imamo stabilno okolje ter podporo pri investicijah v lastne blagovne znamke. Za poslovno področje Donat je ključna zelo motivirana ekipa, ki ima jasen cilj, da zagotovi rast tudi v prihodnosti. Naše vodilo je, da ne ubiramo že prehojenih poti, ampak vedno znova iščemo najboljši možni scenarij za razvoj naprej. Iskreni smo pri oceni stanja, upoštevamo spremembe v okolju, koncepte in strategije preverjamo s potrošniki, spremljamo napredek in se hitro odločamo. Pri tem pa ne pozabljamo na strateške cilje, upoštevamo potrebe in želje ostalih deležnikov v procesu in težimo k dolgoročnosti in trajnostnemu delovanju.


Andrej Krajner, NLB Skupina

“V družbi najboljših marketinških ekip v državi težko komu 'solimo pamet' s tem, kaj se lahko nauči od nas, drži pa, da je lahko vsaka ekipa s svojimi projekti drugi ekipi za zgled in v spodbudo. Pri našem delu bi morda izpostavil predvsem dve stvari: prva je prepoznavanje in razumevanje strateških potreb, ki odgovarjajo na izzive strank (včasih morda še celo preden se jih te dobro zavedajo); druga pa inovativnost pri naslavljanju teh potreb, kar je v bančni panogi, kjer se ukvarjamo s storitvami, ki niso privlačne, so pa nujne za kakovostno življenje ali poslovanje, še posebej trd oreh. Oboje odlično ponazarja naš regijski družbeno-odgovoren projekt NLB Skupine z jasno definirano trajnostno komponento Okvir pomoči, s katerim smo v obdobju ohlajanja gospodarstva zaradi epidemije Covida dokazali, da razumemo okolje, poznamo svoje stranke, znamo predvideti njihove potrebe, predvsem pa to, da smo se sposobni zelo hitro prilagoditi. Projekt je bil tako komunikacijsko kot poslovno zelo uspešen, zato ga še nadgrajujemo.“


Alenka Potočnik Anžič, Hisense Europe Group

“Krizna situacija, kot je bil začetek epidemije COVID-19, je botrovala dobesedno čez noč vzpostavitvi medsektorske projekte ekipe, s ciljem hipnega izboljšanja in razvoja spletne prodaje. Jasno opredeljeni cilji, popolna opolnomočenost s strani Uprave ter odlično upravljani procesi na povezanih področjih: prodaje, upravljanja dobavne verige, logistike, produktnega upravljanja, IT, financ, oddelka digitalizacije ter pod vodstvom marketinga, so botrovali izjemnemu izboljšanju celotnega E2E procesa.  To je vodilo k preseganju zastavljenih ciljev, ki so se odražali v najhitrejši stopnji rasti tržnega deleža na področju spletne prodaje v naši industriji v Evropi. Ključno se mi zdi, da v danih situacijah zaupaš ekipi, ki ima jasno zastavljen cilj, spodbujaš agilnost & odzivnost, hitro učenje (tudi na napakah) ter sproti nagrajuješ inovativnost & učinkovitost.


Telekom Slovenije

“V Telekomu Slovenije kot vodilnem in najnaprednejšem slovenskem ponudniku IKT-storitev in rešitev je zagotavljanje odličnosti uporabniške izkušnje postavljeno v osrčje strategije družbe. Odlično uporabniško izkušnjo, ki temelji na najboljšem, najzanesljivejšem in največjem omrežju, ustvarjamo skladno z najsodobnejšimi trendi in spreminjajočimi se navadami uporabnikov. Z odlično uporabniško izkušnjo dosegamo kratkoročne poslovne cilje, hkrati pa krepimo svojo dolgoročno strateško pozicijo – ostati prva izbira uporabnikov. Ključni pri tem so digitalna odličnost, zagotavljanje varnosti ter dinamično prilagajanje potrebam in navadam uporabnikov komunikacijskih storitev. V zadnjih dveh letih smo zadovoljstvo uporabnikov na stičnih točkah povečali za 20 odstotkov, v projektnem obdobju štirih let pa za 50 odstotkov. To nam je uspelo zaradi močne podpore vodstva, zavzete in predane ekipe sodelavk in sodelavcev z različnih poslovnih področij ter z načrtnim, sistematičnim in predvsem dolgoročnim pristopom k transformaciji poslovanja.“


Mag. Leon Korošec, Skupina Elan

“V Elanu v ospredje našega razmišljanja postavljamo uporabnika in nenehno razmišljamo, kako izboljšati njegovo izkušnjo. To razmišljanje se z enotno vizijo blagovne znamke prepleta preko vseh področij, katera se od prve ideje dalje tvorno vključujejo v nove projekte. Razvoj, proizvodnja, marketing, prodaja, vsi imamo od vsega začetka pred očmi isti cilj in vsakdo po najboljših močeh prispeva k novim rešitvam, vseskozi pa smo tudi v nenehnem stiku s trgom - distributerji , trgovci in ključnimi uporabniki. Med vsemi področji obstaja zdrava ambicija po globalnem uspehu ter kolaborativen način dela, ki nemalokrat terja nova znanja ter poseganje po še neznanih rešitvah in načinih dela, ampak to nas vse skupaj na koncu bogati, razvija in nenehno postavlja na višji nivo. “

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice