Člane DMS spodbujamo, da z nami delite uspešne projekte in dosežke, na katere ste še posebej ponosni. Lahko gre za uvedbo novega izdelka, poslovnega procesa, nagrado, ki ste jo prejeli za svoje delo, dosežke znotraj podjetja. Pomembno je, da je bil marketing gonilo sprememb ali podpora pri izvedbi.

S tem spodbujamo marketinško odličnost in skozi celotno leto izpostavljamo najboljše dosežke v stroki.

Kje bomo predstavili dosežke:

 • Predstavitev na www.dmslo.si v rubriki USPEHI ČLANOV
 • Predstavitev v tedenskem pismu članom, USPEHI TEDNA, v rubriki USPEHI ČLANOV (do 3 uspehi)

Katere uspehe želimo predstaviti? Gre za področja, ki jih spodbujamo tudi pri nagradi marketinška odličnost.

 1. NOVOST/INOVACIJA NA ENEM OD 7P: Predlagate lahko nov izdelek, novo storitev, nov prodajni kanal, nov geografski trg, novo ciljno skupino, nov format trgovine, novo uporabniško izkušnjo. PRIMER: nov način plačevanja, na novo uvedena podpora uporabnikom …
 2. NOV POSLOVNI MODEL: Projekti, ki so odkrili nove prihodkovne vire, uvedli nov način obračunavanja za boljše rezultate ipd. PRIMER: nov cenovni model, novo partnerstvo, novi prihodkovni viri …
 3. TRANSFORMACIJA: Transformacija ali optimizacija procesov v podjetju skozi katerega koli od 7P-jev, pri čemer je bil marketing gonilo sprememb ali podpora pri izvedbi. PRIMER: razvoj kompetenc, nadgradnja procesov, vpeljava novih orodij, vpeljava novih tehnologij …
 4. ODGOVORNO DELOVANJE: Projekti, rešitve, inovacije in novosti s trajnostno usmeritvijo, ki že prinašajo pozitivne in opazne okoljske in/ali družbene izboljšave, obenem pa vplivajo tudi na pozitivne poslovne učinke.
 5. MARKETINŠKA ODLIČNOST V IZREDNIH RAZMERAH: Odličen odziv marketinga na posebne razmere: projekti, rešitve, reakcije, ki jih je podjetje izvedlo v posebnih okoliščinah in so družbeno pogojene.
 6. UVELJAVLJENE STANOVSKE NAGRADE, ki jih je prejelo vaše podjetje
 7. OBJAVE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH ČLANKOV v strokovnih in znanstvenih revijah.

Kako izbiramo uspehe?

 • Uspehe članov predlaga uredništvo DMS
 • Uspehe lahko predlagate člani, končni izbor za objavo izvede komisija v sestavi izvršni direktor DMS, dva člana UO DMS, predsednik ŠSDMS

Navodila za pripravo prispevkov:

 • Kratek opis projekta do 200 znakov
 • Fotografija 1.080 x 1.080 px
 • Povezava na spletno stran za več informacij

Dosežke zbiramo na info@dmslo.si

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam