Štiri leta so minila, odkar je Društvo za marketing Slovenije pričelo s podeljevanjem nagrade marketinška odličnost leta. Ne samo med dobitniki nagrade, tudi med finaliste so se vsako leto uvrstila odlična podjetja, ki sledijo idejam, odločitvam in nasvetom marketinga tudi takrat, ko sprejemajo najpomembnejše strateške odločitve. Spoznajte podjetja, ki dvigujejo raven marketinške stroke.

Eden izmed vrhuncev Slovenske marketinške konference je vsako leto tudi podelitev nagrad marketinška odličnost leta. "Z nagrado ne želimo izpostaviti zgolj dosežkov posameznikov, temveč celotnega podjetja, ki živi marketinško usmerjenost in jo udejanja v svojem vsakodnevnem poslovanju," je na podelitvi nagrad dejal predsednik Društva za marketing Slovenije in predsednik drugostopenjske komisije za nagrado marketinška odličnost dr. Mitja Pirc. Dodal je še, da je vsem nagrajenim podjetjem pa tudi vsem tistim podjetjem oziroma organizacijam, ki so se uvrstila v finalni izbor, skupno to, da nenehno izboljšujejo svoje procese in so vse bolj usmerjena k svojim strankam. S širjenjem marketinške miselnosti znotraj teh podjetij se dviguje raven in ugled marketinga v poslovnem svetu in drugod v družbi.

Droga Kolinska: "To je šele začetek naših uspehov!"

Podjetje Droga Kolinska, sicer del Atlantic Grupe, si je naziv velikega zmagovalca nagrade marketinška odličnost 2018 prislužilo kot eno izmed najbolj inovativnih, če ne najbolj inovativno podjetje v svoji branži in na trgih, kjer deluje. Podjetje pogumno vstopa v nove kategorije ali pa jih celo ustvarja. Pri tem je potrebno poudariti, da podjetje tekmuje na štiridesetih svetovnih trgih in pri tem na nekaterih najbolj zahtevnih ter konkurenčnih evropskih trgih tudi zmaguje. 

"Veseli smo, da je stroka prepoznala naše delo in dosežke, za katere je zares zaslužna marketinška miselnost, ki jo živimo tako v podjetju Droga Kolinska kot tudi na ravni celotne Atlantic Grupe. V svoje delo vlagamo veliko strasti in truda pa tudi poguma. Nagrada je zagotovo potrditev, da se je ta pogum izplačal. Prepričani smo, da je to šele začetek našega uspeha in da se bomo na tem odru še videli," je po prejemu nagrade dejal predsednik uprave podjetja Droga Kolinska Enzo Smrekar

Ker je rast eden od treh temeljnih elementov organizacijske kulture podjetja, je jasno, da imajo v Drogi Kolinski natančno izdelane načrte za razvoj in ekspanzijo – skozi nove trge, nove izdelke, skozi razvoj posameznih obstoječih kategorij in skozi razvoj kadrov. Načrti za prihodnost so jasni: "Najprej bomo močno utrdili vse spremembe, ki smo jih izvedli v letu 2017 in v začetku letošnjega leta. Nova organizacija, razvijanje kompetenc in uvedba novih orodij namreč potrebujejo čas, da se utrdijo. Istočasno bomo krepili kulturo, ki postavlja potrošnika v središče razmišljanja podjetja in gradili vpliv ter strateško pozicijo marketinga."

Podjetje Droga Kolinska je sicer prejelo tudi prvo nagrado v kategoriji velikih B2C podjetij, kjer je konkurenca vsako leto zelo izenačena - v tej kategoriji se na razpis za nagrado prijavi zares veliko število podjetij. Lep uspeh je zato že uvrstitev med finaliste nagrade. V tej kategoriji so se poleg zmagovalca med finaliste uvrstila še podjetja A1 Slovenija, Petrol in Zavarovalnica Triglav.

A1 Slovenija: Osrednji steber podjetja je marketing

V podjetju A1 Slovenija je marketing prvi in osrednji temelj strategije podjetja, ki 'vogale' podpira skupaj s poslovno transformacijo, digitalizacijo in inovacijo ter korporativno učinkovitostjo z usmerjenostjo na uporabnike. Okoli marketinga je osnovana celotna strategija družbe in marketing je neposredno odgovoren za uspešno doseganje glavnih korporativnih KPI-jev: uporabniške izkušnje, prihodkov in EBITDA. V podjetju je močno poudarjeno sodelovanje med oddelki in sektorji, gotovo pa je v tako velikem podjetju usklajenost delovanja ključna in zaradi velikosti pogosto predstavlja velik izziv. Izjemen razvoj v usmerjenost v stranke je prepoznala tudi komisija za nagrado marketinška odličnost 2018, ki se zaveda zahtevnosti panoge, v kateri deluje podjetje. Upoštevajoč korenite spremembe in celo menjavo blagovne znamke, v podjetju izkazujejo veliko razumevanje za področje digitalizacije in premišljen nastop skozi družbeno odgovorne projekte, s katerimi se poskušajo približati potrošniku. Marketing je kot osrednji steber v podjetju odgovoren za široko področje, v središče pa seveda postavlja uporabnika in močno blagovno znamko, vse to dodatno dokazuje, da je podjetje marketinško naravnano in da marketinška miselnost živi v vseh porah podjetja.

Petrol: Od kave do elektrarne

V podjetju Petrol ima marketing vlogo sooblikovalca strateških usmeritev. Marketing skupaj z ostalimi oddelki in upravo sodeluje pri pripravi strateškega poslovnega načrta, ki je temeljni korporativni dokument. Sodeluje tudi pri novelaciji strategije in aktivnosti za prehod na nove poslovne modele. Marketing skrbi tako za ustrezno komunikacijo s kupci v t. i. tradicionalnih dejavnostih – bencinski servisi in goriva, kot za razvoj in vzpostavitev novih dejavnosti – celovite energetske in okoljske rešitve, nove storitve in produkti. Inovativna usmeritev podjetja se kaže s hitrim prilagajanjem spremembam, na primer z uvajanjem inovativnih rešitev, kot je mobilno plačevanje mBills, z uvajanjem novih formatov trgovin, novih segmentov ponudbe – sveža prehrana Fresh. Širokemu spektru dejavnosti je prilagojeno tudi upravljanje Petrolovega programa zvestobe. Komisija za podelitev nagrade marketinška odličnost je ocenila, da podjetje poleg odličnih rezultatov v tradicionalnih dejavnostih nenehno vstopa v nove segmente. Marketing se znotraj podjetja nenehno razvija in upravlja z različnimi segmenti produktov – od kave do elektrarne.

Zavarovalnica Triglav: Povezovanje tradicije s sodobnimi trendi

V Zavarovalnici Triglav marketing izvaja strateške odločitve pri strateških projektih in procesih digitalizacije poslovanja. Pri uvajanju novih storitev, mobilnih aplikacij in ostalih projektov je marketing vključen že v zgodnjih fazah zasnove rešitev: od poimenovanja, grafične podobe, uporabniške izkušnje in uvajanja inovativnih pristopov. Marketinški oddelek uspešno skrbi za koordinacijo sodelovanja med upravo in strokovnimi področji, pri oblikovanju strategije pa vselej izhajajo iz potreb stranke, ki jo nenehno nagovarjajo skozi različne kanale in analizirajo z različnimi metodami. 

"Naša zavarovalnica ima dolgoletno tradicijo, naša blagovna znamka pa je močno zasidrana v slovenskem prostoru in tudi širše. Pravzaprav si prizadevamo ohranjati vse, kar je pozitivnega, uspešnega in tradicionalnega ter to tradicijo povezovati s sodobnimi pristopi in trendi, se prilagajati in poslušati stranke. Kljub hitri dinamiki okolja, v katerem poslujemo, znamo naš širok nabor storitev uspešno prenesti do ljudi in ustrezno odgovoriti na njihove potrebe, želje in pričakovanja," razmišljajo v podjetju. 

Komisija za nagrado marketinška odličnost 2018 je prepoznala njihovo naprednost v digitalizaciji in v pristopih pri projektih z družbeno odgovorno usmerjenostjo. Predvsem slednjo znajo zelo dobro implementirati in združevati s svojimi produkti. Pri svoji komunikaciji so dosledni in zvesti ključnim elementom svoje znamke, kar se kaže skozi ozaveščanje o varnosti, ki je eden ključnih elementov blagovne znamke. Z razvojnimi in storitvenimi novostmi načrtujejo tudi v prihodnje ohranjati položaj vodilne zavarovalne družbe v regiji. Še naprej definirajo področje, v katerem se gibljejo, hkrati pa so odprti tudi za novosti in spremembe.

ZKOTZ: Marketinško usmerjena korporativna kultura, ki prinaša odlične rezultate

V konkurenci malih in srednjih B2C podjetij je nagrado marketinška odličnost prejelo podjetje ZKOTZ, ki je začelo z inovativnim produktom v zasičeni kategoriji in je z drugačnim pristopom in predstavitvijo na kickstarter platformi pritegnilo dovolj investitorjev, da je lahko začelo z masovno proizvodnjo. Podjetje jasno izraža, da ima marketinško miselnost in držo v svojem DNK. Ves vodstveni kader v podjetju ima marketinško izobrazbo in sledijo marketinškemu načinu razmišljanja. 

"Veliko priznanje je, da te stroka, v kateri si včasih kot študent poslušal predavanja, prepozna za marketinško odličnega. V sodobnem marketingu hitre spremembe in hitro prilagajanje trgu delajo rezultate. Brez letnih marketinških strategij, ampak z ambicioznimi kratkoročnimi mesečnimi plani. Imamo še zelo visoke ambicije, želimo biti najboljši in največji za vsako od dveh naših blagovnih znamk,« je ob zmagi v svoji kategoriji poudaril direktor Anže Miklavec

Velika večina odločitev v podjetju se sprejema na podlagi informacij, ki ji prepozna in izpostavi marketinška ekipa. Marketing pripravlja in vodi dolgoročno strategijo podjetja, zaznava spremembe v obnašanju strank in v sodelovanju z ostalimi oddelki strategije nadgrajuje in jih posodablja. Komisija za podelitev nagrade je ugotovila, da je ZKOTZ podjetje, v katerem je marketing gonilo poslovnega razvoja in inovativnosti. Z izdelano predstavo, da se brez prilagajanja spremembam ne bodo večno obdržali na vrhu, dnevno inovirajo in iščejo nove ideje. Podjetje raste iz leta v leto in ustvarja marketinško usmerjeno korporativno kulturo, v kateri ne manjka poguma in agilnosti, ki sta dve ključni komponenti sodobnega marketinga. Ob vsem tem pa podjetje dosega tudi visoko dobičkonosnost.

DOBA Fakulteta: Z zagnanostjo se lahko tudi majhni postavijo ob bok največjim in najboljšim

Med finaliste se je v kategoriji malih in srednjih podjetij B2C uvrstila tudi DOBA Fakulteta. Podjetje je eno od vodilnih ponudnikov spletnega izobraževanja v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, ki ponuja akreditirane dodiplomske in magistrske programe v štirih jezikih. Marketing ima v organizaciji aktivno vlogo in sodeluje pri pripravi strategije na vseh štirih trgih, vključen je v pripravo letnih planov, analizira, raziskuje in vodstvu predlaga rešitve. Obseg njihovega delovanja zajema vse od vodenja nove celostne podobe do predloga spremembe nastopa na globalnih trgih. Marketinško odličnost so po mnenju komisije izkazali s pogumom in jasno zastavljenimi ambicijami: iz malo znane šole iz lokalnega okolja so se z jasno usmerjenimi akcijami reinventirali in vzpostavili vzdržen poslovni model. Podjetje zelo dobro razume panogo v kateri posluje, brez domišljavosti, da so najboljši na svetu. Z novimi pristopi, digitalizacijo in on-line izobraževanjem so uspeli ohraniti svoj status, se v poplavi šol uspeli diferenciirati od drugih in ohraniti svoj obstoj skozi desetletja sprememb.

"Uvrstitev med finaliste je pomembna potrditev, da gremo v pravo smer. Naš trud je poplačan in dokazali smo, da se lahko tudi mali, a angažiran in zagnan tim ponosno postavi ob bok največjim in najboljšim," so na svoj uspeh ponosni v DOBA Fakulteti. 

Knauf Insulation: Marketinške aktivnosti prilagojene nakupnemu procesu strank

V kategoriji B2B podjetij je nagrado marketinška odličnost prejelo podjetje Knauf Insulation. Podjetje si je nagrado marketinška odličnost 2018 zaslužilo s poslovanjem v izjemno koncentrirani panogi, ki jo obvladuje nekaj podjetij. Razloge je moč pripisati tudi dobremu poznavanju lastnih kupcev, ki jih postavljajo v središče delovanja in ciljnemu usmerjanju aktivnosti marketinga. Ta je vključen v vseh fazah od načrtovanja do upravljanju proračuna. Podjetje ima poglobljen vpogled v celoten nakupni proces, ki mu prilagaja vse marketinške aktivnosti. Velik poudarek dajejo povezovanju marketinga, prodaje in razvoja, s čimer uspešno razvijajo nove inovativne produkte. Prepoznani so tudi kot podjetje, ki znotraj stroke deli znanje. Vodilo prodaje njihovih izdelkov je energetska učinkovitost, ki potrebuje nenehno ozaveščanje pa tudi urejanje področja z zakonodajnega vidika. ·        

"Predvidevamo, da smo komisijo prepričali s celovitostjo naših marketinških aktivnosti v smislu vključevanja celotnega nakupnega procesa (od načrtovanja do nakupa). Zagotovo so prepoznali raznolikost aktivnosti, ki jih narekujejo poglobljene analize vsake od ciljnih skupin in njihovega vrednostnega sistema. Čeprav imamo majhno ekipo, ves čas iščemo izboljšave naših produktov in ne spimo na starih lovorikah. Zavedamo se, da te danes čas še prehitro povozi in da enostavno ne smemo zaspati," je na podelitvi nagrad razmišljal direktor podjetja Tomaž Lanišek.

Ceneje: Razvoj celotnega trga spletnega nakupovanja

Med finaliste je bilo v kategoriji B2B izbrano tudi podjetje Ceneje. Marketing ima v podjetju široko področje odgovornosti, skrbi za raziskave trga, vsebinsko zasnovo novih prodajnih produktov, za razvoj novih platform in interakciji s strankami ter sodeluje pri razvoju analitičnih orodij, ki se aplicirajo v aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje. Odgovoren je tudi za razvoj novih produktov, kot je razvoj nacionalne oznake zaupanje CERTIFIED SHOP, katere namen je povečevanje zaupanja potrošnikov v spletno nakupovanje. Podjetje tako ne izkazuje zgolj interne marketinške miselnosti, temveč razmišlja tudi širše ter skrbi za razvoj stroke v poslovnem svetu in družbi. Komisija je ugotovila, da podjetje Ceneje gradi celotno kategorijo spletnih trgovin. Majhnim lokalnim prodajalcem dajejo možnost, da se pojavijo na globalnem trgu. Podjetje je tudi s pomočjo marketinga postalo izjemno pomemben igralec na trgu spletnih trgovin. 

Na to so zelo ponosni tudi v podjetju Ceneje: "Strokovna komisija je zagotovo prepoznala, da marketing v našem podjetju presega običajne okvire delovanja in da so naše aktivnosti usmerjene v razvoj celotnega trga spletnega nakupovanja. Celotna strategija podjetja uvršča potrošnika in njegovo vrednost, koristi, izkušnjo v središče delovanja in okoli tega so zasnovane vse aktivnosti in kazalniki učinkovitosti na ravni podjetja."

DEWESoft: Tako j videti marketing v vesoljski industriji

Podjetje Dewesoft se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce merilnih instrumentov za razvoj izdelkov v vesoljski, letalski, avtomobilski industriji, gradbeništvu in energetiki. Za uvrstitev med najboljše v zelo nišni branži skrbi tudi marketing, ki v podjetju sodeluje pri pripravi strateško-razvojnih usmeritev. Na vsako inovacijo pogledajo tudi z marketinškega vidika, zato je vsaka rešitev zmogljiva in marketinško privlačna. S skrbnimi analizami marketing usmerja tudi cenovno politiko. Komisija za podelitev nagrade marketinška odličnost je ocenila, da se DEWESoft kot marketinško usmerjeno podjetje zaveda pomena izgradnje močne blagovne znamke, kar potrjujejo na primer z organizacijo svetovne merilne konference v Sloveniji, s katero v poslovni javnosti in tudi znotraj stroke izobražujejo in gradijo zavedanje o celotni branži.

"Uvrstitev med finaliste nam pomeni ogromno motivacijo pri bodočih aktivnostih, ter ''thumbs-up'' za celotno ekipo Dewesofta po svetu, ki svoje delo opravlja s srcem in premika meje v svetu merilne tehnike," menijo v podjetju.

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam