Predstavljamo rezultate pilotne raziskave Monitor direktnega marketinga DMS, s katero smo želeli spoznati izzive in najpogostejše pristope k direktni komunikaciji s strankami v slovenskih podjetjih.

VEČ POUDARKA GRADNJI IN KREPITVI ODNOSOV S STRANKAMI

Predstavljamo rezultate pilotne raziskave Monitor direktnega marketinga DMS, s katero so Sekcija za direktni marketing in prodajo ter partnerja Arhea in Spago želeli spoznati izzive in najpogostejše pristope k direktni komunikaciji s strankami v slovenskih podjetjih. 

Največji izziv direktnega marketinga je pomen oz. vloga, ki mu jo pripisujejo slovenska podjetja. Preveč se osredotočajo na transakcijske aktivnosti, premalo pa izkoriščajo možnost, ki jih direktni marketing ponuja za gradnjo in krepitev odnosov s strankami. Vse težja je tudi ločnica med tem, kaj je direktni marketing in kaj ni, saj lahko danes na katerikoli lokaciji pripeljemo do merljivega odziva in/ali transakcije. Kljub temu kar 80 % sodelujočih meni, da ima direktni marketing vse možnosti za rast v njihovem podjetju v prihodnjih letih.

VLOGA IN AKTIVNOSTI DIREKTNEGA MARKETINGA V PODJETJIH

Direktni marketing je orodje za informiranje in prodajo, manj za gradnjo trajnih odnosov.

 • 37 % vprašanih je odgovorilo, da direktni marketing uporabljajo za direktno komuniciranje oz. obveščanje strank, 
 • za 22 % je direktni marketing ključno orodje za prodajo izdelkov / storitev strankam, 
 • za 13 % je direktni marketing podpora klasičnemu oglaševanju,
 • hkrati pri samo 11 % vprašanih direktni marketing gradi trajne odnose s strankami.

Kar 87 % vprašanih podjetij je v 2015 izvedlo katero izmed aktivnosti direktnega marketinga, pri tem so navajali različne cilje:

 • 64 % je aktivnosti direktnega marketinga izvajalo s ciljem pospeševanja prodaje,
 • 56 % s ciljem informiranja o (novih) izdelkih in storitvah,
 • 44 % s ciljem spodbujanje ponovnih nakupov,
 • 41 % s ciljem izvajanja vsebinskega oz. »content« marketinga.

STANJE DIREKTNEGA MARKETINGA V PODJETJIH 

Stanje direktnega marketinga v podjetjih drugače opisuje nivo direktorjev in vodij (marketinga) inostali zaposleni (v marketingu). So tudi predstavniki različnih podjetij glede velikosti podjetja in vrste strank (B2B vs B2C).

V luči teh razlik lahko tudi razumemo, da:

 • Direktorji / vodje pravijo, da je direktni marketing urejen na nivoju podjetja.
 • Direktorji in vodje prednosti direktnega marketinga vidijo v bolj prepričljivem nagovarjanju strank, ostali v ciljnem targetiranju.
 • Direktorji / vodje v povprečju navajajo manj kanalov za izvajanje aktivnosti direktnega marketinga.
 • Direktorji / vodje v povprečju navajajo več kazalnikov za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti.
 • Več direktorjev / vodij pravi, da so aktivnosti direktnega marketinga v celoti izvajali sami v podjetju.
PRIHODNOST DIREKTNEGA MARKETINGA: Kar 80 odstotkov sodelujočih se strinja, da ima direktni marketing vse možnosti za rast v njihovem podjetju v prihodnjih letih. Pri tem se jih tri četrtine strinja, da je danes že vse direktni marketing.

PODATKI O PILOTNI RAZISKAVI:

 • Metoda zbiranja podatkov: CAWI spletna anketa
 • Obdobje zbiranja podatkov: 10. – 22. februar 2016
 • Opis vzorca: v raziskavo je bilo povabljenih 790 ljudi (člani DMS, člani ZDMS)
 • Velikost vzorca: n=102
 • Idejna zasnova raziskave je nastala v podjetju Spago
 • Strokovna podpora in izvedba raziskave v podjetju Arhea.

VČLANI SE

KLJUČNA SPOROČILA

Podjetja morajo v primerjavi s tujino v bodoče …

 • Dati več poudarka gradnji in krepitvi odnosov s strankami, uporabi novih tehnologij in vključevanja novih podatkovnih virov.
 • Dati več pomena spletnim vsebinam (web content), družbenim omrežjem, ciljnemu spletnemu oglaševanju (digital display), iskalnemu marketingu in mobilni komunikaciji, tudi e-pošti, ki je še vedno med ‚top‘ kanali.
 • PREDVSEM PA: pametno kombinirati kanale na podlagi merjenja učinkovitosti posameznih kanalov in faze, v kateri je stranka!

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice