Učinkovit marketing poganjajo podatki. Učinkovit marketing pomeni tudi dobre finančne rezultate. Učinkovit marketing tako ne more mimo razumevanja in uporabe finančnih podatkov, ki so glavna tema pogovora z Lovrom Grudnom, strokovnjakom s širokim spektrom znanja z različnih področij, tako financ kot tudi marketinga, logistike, razvoja, IT-ja ...

Podatki in pravilno ravnanje z njimi postajajo vse bolj pomemben del ne samo marketinga, temveč poslovanja podjetja na splošno. Tokrat smo se dotaknili finančnih podatkov teme, ki je še kako pomembna za uspešno delovanje marketinških oddelkov, predvsem pa pri komunikaciji na relaciji marketing – vodstvo podjetja. »Obstaja razkorak med razumevanjem dodane vrednosti marketinških aktivnosti s strani marketingašev in vodstva. Do tega prihaja predvsem zato, ker ne govorijo skupnega jezika. Marketinške strokovnjake pogosto zanimajo »fizični« rezultati (število obiskov na kanalih, povečanje prodaje izdelkov ipd.), redko pa se postavijo v vlogo ocenjevalca finančnih vplivov marketinških aktivnosti, kar od vseh podatkov vodstvo najbolj zanima,« poudarja Lovro Gruden, vodja svetovalnih projektov v podjetju Indigo Consulting. 

Lovro Gruden nas bo na septembrskem izobraževanju Marketing TOPX popeljal skozi svet finančnih podatkov in ga predstavil na čim bolj uporaben način: "Marketingaši na svet financ posredno vplivajo s svojimi aktivnostmi, a ne moremo pričakovati, da bodo kar naenkrat osvojili vse bistvene elemente financ. Lahko pa postopoma razložimo, zakaj so ti elementi pomembni in da za njihove potrebe pogosto sploh ni potrebno poznati kompleksnih finančnih izračunov."

Obstaja razkorak med razumevanjem dodane vrednosti marketinških aktivnosti s strani marketingašev in vodstva. -Lovro Gruden (Indigo Consulting)

Kje marketingaši največkrat naletimo na finančne podatke?

"Finančni izkazi so sami po sebi sestavljeni iz podatkov, torej finančnih podatkov. Gre za številke, ki morajo biti ustrezno strukturirane in povezane med seboj, da lahko z njimi dosežemo dodano informativno vrednost, ki pomaga pri odločitvah. To je »data-driven« pristop k odločanju," razlaga Lovro Gruden. Naloga marketingašev je, da ugotovijo, kateri finančni podatki so za delovanje marketinških oddelkov pomembni, razumeti pa morajo tudi, za kateri del finančnih izkazov vodstvo podjetja meni, da je zanje odgovoren marketing.

"Finančni izkazi so sami po sebi sestavljeni iz podatkov, torej finančnih podatkov. Gre za številke, ki morajo biti ustrezno strukturirane in povezane med seboj, da lahko z njimi dosežemo dodano informativno vrednost, ki pomaga pri odločitvah," poudarja Lovro Gruden (Indigo Consulting).

Finančni podatki so tako vsekakor pomemben del poslovnega vsakdana in s tem posledično tudi marketinškega delovanja. Ker pa se marketingaši lahko zapletemo pri razumevanju nekaterih segmentov finančnega delovanja podjetij, nemalokrat potrebujemo pomoč ostalih oddelkov v podjetju. 

Na koga se v tem primeru obrnemo, kdo so ključni sogovorniki s področja financ v podjetju? 

Lovro Gruden je prepričan, da odgovor ni enoznačen: "Odvisno od podjetja in s čim se ukvarja ter njegove velikosti. Večja podjetja imajo recimo dobro razvite kontrolne funkcije, ki pogosto skrbijo za spremljanje finančne učinkovitosti določenih aktivnosti podjetja in tesno sodelujejo z drugimi oddelki, kar pa v Sloveniji ni stalna praksa. Prepogosto so oddelki med seboj popolnoma silosno ločeni in komunikacija poteka vertikalno med vodstvom in posameznim oddelkom, redko pa horizontalno, torej med različnimi oddelki, ki so na podobnem nivoju."

Prepogosto so oddelki med seboj popolnoma silosno ločeni in komunikacija poteka vertikalno med vodstvom in posameznim oddelkom. -Lovro Gruden

Kje marketingaši nikakor ne moremo mimo podatkov? 

Zagotovo pri marketinških analizah, ki morajo analizirati tudi finančni del in se podrobno ukvarjati s finančnimi podatki. 

Katere finančne podatke pa je najbolj nujno potrebno vključiti v naše marketinške analize? 

"Spet odvisno od podjetja, vsekakor pa je potrebno imeti dobro metodologijo alokacije stroškov in prihodkov na produkt ali storitev. Na ta način podjetje razume, koliko točno zasluži s prodajo točno določenih proizvodov glede na vse investicije in stroške. Če tega nima, jim ostane samo bilanca stanja in poslovni izid, ta pa marketingašem pri njihovem vsakdanjem delu ne pomagata," zaključuje naš tokratni sogovornik.

Samo bilanca stanja in poslovni izid marketingašem pri njihovem vsakdanjem delu ne pomagata. -Lovro Gruden (Indigo Consulting)

Z Lovrom Grudnom (Indigo Consulting) smo se pogovarjali pred septembrskim Marketing TOPX-om: Razumevanje finančnih podatkov in uporaba za boljše odločanje. Na dogodek se lahko prijavite TUKAJ

VČLANI SE

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice