Program

Dogodek

O vrednotah in medgeneracijskih razlikah

Na prvem Vedoželjniku v letu 2019 bomo se bomo pogovarjali o vrednotah. Slednje pogosto dojemamo kot temelj razvoja medčloveških odnosov, dobri odnosi pa so eden ključnih dejavnikov uspešnosti ekip, oddelkov in podjetij. Veliko v zadnjem obdobju govorimo tudi o prepletu različnih generacij, kar povečuje pestrost vrednot v delovnem okolju. Kako zmanjšati razlike med generacijami in najti skupne vrednote, ki jih povezujejo? Odgovore bomo iskali s pomočjo doc. dr. Tamare Pavasović Trošt in dr. Katarine Katje Mihelič, profesoric na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani. 

Dr. Katarina Katja Mihelič se raziskovalnoukvarja s konflikti med delovnim in zasebnim življenjem, napovedovalci (ne)etičnega in proaktivnega vedenja ter ravnanjem s talenti. Na vedoželjniku se bo posvetila medgeneracijskam razlikam pri delu - še posebej vprašanju milenijcev. Doc. dr. Tamara Pavasović Trošt je doktorica sociologije in bo temo osvetlila s širšega družbenega vidika - kako na sodelovanje v delovnem okolju vplivajo družbene vrednote, norme, sodoben način življenja ...

Prvi Vedoželjnik v letošnjem letu bo v ponedeljek, 4. februarja, ob 17:00 (GZS, Dimičeva 13, dvorana Viharnica).

>>PRIJAVA

Kaj je Vedoželjnik?

Vedoželjnik je nova oblika druženja tistih članov DMS, ki jih močno zanima določena (ne nujno marketinška) tema. Ustvariti želimo sproščeno okolje, v katerem bomo med sabo izmenjali mnenja, delili svoje izkušnje, si svetovali in pomagali. Verjamemo v moč kolektivnega znanja - posameznik lahko ima določena znanja, kolektivna misel pa je tista, s katero lahko naredimo pravi preboj.

Na vedoželjniku nobeno vprašanje ne ostane neodgovorjeno. Pod vodstvom našega gosta oziroma gostov se razvije sproščena debata, skozi katero razmišljamo o izbrani temi.

Prebrite tudi zapis z zadnjega Vedoželjnika, na katerem smo se pogovarjali o umetni inteligenci in njeni uporabi v praksi.

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice