Program

Dogodek

O vrednotah in medgeneracijskih razlikah

Na prvem Vedoželjniku v letu 2019 se bomo pogovarjali o vrednotah. Slednje pogosto dojemamo kot temelj razvoja medčloveških odnosov, dobri odnosi pa so eden ključnih dejavnikov uspešnosti ekip, oddelkov in podjetij. Veliko v zadnjem obdobju govorimo tudi o prepletu različnih generacij, kar povečuje pestrost vrednot v delovnem okolju. Kako zmanjšati razlike med generacijami in najti skupne vrednote, ki jih povezujejo? Odgovore bomo iskali s pomočjo doc. dr. Tamare Pavasović Trošt in izr. prof. dr. Katarine Katje Mihelič, profesoric na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Doc. dr. Tamara Pavasović Trošt je doktorica sociologije, ki se pri svojem delu med drugim ukvarja z vprašanjem, kakšne identitetne vrednote imajo mladi, ki odraščajo v digitalni dobi, v času mobilnosti. Temo Vedoželjnika bo osvetlila s širšega družbenega vidika - kako na sodelovanje v delovnem okolju vplivajo družbene vrednote, norme, sodoben način življenja ... Izr. prof. dr. Katarina Katja Mihelič se raziskovalno ukvarja s konflikti med delovnim in zasebnim življenjem, napovedovalci (ne)etičnega in proaktivnega vedenja ter ravnanjem s talenti. Na Vedoželjniku se bo posvetila medgeneracijskim razlikam pri delu - še posebej vprašanju milenijcev.

Vabljeni na prvi letošnji Vedoželjnik, novo obliko druženja tistih članov DMS, ki jih močno zanima določena (ne nujno marketinška) tema. V sproščenem okolju bomo z gostjama debatirali o vrednotah in medgeneracijskih razlikah ter med seboj delili mnenja, nasvete in poglede.

Prvi Vedoželjnik v letošnjem letu bo v ponedeljek, 4. februarja, ob 17:00 (GZS, Dimičeva 13, dvorana Viharnica).

>> KAJ JE VEDOŽELJNIK?

Preberite tudi zapis z decembrskega Vedoželjnika, na katerem smo se pogovarjali o umetni inteligenci in njeni uporabi v praksi.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice