Program

Dogodek
▪ Brezplačno za člane DMS.
▪ Za nečlane znaša udeležba na dogodku 60 € + DDV.

Delo v marketingu je pogostokrat nepredvidljivo in zahteva hitro prilagajanje spremembam. V takih situacijah je izjemno pomembno, da ima podjetje urejene poslovne procese, saj ti omogočajo večjo prilagodljivost in prožnost v delovanju. Predavatelj Boris Tone Peršak (Vision Partners) se bo v tokratnem izobraževanju posvetil upravljanju poslovnih procesov in predstavil nekaj konkretnih primerov njihove optimizacije.

Optimizacija poslovnih procesov v podjetju je kontinuiran proces, saj se v nestabilnem okolju stalno spreminjajo tudi organizacije. Spremembe dodatno pospešujejo digitalizacija, odzivi uporabnikov in kupcev na spremembe v okolju, spreminjanje naše ponudbe idr. Posledično se morajo temu prilagajati tudi procesi. - Boris Tone Peršak, Vision Partners
Kaj se bomo naučili?
  • Kaj sploh so poslovni procesi?
  • Kdo v organizaciji je odgovoren za upravljanje procesov?
  • Zakaj so dobri poslovni procesi pomembni za učinkovit marketing (in organizacijo nasploh)?
  • Katere so prednosti jasno definiranih procesov?
  • Kdaj vemo, da procesi v podjetju ne delujejo optimalno?
  • Na kateri točki se je dobro lotiti popisa procesov in kako se ga lotiti?
  • Predstavitev primerov popisanih procesov.
  • Kako se lotiti optimizacije poslovnih procesov?
  • Predstavitev primerov optimizacije procesov.
Pridružite se nam na online dogodku, ki bo potekal 9. junija ob 14.00.
Kaj je Taktik?

DMS Taktik je spletno izobraževanje, na katerem se posvetimo točno določeni marketinški veščini, o kateri predava ekspert na svojem področju. Skozi izobraževanje udeleženci dobijo konkretno, praktično znanje o določenem področju, aktivnosti, orodju, platformi, kanalu … Izobraževanje DMS Taktik je namenjeno tako tistim, ki želijo dobiti osnovno znanje o določenem marketinškem "mikro" področju kot tudi tistim, ki želijo osvežiti svoje znanje s pomočjo odličnega predavatelja.

Vabljeni na junijski DMS Taktik.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice